OTECH 9 Inne 9 Czujnik transportu kruszywa, węgla, biomasy

Ekonomiczne sterowanie systemem odpylania przesypu

W wielu sytuacjach podłączenie systemu odpylania lub starszych systemów zraszania pod obwód załączania taśmy nie ma sensu. Przenośnik taśmowy bardzo często pracuje pomimo braku materiału. Ciągła praca przenośnika zapobiega spiętrzeniu się urobku w trakcie zsypu. W takich przypadkach system odpylania mgłą powinien pracować tylko gdy urobek jest transportowany taśmą. Więc urobek musi być obecny na taśmie i urobek musi być w ruchu. Do detekcji takiego stanu służy czujnik transportu kruszywa i obecności urobku oraz ruchu taśmy OTECH Bocian v4.

Wyłączanie mokrego odpylania ma znaczenie zwłaszcza w starszych systemach zraszania ponieważ zużywają około 20..30 razy więcej wody do nowoczesnych systemów mgłowych takich jak Ex-6.

Nowoczesne systemy mgłowe mają wydajność ~30 l/h, +-15% na typowy przesyp węgla. Na przesypach biomasy stosuje się większe wydatki ze względu na znacznie łatwiejszą inicjację wybuchu biomasy lub mieszanki biomasa węgiel.

Jeżeli przenośnik pracuje bez urobku przez kilkanaście minut wtedy zaleca się krótkie włączenie odpylania mgłą. Lekkie zwilżenia taśmy i otoczenia, powoduje likwidację ładunków elektrostatycznych.

Czujnik transportu kruszywa EX

Czujnik transportu kruszywa – czujniki optyczne i laserowe

Proste czujniki mechaniczne sprawdzające transport urobku za pomocą sondy zastępuje się czujnikami optycznymi lub coraz częściej laserowymi. Działanie czujników optycznych i laserowych w środowisku wysokiego zapylenia bywa kłopotliwe. Mało wykonawców potrafi dobrać właściwe czujniki i odpowiednio je skonfigurować.

Nowoczesne czujniki laserowe

Poza czujnikami mechanicznymi dobrze się spisują nowoczesne czujniki laserowe oparte na głębokiej podczerwieni, najlepsze są wyposażone w 4..8 wiązek laserowych. Oczywiście wraz z większą ilością wiązek rośnie niezawodność detekcji i cena urządzenia. Czujniki 8 wiązkowe potrafią działać w bardzo zapylonym środowisku i z mocno brudnymi wizjerami. Ciągle jednak są to rozwiązania bardzo drogie. Koszt samego czujnika może kilkukrotnie podnieść koszt systemu odpylania przesypu.

Czujnik transportu kruszywa