Problemy wilgotnego powietrza

Problemy wilgotnego powietrza zaczynają się, gdy wilgotność powietrza przekracza 60%, ale i w niższej wilgotności bezwzględnej, powstaje szereg problemów w zależności od materiału i sposobu przechowywania, czy obróbki.

Problemy wilgotnego powietrza - Wykres korozji

Korozja metali

Gdy wilgotność powietrza wynosi powyżej 70%, na powierzchni metali może kondensować się warstewka wody. Wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami spełni zadanie elektrolitu, w wyniku czego następuje korozja elektrochemiczna. Optymalne warunki magazynowania metali, to wilgotność powietrza poniżej 50%. Według badań korozja metalu gwałtownie spada przy wilgotności względnej powietrza mniejszej niż 60%. Natomiast przy 40% zjawisko to w zasadzie nie występuje (rysunek po lewej).

Magazynowanie stali/żelaza (oraz wielu innych materiałów) w suchym powietrzu jest bardzo skutecznym i względnie tanim sposobem zabezpieczania antykorozyjnego.

Również maszyny oraz urządzenia o dużych wewnętrznych powierzchniach stalowych można chronić przed korozją wewnętrzną w czasie przestojów poprzez wtłoczenie w obieg suchego powietrza. Przykładowo maszyny cukrowni pracują zazwyczaj tylko w miesiącach tzw. “kampanii cukrowniczej”; kotły ciepłowni pracujące sezonowo; kotły i turbiny elektrowni odłączane na czas remontów.

Osuszanie magazynu stali

Skraplanie się wody

Jeśli temperatura sprzętu, urządzeń, czy produktów jest niższa niż temperatura punktu rosy, na powierzchni tych elementów skrapla się woda z powietrza, co może mieć szereg negatywnych skutków. Można tego uniknąć poprzez osuszenie powietrza (zmniejszenie wilgotności względnej), co bezpośrednio obniża temperaturę punktu rosy.

Problemy wilgotnego powietrza - kondensacja

Oszranianie, obladzanie powierzchni

Jeśli temperatura sprzętu, urządzeń, czy produktów jest ujemna, a dodatkowo niższa od temperatury punktu rosy, na powierzchni tych elementów wykrapla się woda, która zamarzając powoduje oszronienie powierzchni. Ma to szczególne znaczenie w chłodnictwie, gdyż warstwa szronu znacznie zmniejsza wydajność chłodniczą urządzeń mroźnych. Można tego uniknąć poprzez obniżenie temperatury punktu rosy poniżej temperatury przedmiotów, poprzez osuszenie powietrza (zmniejszenie wilgotności względnej).

Problemy wilgotnego powietrza - oblodzenie

Powstawanie pleśni

Słabo wentylowane, zaciemnione pomieszczenia oraz wilgotność względna powietrza przekraczająca 70% to warunki sprzyjające rozwojowi pleśni. Jest to zjawisko niedopuszczalne szczególne we wszelkiego rodzaju magazynach przemysłu drzewnego. Do tego dochodzi nieprzyjemny zapach oraz na dłuższą metę, bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia użytkowników takiego obiektu. Jeżeli nie można zapewnić właściwej wentylacji, środkiem zapobiegawczym może być zmniejszenie wilgotności względnej poprzez zastosowanie przemysłowego osuszacza powietrza.

Pleśń

Wytwarzanie się bryłek (zbrylanie)

Spora część sypkich półproduktów przemysłu spożywczego, chemicznego czy branży budowlanej przechowywana w warunkach zbyt wysokiej wilgotności ma tendencję do zbrylania. Ważne jest zatem aby utrzymać wilgotność względną na poziomie wymaganym przez reżim technologiczny (przy niektórych produktach nawet poniżej 10%RH).