Nawilżanie powietrza mgłą, systemy HPS-6, HPS-1

OTECH Dysza nawilżająca powietrza w przemyśle

Nawilżanie powietrza metodą bezpośredniego wtrysku mgły wodnej. Technologia HPS-6 daje: energooszczędność, sterylność, bezpieczeństwo, korzystny rozkład pionowy i inne korzyści niedostępne w innych technologiach.  
• hale przemysłowe • serwerownie • magazyny • drukarnie • lakiernie • hale sportowe • fabryki • huty • stolarnie • laboratoria • sortownie śmieci • szklarnie

Nawilżacze powietrza mgłą, systemy Aero

Nawilżania powietrza metodą bezpośredniego wtrysku mgły wodnej. Wytwarzanie mgły z wykorzystaniem energii sprężonego powietrza. Rozwiązanie dla obiektów małych i średnich.
• drukarnie • hale przemysłowe • laboratoria • elektronika • magazyny • stolarnie • muzea • fabryki • rolnictwo • chłodnie

Odpylanie mgłą wodną

• systemy odpylania działające na brudnej i twardej wodzie
• przesypy węgla i kruszyw • załadunek, rozładunek wagonów • odpylanie dla  kruszarek, i przesiewaczy (elektrownie, kopalnie, fabryki)
• systemy redukcji zapylenia dla hal przemysłowych 

Wykrywanie i gaszenie iskier


Nowoczesne systemy detekcji i gaszenia iskier zapewniają bardzo dużą prędkość działania i wielokrotnie większą skuteczność wygaszania iskier od systemów starszych generacji.

Systemy 5 generacji skutecznie wykrywają róznież czarne ciała gorące.
Zastosowanie: • odciągi maszyn • systemy odpylania • zabezpieczenie silosów • zabezpieczenie filtrów workowych • transport pneumatyczny • kanały odprowadzenia spalin

Chłodzenie hal mgłą wodną, nowa klimatyzacja wyparna

Chłodzenie ewaporacyjne

Wchodząc do lasu w upalny dzień czujemy chłodne, rześkie powietrze. To jest efekt chłodzenia wyparnego. Systemy 6 generacji zapewniają bezpieczeństwo, funkcjonalność i bardzo korzystną cenę.
• redukcja zużycia energii o 95..99% w stosunku do klimatyzacji tradycyjnej
• redukcja ładunków elektrostatycznych
• redukcja zapylenia powietrza najczęściej o 50..75%
• zastosowanie: hale przemysłowe • drukarnie • huty • fabryki • serwerownie

Instalacja wody do picia dla firm, hoteli, szkół, siłowni, ...

układ uzdatniania wody do picia
Odpowiednio uzdatniona woda wodociągowa jest: doskonała w smaku i zdrowsza od wody butelkowanej. Jest też idealnie sterylna i 200..500 razy tańsza od butelkowanej. Znika też problem dowozu wody, jej rozładunku  i wywozu hałdy śmieci. Instalacja urządzeń jest szybka i prosta. Idealne rozwiązanie dla firm, fabryk, szkół, klubów fitness, siłowni, urzędów, … 

Park mgieł, dolina mgieł

Efekty specjalne, mgła wodna i oświetlenie do celów rekreacyjnych. Systemy 6-generacji na najwyższym światowym poziomie bezpieczeństwa, funkcjonalności, innowacyjności. 

Sterylizacja promieniowaniem X

Promieniowanie Roentgena sterylizuje substancje nieprzeźroczyste np. koncentraty, soki, piwo, majonezy, jogurty, ścieki. Taka sterylizacja nie powoduje zmiany smaku, jak przy sterylizacji termicznej (pasteryzacji). Produkt nie jest podgrzewany, dzięki czemu zużycie energii spada o ponad 99%.

Przemysłowe lampy LED, najtańsze oświetlenie hal

Najtańsze oświetlenie dla hal i magazynów. Najjaśniejsze oświetlenie LED dla biur. Hermetyczne i wzmocnione konstrukcje lamp do lakierni i śrutowni.

Sterowniki wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Kilka procesorów kontroluje prawidłową pracę urządzeń, w przypadku wykrycia awarii każdy procesor może sprzętowo zatrzymać proces.