W wyjątkowych sytuacjach dostarczamy urządzenia i wykonujemy ich montaż. Korzystając z doświadczeń opisanych w wielu systemach zarządzania jakością TQM. Ma to wiele pozytywnych aspektów. Projektanci mają okazję zapoznać ze swoimi urządzeniami od strony praktycznej, w miejscu ich funkcjonowania, dzięki czemu wyciąga się wnioski pomagające udoskonalić urządzenia i maszyny.

Bezpośredni kontakt projektantów z montażem i funkcjonowaniem urządzeń pozwala lepiej poznać działanie urządzeń, opinię i oczekiwania użytkownika.

Podobnie pozytywne efekty przynosi okresowe wysyłanie projektantów do serwisów w terenie. Projektanci mają okazję poznać opinie, oczekiwania serwisantów i użytkowników.

N