m3/ h
Dobór sterylizatorów UV-C dla podanej wentylacji:
Przepływ powietrza:10 000 m3/ h
Ilość promienników UV-C Philips 95W:10 szt.
Łączna moc promienników:950 W
Ilość sterylizatorów UVC-190m:2 szt.
Ilość sterylizatorów UVC-570m:1 szt.