Problemy suchego powietrza

Problemy suchego powietrza pojawiają się głównie w okresie zimowym i grzewczym. Często również w ciągu całego roku, w procesie produkcyjnym, gdzie urządzenia i maszyny wydzielają sporo ciepła osuszając powietrze. Prowadzi do do różnych problemów w produkcji, którym można zaradzić stosując systemy nawilżania powietrza.

Nawilżanie w przemyśle drzewnym

Równowaga wilgotności pomiędzy półproduktami drewnianymi, a otaczającym je powietrzem ma niebagatelne znaczenie w procesie magazynowania i przeróbki. Jeżeli wilgotność powietrza będzie mniejsza niż składowanego drewna będzie ono “oddawało” wilgoć rozsychając się. Jeżeli wilgotność powietrza będzie większa, efektem będzie pochłanianie wody z powietrza a w konsekwencji “puchnięcie” oraz deformacja drewna. Problemy występują głównie zimą. Ogrzewając zimne, suche powietrze z zewnątrz redukujemy wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń do 10-30%.

Główne problemy suchego powietrza związane ze zbyt małą wilgotnością powietrza w przemyśle drzewnym:

 • pękająca, chropowata powierzchnia,
 • odklejający się forniru,
 • rozklejanie się części mebli i łączeń okien i drzwi,
 • kurczenie się i wypaczanie laminatów i parkietu,
 • problemy wykończenia powierzchni przy używaniu farb wodnych.

Zalecany poziom RH przy składowaniu drewna to 50-55%. Aby jakość pomalowanych farbą wodną powierzchni była prawidłowa, musimy utrzymać RH na poziomie 55-60%. To zapewnia prawidłowy proces schnięcia farby.

Nawilżanie w przemyśle tekstylnym

Podstawowe problemy wynikające ze zbyt niskiej wilgotności względnej powietrza w przemyśle tekstylnym to:

 • łamliwość włókien,
 • niska gęstość materiału,
 • ładunki elektrostatyczne (przędzalnie i tkalnie),
 • podwyższone ryzyko pożaru,
 • utrata wagi i jakości.
Nawilżanie w przemyśle tekstylnym

Łamliwość włókien w dużej mierze zależy od wilgotności otaczającego powietrza. W momencie kiedy zwiększymy wskaźnik wilgotności względnej do poziomu 50-70% skutecznie zmniejszymy ilość złamanych włókien. Właściwa wilgotność względna jest inna dla różnego typu włókien, powinna być dokładnie określona przez reżim procesu technologicznego.

Papiernictwo, poligrafia, drukarnie

Nawilżanie drukarniW przemyśle papierniczym stała, określona wilgotność powietrza ma decydujący wpływ na jakość wyrobu. Aby utrzymać płynność pracy maszyn i równocześnie otrzymywać wysoką jakość, wilgotność względna powietrza w drukarni powinna być utrzymywana na poziomie 55%.

Problemy:

 • deformacja papieru,
 • wyładowania elektrostatyczne,
 • nierówna praca maszyny,
 • zatrzymywanie produkcji.

Należy również pamiętać, że każdy litr zatomizowanej wody pobiera z otoczenia 629 Watt energii cieplnej. Pomaga to stworzyć odpowiedni klimat dla pracowników.

Elektronika

Redukcja elektrostatykiNiski poziom wilgotności środowiska pracy maszyn oraz linii produkcyjnych jest przyczyną gwałtownego wzrostu ładunków elektrostatycznych. Sytuacja powstawania problemów związanych z elektryzowaniem się ciał ma najczęściej miejsce podczas okresu grzewczego, kiedy pracują wszelkiego rodzaju kaloryfery, piece grzejniki przy zamkniętym dopływie świeżego wilgotnego powietrza. Obniżenie poziomu wilgotności poniżej 30% powoduje powstawanie bardzo dużych ładunków elektrostatycznych na wszelkiego rodzaju powierzchniach nieprzewodzących (dielektrykach). Skutecznym sposobem na zredukowanie ładunków elektrostatycznych na dużym obszarze pracy jest zastosowanie nawilżaczy powietrza.

W wilgotności względnej na poziomie 60% przewodnictwo powietrza i na powierzchni materiałów jest tak wysokie, że ładunki elektrostatyczne mogą się same rozładowywać. Następuje redukcja elektrostatyki. Powodowane jest to powstawaniem na powierzchniach materiałów filmu wodnego, który jest dostatecznie przewodzący, aby zapobiec wyładowaniom. Ponieważ wysokie napięcie elektrostatyczne na powierzchni przyciąga do siebie cząsteczki kurzu, odpowiednia wilgotność redukuje również efekt nagromadzenia się kurzu na elementach.

