Ochrona przed wirusami

Ochrona przed wirusami

Sterylizacja, dezynfekcja powietrza w kanałach wentylacyjnych Duże budynki biurowce, szpitale, hotele, itd., najczęściej posiadają wentylację mechaniczną, w których standardowo ochrona przed wirusami nie została przewidziana. Ochronę taką przewiduje się przede...

czytaj dalej
Systemy nawilżania powietrza – Porównanie

Systemy nawilżania powietrza – Porównanie

Różnice pomiędzy systemami HPS-1 i HPS-6 HPS-1 to standardowe systemy nawilżania powietrza 1-generacji wykonane z niedrogich materiałów i podzespołów. W przeciwieństwie do systemów HPS-6 nie posiadają one 26 rozwiązań podnoszących trwałość i bezpieczeństwo np.:...

czytaj dalej
Pompy wysokociśnieniowe

Pompy wysokociśnieniowe

Pompy wysokociśnieniowe HPS W jedno-mediowych układach nawilżania minimalne wymagane ciśnienie pracy wynosi 50 bar, ponieważ poniżej tego ciśnienia układ nie działa prawidłowo. Dla systemu nawilżania, gdzie dysze są umieszczone bardzo wysoko (np. 15 m nad ziemią)...

czytaj dalej
Sterylizacja promieniowaniem Rentgena

Sterylizacja promieniowaniem Rentgena

Sterylizacja promieniowaniem Rentgena Lampy Rentgenowskie dużych mocy pozwalają sterylizować ścieki, płynne produkty spożywcze, paczki, owoce i zapakowane materiały. Dzięki dużej przenikliwości promieniowania, sterylizacja promieniowaniem Rentgena płynów jest bardzo...

czytaj dalej
Chłodzenie kopalni mgłą wodną

Chłodzenie kopalni mgłą wodną

Chłodzona pasywnie, mgłą wodną Chłodzenie kopalni mgłą wodną - Kopalnia Bitcoinów chłodzona adiabatycznie przy użyciu innowacyjnej technologii mgły wodnej HPS-6 firmy OTECH. Pasywne chłodzenie zapewnia opłacalność wydobycia Bitcoinów, ponieważ każdy agregat HPS przy...

czytaj dalej
Nawilżanie kabin lakierniczych

Nawilżanie kabin lakierniczych

Komory nawilżania powietrza do kabin lakierniczych Proekologiczne przepisy wymuszają na producentach farb zmiany w ich składzie. Z nowych farb i lakierów usuwa się toluen, wiele innych węglowodorów i dodatków uszlachetniających. Zmiana składu powoduje, iż farby,...

czytaj dalej
Czujnik transportu kruszywa, węgla, biomasy

Czujnik transportu kruszywa, węgla, biomasy

Ekonomiczne sterowanie systemem odpylania przesypu W wielu sytuacjach podłączenie systemu odpylania lub starszych systemów zraszania pod obwód załączania taśmy nie ma sensu. Przenośnik taśmowy bardzo często pracuje pomimo braku materiału. Ciągła praca przenośnika...

czytaj dalej
Wydajność systemu nawilżania powietrza. Jak wyliczyć?

Wydajność systemu nawilżania powietrza. Jak wyliczyć?

  Oszukiwanie klientów na wydajności nawilżaczy Wydajność systemu nawilżania musi być przeliczona, jednak niektórzy producenci i sprzedawcy unikają tego jak ognia. Sprzedają Klientom nawilżacze najczęściej ultradźwiękowe dobrze wiedząc, że wydajność jest...

czytaj dalej
Demineralizacja wody, odwrócona osmoza

Demineralizacja wody, odwrócona osmoza

Demineralizacja wody, odwrócona osmoza Projektowane w firmie OTECH systemy odwróconej osmozy (demineralizacja wody), to systemy całkowicie automatyczne. Oznacza to, że użytkownik nie musi regularnie wymieniać zatkanych membran, badać poziomu bakterii, aplikować...

czytaj dalej
Generator jonów srebra 4 generacji

Generator jonów srebra 4 generacji

SIG (ang. Silver Ion Generator) Generator jonów srebra Nadaje wodzie właściwości bakteriobójcze ograniczając rozwój bakterii w instalacji rurowej i filtrach. Blokuje tworzenie się filmu bakteryjnego, dzięki czemu wielokrotnie przedłuża żywotność filtrów dokładnych,...

