Nawilżanie powietrza mgłą

Korzystny rozkład wilgotności na obiektach wysokich, duże wydajności minimalne zużycie energii

Nawilżacze powietrza mgłą, systemy Aero

Aero 5 schemat

nawilżanie pneumatyczne system Aero-5, Aero-6

Chłodzenie hal mgłą wodną

Chłodzenie ewaporacyjne

Chłodzenie wyparne redukuje zużycie energii o 99%, równoczesna często osiąga się redukcję zapylenia 50..75%

Odpylanie mgłą wodną

Odpylanie przesypów  i hal

Wykrywanie i gaszenie iskier

Gaszenie iskier - rurociągDetekcja i gaszenie iskier w kanałach

Mgła wodna w rolnictwie

rolnictwo nawilżanie powietrza
Mgła wodna, sterylizacja wody, jonizatory …

Park mgieł, dolina mgieł

Efekty specjalne, mgła wodna do celów rekreacyjnych

Przemysłowe lampy LED, najtańsze oświetlenie hal

Najtańsze oświetlenie dla hal, Naj-jaśniejsze oświeltelie LED dla biur, Pancerne oświetlenia dla lakierni i śrutowni  

Sterylizacja promieniowaniem X

Promieniowanie Roentgena sterylizuje substancje nieprzeźroczyste np.: koncentraty, soki, piwo, majonezy, jogurty, ścieki. Taka sterylizacja nie powoduje zmiana smaku jak przy sterylizacji termicznej (pasteryzacji), a zużycie energii spada o 99%. 

Sterowniki wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Kilka procesorów kontrolije prawidłowoą pracę urządzeń, w przypadku wykrycia awarii każdy procesor może sprzętowo zatrzymać proces.