Przemysłowe nawilżacze powietrza AERO-5 i AERO-6

Pneumatyczne nawilżacze powietrza AERO-6 lub AERO-5 działają w pełni bezobsługowo i automatycznie, utrzymując wymaganą wilgotność. W porównaniu do  innych nawilżaczy charakteryzują się dużą wydajnością, niezależną od wilgotności powietrza, bezpieczeństwem, a ponadto bezawaryjnością. Zastosowanie: hale produkcyjne, magazyny, drukarnie, lakiernie, stolarnie, laboratoria, chłodnie, mroźnie, przemysł ciężki, hodowla ślimaków, rolnictwo, pieczarkarnie, czy dezodoryzacja i dekontaminacja nadtlenkiem wodoru.

System Aero-5D
Standardowo kabel do czujnika wynosi 20 m. Bez żadnych modyfikacji do nawilżacza można podłączyć 5 modułów co daje wydajność nominalną 85 litrów na godzinę.

System Aero-5S
System Aero-5S jest rozwinięciem systemu Aero-5D, który posiada dodatkowo filtr-osuszacz powietrza, zawór bezpieczeństwa na przyłączu wody, kondensator wyrównania ciśnienia. Produkt najwyższej klasy, dedykowany na rynek Niemiec i Norwegii, od 2018 roku dostępny również na rynku polskim.

Nawilżacz Aero-5D

Nawilżacz Aero-5S

Nawilżacz mgłowy M-17

Moduł M-17 został opracowany 2016r. na wymagające rynki Niemiec i krajów skandynawskich. Od 2019 roku jest również sprzedawany w Polsce jako następca modułu DA-17. 

 

 • Wydatek wody 17 l/h (co odpowiada 17 kg/h, wydajność często określa się w kg/h)
 • Wydatek sprężonego powietrza (objętość podana w postaci niesprężonej) 133 l/min = 8 m3/h odpowiada to 0.7 – 0.8 kW mocy na sprężarce 8 bar, lub 0.35 – 0.4 kW dla sprężarki nisko-ciśnieniowej
 • Dysze mgłowe wewnętrznego mieszania (najwyższej trwałości i precyzji)
 • Filtr wody (podnosi niezawodność zabezpieczając zawory przed zablokowaniem)
 • Szybkozłączki wtykowe MW (najwyższej klasy armatura hydrauliczna, taka sama jak w robotach przemysłowych)
 • Szybki zawór sterujący OTECH-SS4.2 (duży tłoczek zapewnia odporność na kamień i niezawodność na około 15 lat) 
 • Stabilizator powietrza niweluje wahania i spadki ciśnienia w instalacji
 • Uchwyty 3D do indywidualnego ustawiania dysz, z dwoma osiami obrotu (szeroki zasięg ustawiania)
 • Blachy konstrukcyjne cynkowane, malowane farbą przemysłową
 • Uchwyty magnetyczne do szybkiego montażu na konstrukcjach i elementach stalowych
 • Zawory precyzyjnej regulacji mieszanki woda powietrze z blokadą ustawienia. Regulowana wydajność każdej dyszy 0,01..8,75 l/h.
 • Automatyczne doregulowanie ciśnienia wody do ciśnienia powietrza 
 • Dydze umieszczone na uchwytach magnetycznych, błyskawiczny demontaż
 • Rozbierana głowica dyszy, bardzo prostę i szybkie czyszczenie 
 • Dysze o podniesionej tolerancji na twardą wodę (specjalna konstrukcja)
 • Blach montażowa tylna, gratis

Nawilżacz mgłowy DA-17

 • Wydatek wody 17 l/h (co odpowiada 17 kg/h, wydajność często określa się w kg/h)
 • Wydatek sprężonego powietrza (objętość podana w postaci niesprężonej) 133 l/min = 8 m3/h odpowiada to 0.7 – 0.8 kW mocy na sprężarce 8 bar, lub 0.35 – 0.4 kW dla sprężarki nisko-ciśnieniowej
 • Dysze mgłowe wewnętrznego mieszania (najwyższej trwałości i precyzji)
 • Filtr wody (podnosi niezawodność zabezpieczając zawory przed zablokowaniem)
 • Szybkozłączki wtykowe MW (najwyższej klasy armatura hydrauliczna, taka sama jak w robotach przemysłowych)
 • Szybki zawór sterujący OTECH-SS3
 • Stabilizator powietrza niweluje wahania i spadki ciśnienia w instalacji
 • Uchwyty 3D do indywidualnego ustawiania dysz
 • Blachy konstrukcyjne cynkowane, malowane farbą przemysłową
 • Uchwyty magnetyczne do szybkiego montażu na konstrukcjach i elementach stalowych
 • Zawory precyzyjnej regulacji mieszanki woda powietrze z blokadą ustawienia. Regulowana wydajność każdej dyszy 0,01..8,75 l/h. 