czytaj dalej
Detekcja i gaszenie iskier

Detekcja i gaszenie iskier

Detekcja i gaszenie iskier W wielu procesach przemysłowych powstają iskry, niedopałki, cząstki stałe o wysokiej temperaturze. Ich przyczyną jest tarcie, ładunki elektrostatyczne, pojawienie się ciał obcych w produkcji. Instalacje, takie jak: odciągowe, odpylania,...

czytaj dalej
Ochrona przeciwpożarowa kabin lakierniczych

Ochrona przeciwpożarowa kabin lakierniczych

Ochrona przeciwpożarowa kabin lakierniczych Firma OTECH, wraz ze swoimi partnerami, opracowała system: ochrona przeciwpożarowa kabin lakierniczych. Jest to kolejny komponent firmy OTECH produkowany na potrzeby producentów kabin lakierniczych. Stanowią one integralną...

czytaj dalej
Rodzaje nawilżaczy powietrza i koszty eksploatacji

Rodzaje nawilżaczy powietrza i koszty eksploatacji

Rodzaje nawilżaczy powietrza Różne rodzaje nawilżaczy powietrza i sposoby nawilżania powietrza wykorzystują różne technologie nawilżania. Różnią się cechami, metodami nawilżania powietrza, ale również zapotrzebowaniem energetycznym, eksploatacyjnym i kosztami obsługi....

czytaj dalej
Zapobieganie wybuchom pyłu

Zapobieganie wybuchom pyłu

Zapobieganie wybuchom pyłu Mgłę wodną wytwarzaną z wysokiego ciśnienia wody, wykorzystuje się do systemów zapobiegania wybuchowi pyłu zawieszonego w powietrzu. Jest to niedroga i jedna z najskuteczniejszych metod na zapobieganie wybuchom pyłu. Stosowana w energetyce,...

czytaj dalej
System monitorowania cyklonów

System monitorowania cyklonów

System monitorowania cyklonów odpylających System monitorowania cyklonów zabezpiecza odpylacze cyklonowe przed zanieczyszczeniem, podczas odpylania powietrza. Wiele substancji i pyłów przepuszczanych przez cyklon, czyli separator, ma tendencję do odkładania się na...

czytaj dalej
Dezodoryzacja – neutralizacja uciążliwych zapachów

Dezodoryzacja – neutralizacja uciążliwych zapachów

W walce z uciążliwościami zapachowymi i odorami zamgławianie znajduje szerokie zastosowanie. Z koncentratu neutralizującego zapachy tworzy się suchą mgłę. W przypadku zakładów neutralizacji odpadów komunalnych, przetwórstwa śmieci, hodowli drobiu, dezodoryzacja...

czytaj dalej
Dezynfekcja – sterylizacja pomieszczeń

Dezynfekcja – sterylizacja pomieszczeń

Dezynfekcja Urządzenia firmy OTECH doskonale sprawdzają się jako dezynfekcja pomieszczeń i znajdującego się w nich sprzętu. Pomieszczenie zamgławia się z użyciem środka odkażającego, bakteriobójczego lub utleniającego. Drobna mgła z preparatu chemicznego dociera do...

czytaj dalej
Systemy nawilżania i odpylania OTECH

Systemy nawilżania i odpylania OTECH

Systemy nawilżania Dokonując wyboru systemu nawilżania powietrza lub systemu odpylania należy przeanalizować kilka ważnych kwestii: Wyliczyć wymaganą wydajność systemu w kg/h Ustalić rodzaj wody na której system będzie pracował Przeliczyć koszty inwestycji,...

czytaj dalej
Redukcja elektrostatyki

Redukcja elektrostatyki

Zagrożenia elektrostatyczne Zagrożenia elektrostatyczne powstają przy bezpośrednim oddziaływaniu pola elektrycznego wytwarzanego przez naelektryzowane obiekty oraz oddziaływaniu wyładowań elektrostatycznych tych obiektów. Ważne zatem jest zapewnienie skutecznej...

