°C °C
% %
g/m3 g/m3
°C °C
Różnica pomiędzy wilgotnością wewnątrz budynku, a na zewnątrz = 7.19 g/m3