Precyzyjny czujnik wilgotności i temperatury NSP-2-Ex
opart na sensorach SHT-15 szwajcarskiej firmy Sensirion. Każdy czujnik ma niepowtarzalne numery seryjne. Na stronach firmy Sersirion jest do pobrania certyfikat kalibracji.

Precyzyjny czujnik wilgotności i temperatury NSP-6-Ex
opart na sensorach SHT-15 szwajcarskiej firmy Sensirion. 

Katalog AERO

dokumentacja pdf do nawilżaczy, odpylania, detekcji iskier, tłumienia wybuchów, chłodzenia hal, chłodzenia wymienników wentylatorowych, itp

Katalog pneumatycznego systemu nawilżania AERO

Sterownik do systemów nawilżania powietrza Aero-5D i Aero-5S 

 • W
 • Wk
 • D
 • Fi
 • Sz
 • Sz

Charakterystyka nawilżaczy AERO-6

 • obsługa dwóch stref nawilżania np. dwóch hal
 • systemy bezpieczeństwa HPPL, IFC, APS, WPS, opis  poniżej
 • regulowana wydajność każdej dyszy 0,1 – 8,75 l/h
 • stabilna praca przy wahaniach ciśnienia w instalacji
 • szeroki zakres wydajności systemu 0 – 250 l/h
 • niskie zużycie energii elektrycznej 5 – 50 W
 • niskie zużycie sprężonego powietrza  4 m3/h/moduł – odpowiada to 0,7 – 0,8 kW mocy na sprężarce 8bar, lub 0,35 – 0,4kW dla sprężarki nisko-ciśnieniowej
 • prosta budowa, niezawodność działania
 • bardzo prosty montaż, system przystosowany do samodzielnego montażu (Elektryka, czujniki  wszystko jest połączone, pozostaje tylko włożyć wtyczkę do gniazdka. Podczas montażu łączy się tylko hydraulikę na szybkozłączkach)
 • system może być wykorzystywany do lokalnego nawilżania maszyn
 • ciągłe wyświetlanie (bez wygaszania) wilgotności zadanej, wilgotności bieżącej, temperatury, stanów pracy i alarmów
 • elektronika przemysłowa na 30 lat ciągłej pracy
 • transformator z separacją uzwojeń
 • zabezpieczenia przepięciowe i separacja optyczna 5kV na wszystkich liniach wejściowych i wyjściowych, zwiększa niezawodność i trwałość
 • możliwość swobodnego programowania (darmowe oprogramowanie)
 • wolne wejścia i wyjścia swobodnie programowalne
 • port RS485

Pneumatyczne nawilżacze powietrza – Bezpieczeństwo

SHPPL (ang. High Priority Protection Line) Dzięki systemowi HPPL awaria pojedynczego elementu (np. sterownika, czujnika, zaworu, przekaźnika, wejścia sterującego, itd.) nie jest w stanie spowodować zalania obiektu. Rozwiązanie HPPL bazuje na procedurach zapożyczonych ze sterowania reaktorami chemicznymi, gdzie każdy z procesorów może awaryjnie wyłączyć system. W HPS-6 każdy z 4 procesorów, po wykryciu zagrożenia może wyłączyć zawory.

System IFC (ang. Intelligent Flow Control) zabezpiecza przed zalaniem obiektu. W przypadku rozerwania, urwania, uszkodzenia instalacji wodnej, system IFC zamyka dopływ wody. System IFC wykrywa przekroczenie przepływu dopuszczalnego oraz niebezpieczne anomalie w zakresie ciśnienia i przepływu, wskazujące na uszkodzenie instalacji wodnej. 

System APS (ang. Air Pressure Sensor) zabezpiecza przed spadkiem ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza. W fabrykach następują chwilowe szczyty poboru sprężonego powietrza. Jeżeli pobór przekracza wydajność kompresorów lub instalacji rurowej dochodzi do chwilowych spadków ciśnienia, które zakłócają pracę maszyn. Czujnik APS wyłącza nawilżanie podczas szczytowego poboru powietrza, po kilku minutach szczyt mija i system rozpoczyna nawilżanie. Dzięki temu często można uniknąć rozbudowy instalacji sprężonego powietrza lub konieczności zwiększeniu wydajności kompresorów.

System WPS (ang. Water Pressure Sensor) zabezpiecza przed spadkiem ciśnienia w instalacji wodnej. Niskie ciśnienie wody prowadzi do obniżenia wydajności systemu. Zabezpieczenie typu WPS zatrzymuje system nawilżania, gdy wykryje zbyt niskie ciśnienie wody. Urządzenie automatycznie rozpoczyna pracę po 3 minutach, gdy ciśnienie wróci do normy.

