System monitorowania cyklonów odpylających

System monitorowania cyklonów zabezpiecza odpylacze cyklonowe przed zanieczyszczeniem, podczas odpylania powietrza. Wiele substancji i pyłów przepuszczanych przez cyklon, czyli separator, ma tendencję do odkładania się na ściankach cyklonu. Nagromadzony nalot zmniejsza skuteczność cyklonu lub całkowicie blokuje jego działanie. W efekcie po stronie czystego powietrza pojawia się gwałtowny wzrost substancji separowanych.

Jeżeli za odpylaczem cyklonowym posiadamy kolejne filtry, wtedy trafia do nich najczęściej 70..99 razy więcej zanieczyszczeń (co stanowi przyrost strumienia zanieczyszczeń o 7000-9900% więcej). Powoduje to błyskawiczne zatykanie filtrów lub katalizatorów. Innym problemem może być także wydostawanie się pyłów lub substancji toksycznych do środowiska.

Proste i niezawodne systemy nadzoru pracy cyklonów odpylających rozwiązuje takie problemy, ponieważ czujniki systemu monitorowania cyklonów informują o problemie z dużym wyprzedzeniem. Obsługa lub automat może wtedy uruchomić procedurę oczyszczania odpylacza. Metod oczyszczania separatorów cyklonowych jest wiele, np. metoda wibracyjna, metoda automatycznego przemycia dużym ciśnieniem, usuwanie mechaniczne, przepuszczenie ciał czyszczących lub substancji czyszczących.

Najnowszym rozwiązaniem w tej dziedzinie są dualne czujniki, które poza poziomem przejrzystości wykrywają iskry i ciała gorące.

Nadzór odpylaczy cyklonowych można prowadzić zarówno monitorując przejrzystość materiału wyjściowego, jak i przejrzystość w samym wnętrzu cyklonu. Nowoczesne czujniki firmy OTECH są odporne na chwilowe zagęszczenia materiału, nie powodują więc fałszywych alarmów.

Czujniki firmy OTECH posiadają odbudowę wykonaną z mosiądzu i kable ekranowane, są odporne na silne zewnętrzne pola elektromagnetyczne. Przepięcia w liniach energetycznych, czy wyładowania atmosferyczne nie zakłócają ich pracy. Wersje specjalne posiadają obudowę ze stali kwasoodpornej i kable podwójnie ekranowane.

W czujnikach firmy OTECH stosuje się wyłącznie elektronikę przemysłową o trwałości deklarowanej 100-120 lat i niestarzejące się, odporne na wysokie temperatury kondensatory tantalowe.

Czujnik wykrywania wybuchów
System monitorowania cyklonów - czujnik
System monitorowania cyklonów - czujnik
System monitorowania cyklonów - czujnik

Cechy czujnika SD-64tc do kontroli pracy cyklonu

 • Pomiar przejrzystości
 • Funkcja kontroli zabrudzenia szyby wizjera (częstotliwość ultradźwięków 22 kHz)
 • Przystosowany do współpracy z systemem automatycznego czyszczenia wizjera
 • Wykrywanie iskier
 • Wykrywanie czarnych ciał gorących, czyli elementów nagrzanych do 300°C, które po wpadnięciu do trocin w silosie mogą wywołać pożar lub wybuch
 • Detekcja pożaru
 • Wykrywanie uszkodzeń własnych i kabla połączeniowego
 • Precyzyjny pomiaru temperatury
 • Dwa pierścienie uszczelniające i tłumiące wibracje, wykonane z NBR lub silikonu
 • Konstrukcja całkowicie odporny na wibracje, dodatkowo zabezpieczona pierścieniem Heiermanna
 • Szybki i prosty montaż/demontaż do czyszczenia wizjera
 • Stabilna czułość działania, dzięki podgrzewaniu elementów pomiarowych
 • Elektronika wykonana na kondensatorach tantalowych i elementach nie starzejących się
 • Trąbkowe wyprowadzenie kabla, ponadto kabel o wysokiej odporności na tarcie i przełamania
 • Pełna hermetyczność, test ciśnieniem 100 bar
 • Zabezpieczenia i filtry przepięciowe, w rezultacie dają bardzo wysoką odporność na zakłócenia
 • Obudowa z mosiądzu, brązu lub stali kwasoodpornej