Porównanie systemów nawilżania

System HPS-1 (w sprzedaży  HPS-AGRO) to standardowy system nawilżania 1-generacji wykonany z niedrogich materiałów, bez zabezpieczeń przed zalaniem obiektu, awariami, skażeniem powietrza bakteriami wodnymi itd. Natomiast system 6-generacji, HPS-6 jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, posiadający szereg zabezpieczeń chroniących obiekt przed zalaniem, i skażeniem. System HPS-6 jest rozwiązaniem przeznaczonym dla Klientów wymagających wysokiej trwałości i bezpieczeństwa. Porównanie systemów nawilżania:

Instalacja wysokiego ciśnienia

HPS-1HPS-6
Technologia wykonania instalacji wysokiego ciśnienia, przewodypoliamid/nylonmiedziane
Zapas wytrzymałości instalacji wysokiego ciśnienia3 krotny12 krotny
Dopuszczalny okres eksploatacji instalacji10 lat30 lat
Blokowanie rozwoju bakterii wodnych w instalacji rurowej (Legionelli, Pałeczki ropy białej, itd.) dzięki bakteriobójczemu działaniu miedzi.  (w przewodach poliamidowych rozwój bakterii i filmu bakteryjnego stwarza dużo problemów)
Maksymalna temperatura pracy instalacji. WAŻNE w wypadku układania instalacji pod dachem hali.+40°C+100°C

Dysze mgłowe

HPS-1HPS-6
QSS system szybkiej wymiany dysz bez użycia narzędzi
Zaworki w dyszach zapobiegające kapaniu, indywidualne filtry
Zastosowanie odpornych na kawitację i ścieranie wylotów  TCH

Zabezpieczenia przed zalaniem obiektu i awariami 

HPS-1HPS-6
IFC (Intelligent Flow Control). Dzięki systemowi IFC rozerwanie, urwanie, uszkodzenie instalacji wodnej nie powoduje zalania obiektu, ponieważ automatycznie nastąpi odcięcie wody. System IFC wykrywa przekroczenie przepływu dopuszczalnego, oraz niebezpieczne anomalie w zakresie ciśnienia i przepływu wskazujące na uszkodzenie instalacji.
HPPL (High Priority Protection Line) Dzięki systemowi HPPL awaria pojedynczego elementu (np. sterownika, czujnika, zaworu, przekaźnika, wejścia sterującego, itd.) nie jest w stanie spowodować zalania obiektu. Rozwiązanie HPPL bazuje na procedurach zapożyczonych ze sterowania reaktorami chemicznymi, gdzie każdy z procesorów może awaryjnie wyłączyć system. W HPS-6 każdy z 4 procesorów, po wykryciu zagrożenia może wyłączyć zawory i pompy.
Zawory HP zabezpieczające (np. przy zaniku zasilania) przed cofnięciem wody i uderzeniem wysokiego ciśnienia w instalację niskiego ciśnienia.
FWHP filtr wody na wysokim ciśnieniu. Zabezpiecza elektrozawory, zawory zwrotne i instalacyjne przed zablokowaniem.
VCS (Vibration Control System).  System kontroli wibracji wykrywa zwiększenie wibracji na długo zanim dojdzie do awarii np. zatarcia łożyska. Daje to możliwość naprawy zanim dojdzie do poważnej awarii.
Separatory optyczne 5kV na wszystkich liniach danych i sterowania, zwiększają niezawodność i trwałość.
Zabezpieczenia przepięciowe na wszystkich linach danych, zwiększają niezawodność i trwałość.
Zabezpieczenia nadprądowe na wszystkich liniach sterowania, ułatwiają diagnostykę, zapobiegają awariom.

Zabezpieczenie przed rozpyleniem bakterii (sterylizacja wody)

HPS-1HPS-6
DCMS (Differential Current Measurement System) System kontroli pracy świetlówki, poprzez różnicowy pomiar płynącego prądu. Dzięki takiej metodzie pomiaru wykrywane są awarie zarówno świetlówki jak i osprzętu. Wykrycie awarii powoduje odcięcie wody i wywołanie alarmu. Natężenie płynącego przez świetlówkę prądu jest prezentowane na wyświetlaczu LED/OLED.
PRS (Power Reduction System) system obniżania mocy świetlówki przy braku przepływu wody. Przedłuża trwałość świetlówki, oszczędza energię, obniża temperaturę, na wodzie kranowej wielokrotnie zwalnia narastanie osadów.
Inteligentny licznik wypalenia świetlówki, licznik taki uwzględnia moc, czas działania i współczynniki zużycia. Na wyświetlaczu LED/OLED wskazywane jest zużycie świetlówki (nowa świetlówka posiada TEe=440kWh). Po odliczeniu do zera: zostaje wywołany alarm wymiany świetlówki
ACS układ aktywnego chłodzenia pracujący podczas braku przepływu wody, przedłuża żywotność świetlówki, na wodzie kranowej zwalnia proces narastania osadów.
Siatki antybakteryjne Cu+Ag zabezpieczające zbiorniki z stojącą wodą. Siatki miedziane pokryte jonami srebra, tworzącymi z miedzią mikro ogniwa.
CCMS (Continuous Conductivity Measurement System) ciągła kontrola przewodności wody. Jeżeli dochodzi do pęknięcia membrany odwróconej osmozy zanieczyszczenia i bakterie znajdujące się po drugiej stronie membrany nagle przedostają się do wody czystej. W takiej sytuacji system od razu odcina dopływ wody i wywołuje alarm skażenia wody.
SIG Generator jonów srebra (Silver Ion Generator) Nowoczesna, tania w eksploatacji i bezobsługowa metoda stosowana zamiast popularnych generatorów  dwutlenku chloru. Jony srebra nadają wodzie właściwości bakteriobójcze ograniczając rozwój bakterii w filtrach i instalacji rurowej. W wielu aplikacjach wielokrotnie przedłużają żywotność filtrów, złóż jonitowych czy membran odwróconej osmozy, ponieważ blokują proces zatykania przez film bakteryjny. Woda z jonami srebra dopuszczona jest do spożycia (ONZ 48-1994), chroni również rośliny przed rozwojem grzybów, dlatego jest stosowana w gospodarstwach ekologicznych, gdzie nie można stosować środków chemicznych.