czytaj dalej
Nawilżanie w przemyśle tekstylnym

Nawilżanie w przemyśle tekstylnym

Przemysł tekstylny i włókienniczy Nawilżanie w przemyśle tekstylnym, w procesie produkcji (włókien, tkanin, dzianin, sznurków) jest ważnym czynnikiem, który pozwala na uniknięcie odpadów produkcyjnych, czy zatrzymania maszyn i strat czasowych oraz materialnych....

czytaj dalej
Nawilżanie drukarni

Nawilżanie drukarni

Nawilżanie drukarni Druk wielkoformatowy na ploterze atramentowym (solwentowy, lateksowy) i offsetowy, wymaga utrzymania odpowiednich warunków temperatury i wilgotności powietrza. Papier jest wysoce higroskopijny i jego właściwości poligraficzne zależą od sposobu jego...

czytaj dalej
Korzyści nawilżania powietrza

Korzyści nawilżania powietrza

Korzyści nawilżania powietrza Korzyści nawilżania powietrza - utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza, poprzez korzystanie z odpowiedniego systemu nawilżania, niesie ze sobą szereg korzyści, poprawiających zarówno komfort pracy, jak i poprawę funkcjonowania...

czytaj dalej
Wizualizacja pomiarów i archiwizacja

Wizualizacja pomiarów i archiwizacja

Wizualizacja, archiwizacja pomiarów Wizualizacja, archiwizacja pomiarów to systemy, które w ostatnich latach stały się integralną częścią nowoczesnych instalacji przemysłowych. Urządzenia firmy OTECH w zdecydowanej większości posiadają archiwizację pomiarów i...

czytaj dalej
Co to jest wilgotność powietrza?

Co to jest wilgotność powietrza?

Wilgotność powietrza względna i bezwzględna Wilgotność powietrza jest to najprościej mówiąc ilość pary wodnej w postaci gazowej w powietrzu. Mówiąc precyzyjnie o wilgotności bezwzględnej, mówimy o ilości wody rozpuszczonej w 1 m3 powietrza. Istotny jest fakt, że...

czytaj dalej
Problemy suchego powietrza

Problemy suchego powietrza

Problemy suchego powietrza Problemy suchego powietrza pojawiają się głównie w okresie zimowym i grzewczym. Często również w ciągu całego roku, w procesie produkcyjnym, gdzie urządzenia i maszyny wydzielają sporo ciepła osuszając powietrze. Prowadzi do do różnych...

czytaj dalej
Nawilżanie chłodni

Nawilżanie chłodni

Nawilżanie chłodni - różne sposoby przechowywania żywności Przechowywanie żywności i produktów spożywczych wymaga oczywiście odpowiednich warunków. Takich jak odpowiednia temperatura, czy nawilżanie chłodni. W zależności od rodzaju produktu, długości przetrzymywania i...

czytaj dalej
Metody nawilżania powietrza

Metody nawilżania powietrza

Metody nawilżania powietrza Oczywiście są różne metody nawilżania powietrza. W zależności od wielkości zakładu, wydajności wentylacji oraz jakie warunków panujących w halach przemysłowych, należy dobrać odpowiedni sposób zwiększania wilgotności powietrza. Metody...

czytaj dalej
Nawilżanie w rolnictwie

Nawilżanie w rolnictwie

Nawilżanie w rolnictwie Niezbędnym elementem upraw szklarnianych i grzybów jest zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych, temperatury i wilgotności powietrza. Systemy mgłowe ponadto mogą rozpylać nawozy i środki ochrony roślin zapewniając bardzo dokładne...

czytaj dalej
Problemy wilgotnego powietrza

Problemy wilgotnego powietrza

Problemy wilgotnego powietrza Problemy wilgotnego powietrza zaczynają się, gdy wilgotność powietrza przekracza 60%, ale i w niższej wilgotności bezwzględnej, powstaje szereg problemów w zależności od materiału i sposobu przechowywania, czy obróbki.Korozja metali Gdy...

czytaj dalej
80% klimatyzatorów jest nieszczelnie montowanych

80% klimatyzatorów jest nieszczelnie montowanych

Kilka obiektywnych uwag i doświadczeń Nie zajmujemy się już układami klimatyzacji, jednak mamy w tym zakresie spore doświadczenie, zarówno produkcyjne jak i monterskie (opisane dalej).Montaż klimatyzacji Trwałość i bezawaryjność klimatyzacji zależy przede wszystkim od...

czytaj dalej