Komory nawilżania powietrza do kabin lakierniczych

Proekologiczne przepisy wymuszają na producentach farb zmiany w ich składzie. Z nowych farb i lakierów usuwa się toluen, wiele innych węglowodorów i dodatków uszlachetniających. Zmiana składu powoduje, iż farby, lakiery są bardzo wrażliwe na poziom wilgotności powietrza podczas procesu malowania i pierwszej fazy suszenia. Nawilżanie kabin lakierniczych jest więc nowym wyzwaniem dla producentów kabin. Znaczne ilości wymienianego powietrza wymuszają konieczność stosowania wydajnych układów nawilżania.

Dla typowej lakierni wymiana powietrza wynosi 33 000 m3/h, układ nawilżania musi posiadać więc wydajność 350 kg/h (350 kilogramów na godzinę). Aby wytworzyć parę w takiej ilości musimy dysponować nawilżaczem parowym o mocy 230 kW, wynika to z ciepła właściwego wody i ciepła parowania wody. Musimy dostarczyć energię do podgrzania wody do 100°C i energię do odparowania wody.

Nawilżacze parowe równocześnie z wilgocią dostarczają ogromne ilości niechcianego ciepła, co stwarza dodatkowe problemy.

Nawilżanie kabiny lakierniczej nie jest tak proste jak np. hali sportowej, hali fabrycznej, czy magazynu. Szybki przepływ powietrza i mała pojemność kabiny lakierniczej skutkują bardzo małą inercją obiektu. Brakuje „kondensatora” ciepła i wilgoci. Dlatego do sterowania potrzebujemy układy możliwie bardzo szybkie. W typowej lakierni po włączeniu nawilżacza parowego wilgotność gwałtownie rośnie, ograniczamy moc nawilżania i wilgotność gwałtownie maleje. Wielu producentów walczy z problemami regulacji nawilżaczy parowych i najczęściej odnosi bardzo kiepskie rezultaty. Z samej natury układ jest nie stabilny.

Nawilżanie kabin lakierniczych

Rozwiązaniem są dedykowane do lakierni komory nawilżające firmy OTECH i innych producentów. Komory działają bardzo szybko, czas zmiany intensywności nawilżania wynosi 200 ms. Komory posiadają też wiele biegów pracy, dzięki czemu regulacja jest zadowalająco płynna, a nawilżanie kabin lakierniczych wydajne.

Dodatkową korzyścią stosowania komór nawilżających jest wyłapywanie przez mgłą wodną do 99% zanieczyszczeń powietrza. Mikro-mgła firmy OTECH posiada bardzo dużą powierzchnię parowania 600 m2 z litra wody. Przykładowo zaś, mgła z węża strażackiego o ciśnieniu 19 bar zaledwie 2 m2. Duża powierzchnia parowania skutecznie wyłapuje pyły i nawilża powietrze. Dokładne filtry powietrza  za komorą wykazują wtedy bardzo długą trwałość.

Komory spawane są z blach nierdzewnych posiadają też niezbędne wyposażenia np. odkraplacze, kondensory, lampy UV-C zapobiegające zagrzybieniu, wizjery, lance z dyszami wysokiego ciśnienia itd. Firma OTECH dostarcza kompleksowo komorę nawilżania, wraz z wysokociśnieniową instalacją, oczyszczania powietrza lub wybrane elementy systemu.

Nawilżanie kabin lakierniczych

W zależności od wymiarów, parametrów wyjściowych, prędkości przepływu powietrza wykonujemy projekty komór nawilżania, nawilżaczy, komór nawilżająco-odpylających, dedykowanych odkraplaczy optymalizowanych pod dany projekt.

Odkraplacz OTECH
Nawilżacz kanałowy przemysłowy
Lampy do lakierni
Nawilżanie powietrza w kabinach lakierniczych, lakierniach, kanałach wentylacyjnych, nawilżanie adiabatyczne mgła wodną, jedyna metoda dla nawilżania lakierni