Montaż systemu Aero-6 i Aero-5

Montaż systemu Aero-6 i Aero-5 jest bardzo prosty i można go wykonać samemu. Wszystkie podłączenia kablowe są gotowe wystarczy włożyć wtyczkę do gniazdka i umieścić czujniki w nawilżanym pomieszczeniu. Czujniki są standardowo podpięte 20m kablem, kabel można przedłużyć lub zamówić urządzenie z dłuższym kablem. Połączenia hydrauliczne wody i powietrza są realizowane na przewodach polimerowych i najwyższej klasy szybkozłączkach MW (takich samych jak się stosuje do robotów przemysłowych). Film pokazuje montaż starego systemu Aero-5 (zasady montażu pozostały niezmienione).

Charakterystyka akustyczna urządzeń pneumatycznych

Wszystkie urządzenia pneumatyczne generują typowym dźwiękiem rozprężanego powietrza, taka ich natura. Mimo generacji owego dźwięku urządzenia pneumatyczne są masowo stosowane w wszystkich gałęziach produkcji. I tak przykładowo nawilżacze pneumatyczne ze względu na swoje zalety (prostotę obsługi, montażu, serwisu, niską cenę zakupu, dużą wydajność, niskie koszty eksploatacji, itd.) są najczęściej stosowanym systemem nawilżania w przemyśle. W przypadku prostych narzędzi np. młotka, przecinaka, piły ręcznej, itp., bardzo trudno określić poziom generowanego hałasu. Zależy on od wielu czynników np. energii dostarczanej do narzędzia, techniki pracy, obrabianego materiału, itd. Z tych powodów nie określa się poziomu generowanego hałasu dla młotka, przecinaka, piły ręcznej, itd. Sensownym podejściem jest natomiast wykonanie pomiarów hałasu na stanowiskach pracy. Na tej podstawie już można podejmować  decyzje o środkach zaradczych np.: wygłuszeniu pomieszczeń, przesunięciu stanowisk pracy, zastosowanie barier wygłuszających lub środków ochrony słuchu. W systemach pneumatycznych jest analogicznie, poziom hałasu zależy od bardzo wielu zmiennych. W systemach wytwarzania mgły i pistoletach do lakierowania poziom hałasu zależy od ciśnienia cieczy, ciśnienia powietrza, ustawienia cieczy, charakterystyki akustycznej obiektu, itd. Dlatego żaden światowy producent systemów pneumatycznych, dysz pneumatycznych, pistoletów malarskich nie określa poziomu generowanego hałasu. Procedura walki z hałasem jest inna. Dział BHP wykonuje pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy. Jeżeli poziom hałasu przekracza normy danego państwa, lub wewnętrzne wytyczne przedsiębiorstwa, wtedy należy wygłuszać pomieszczenia, lub zastosować środki ochrony słuchu. W praktyce największe znaczenie dla poziomu hałasu na stanowisku pracy ma charakterystyka akustyczna pomieszczenia. W mniejszych pomieszczeniach o gładkich, niewygłuszonych ścianach fale akustyczne wielokrotnie odbijają się od ścian zanim wytracą swoją energię. Zjawisko to może poziom hałasu znacząco zwiększyć. Porównując dysze najlepszych światowych producentów szukaliśmy rozwiązania o możliwie najniższym poziomie hałasu. Wybraliśmy rozwiązanie najcichsze. Na wykresie przedstawiono jak kształtuje się poziom hałasu generowany przez dwie dysze w module M-17 w pół-otwartej przestrzeni. Pomiaru dokonano w odległości 3 m od modułu. W przestrzeni otwartej lub pomieszczeniu akustycznym pomiary będą na pewno niższe, ale taki sposób pomiaru określiliśmy jako bardziej zbliżony do warunków rzeczywistych.

Czujnik wilgotności NSP-6

Precyzyjny czujnik wilgotności, temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Czujnik posiada bogate wyposażenie: wyświetlacz OLED, L-HPPL. Ręczny wyłącznik systemu, wyjścia danych, itd.

Generator jonów srebra SIG

generator jonów, nawilżacze przemysłowe
Jonizacja wody jonami srebra to nowoczesna, tania w eksploatacji i bezobsługowa metoda stosowana zamiast popularnych generatorów dwutlenku chloru. Nadaje wodzie właściwości bakteriobójcze ograniczając rozwój bakterii w instalacji rurowej i filtrach. Wielokrotnie przedłuża żywotność filtrów dokładnych, złóż jonitowych, membran odwróconej osmozy.