Program partnerski dla architektów

Zapraszamy do współpracy architektów otwartych na nowoczesne innowacyjne rozwiązania. Zapewniamy korzystne warunki współpracy. Zapewniamy rozwiązania przetestowane i proste we wdrożeniu jak również w eksploatacji. Ponadto wykonujemy projekty i szczegółowy wyjaśniamy zasady działania i projektowania.

OTECH - Dla naszych klientów
OTECH - Dla naszych klientów

Wentylacja

 • sterylizacja, dekontaminacja powietrza w kanałach wentylacyjnych,
 • wydajne wysokociśnieniowe systemy nawilżania powietrza mgłą wodną,
 • tanie pneumatyczne systemy nawilżania powietrza mgła wodną,
 • adiabatyczne chłodzenie hal przemysłowych mgłą wodną,
 • systemy chłodzenia mgłą wodną do zastosowań takich jak: huta, stalownia, serwerownia, kopalnia BTC,
 • systemy odpylania hal produkcyjnych mgłą wodną, w rezultacie dające spadek zapylenia 45..75%,
 • kanałowe adiabatyczne nawilżacze powietrza do kabin, np. lakierniczych,
 • nawilżacze powietrza do lakierni,
 • systemy detekcji i gaszenia iskier,
 • sterylizatory laboratoryjne UV-C,
 • lampy sterylizacyjne, takie jak antybakteryjne lampy UV-C.
bakteriobójcza lampa przepływowa UV-C do wentylacji w biurowcach, szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, do medycyny Dla naszych klientów