Zakłady tytoniowe

Nawilżanie tytoniuWszystkie półprodukty stosowane w przemyśle tytoniowym (tytoń suszony, bibuła) są bardzo higroskopijne, co oznacza, że jeśli otaczające powietrze cechuje się mniejszą wilgotnością, ulegają one gwałtownemu osuszeniu (tracą wilgoć do otoczenia).

Nawilżanie surowców w przemyśle tytoniowym ma na celu utrzymanie odpowiedniej zawartości wody w tytoniu podczas jego przechowywania oraz obróbki (w granicach 60-68%). Także bibułka papierosowa wymaga odpowiednio wysokiej, stałej (stabilnej) wilgotności. Zmiany wilgotności powodują zmiany wymiarów rolki papieru (bibułki papierosowej). Brzegi bibułki wysychają szybciej tworząc napięcia mechaniczne na jej krawędziach, co powoduje pękanie oraz rwanie. Efektem jest nieprawidłowe pobieranie wstęgi przez maszynę i bardzo kosztowne przestoje produkcyjne. Minimalny zalecany poziom wilgoci względnej w zakładzie tytoniowym wynosi 60%.

Problemy suchego powietrza:

 • Pogorszenie jakości tytoniu
 • Kurczenie się
 • Utrata wagi
 • Łamliwość
 • Rozszczepianie
 • Rozrywanie

Prawidłowa wilgotność jest równie ważna w procesie magazynowania papierosów (tytoniu). Wielodniowe magazynowane spowoduje utratę wilgotności a w konsekwencji pogorszenie jakości wyrobu.

Przemysł spożywczy, chłodnie składowe

Nawilżanie ważyw i owocówProdukty spożywcze absorbują wilgoć ze zbyt wilgotnego powietrza lub oddają zawartą w sobie wodę do zbyt suchego otoczenia. Ubytek wody z produktów żywnościowych to automatycznie ubytek wagi oraz jakości produktu. Dotyczy to również produktów składowanych w chłodniach składowych.

Problemy suchego powietrza:

 • Ubytek wagi
 • Utrzymanie świeżości
 • Wygląd produktu
 • Szybsze dojrzewanie

Produkty takie jak mięso i warzywa mają względną równowagę wilgoci na poziomie 95-98%. Jeśli wilgotność względna otaczającego powietrza będzie niższa, woda zawarta w produktach będzie oddawana do otoczenia aż do momentu osiągnięcia równowagi. W tym przypadku konieczne staje się zastosowanie odpowiedniego systemu nawilżaczy.

Hodowla zwierząt, wylęgarnie

Nawilżanie w hodowli zwierzątNatura stworzyła właściwe warunki do wykluwania się piskląt z jajek drogą ewolucji na przestrzeni milionów lat. Tylko kopiując naturę możemy stworzyć idealne warunki wykluwania. Wiele producentów drobiu stosuje nawilżacze parowe w wylęgarniach czy inkubatorach ze względu na stosunkowo niski koszt inwestycji. Ogromną wadą tego rozwiązania są bardzo wysokie koszty eksploatacji systemów parowych. Wady tej pozbawione są systemy wysokociśnieniowe, charakteryzujące się bardzo ekonomiczną pracą. Korzystając z systemu zimnego parowania mamy również w razie potrzeby możliwość bardzo szybkiego schłodzenia hodowli.

Hodowla kwiatów, szklarnie, palmiarnie, pieczarkarnie

Nawilżanie kwiatówW hodowli większości kwiatów wymagana jest wilgotność względna na poziomie minimum 50%, gdyż znaczna część uprawianych roślin pochodzi z podzwrotnikowych, tropikalnych lub subtropikalnych obszarów, wymagających odpowiednich warunków klimatycznych. Nie można sobie jednak pozwolić na osadzanie kropli na liściach oraz samych kwiatach. Dlatego zamgławianie roślin wymaga od systemu nawilżania kropli o rozmiarach pozwalających na odparowanie natychmiast po rozpyleniu. Dodatkową cechą zamgławiaczy dedykowanych dla hodowli roślin, musi być odpowiednia odporność chemiczna dysz (pestycydy oraz środki ochrony roślin).

Do nawilżania hodowli kwiatów konieczna jest woda destylowana lub poddana filtracji metodą osmozy odwróconej, w innym przypadku dojdzie do osadzania się na liściach osadów kamiennych, co jest dla roślin bardzo szkodliwe.