Nawilżanie powietrza mgłą, systemy HPS-6, HPS-Agro 

• hale przemysłowe • serwerownie • magazyny • drukarnie • lakiernie samolotów • hale sportowe • fabryki • huty • stolarnie • labolatoria

Nawilżacze powietrza mgłą, systemy Aero-5, Aero-6

• drukarnie • fabryki • magazyny • stolarnie • szklarnie • labolatoria • muzea • pieczarkarnie • hodowla kur • uprawa kwiatów

Chłodzenie hal mgłą wodną

Chłodzenie hal mgłą wodną

• redukcja zużycia energii o 99% • równoczesna redukcja zapylenia 50-75%
• hale przemysłowe • drukarnie • huty • fabryki • serwerownie

Odpylanie mgłą wodną przesypów i hal

• przesypy • załadunek węgla • załadunek kruszywa
• odpylanie hal przemysłowych • elektrownie • kopalnie • fabryki

Wykrywanie i gaszenie iskier

Gaszenie iskier - rurociąg

• odciągi maszyn • odpylanie • zabezpieczenie silosów
• transport pneumatyczny • kanały odprowadzenia spalin

Nawilżanie powietrza w rolnictwie

Nawilżanie w rolnictwie

• hodowla drobiu, • chłodzenie kurników • szklarnie • pieczarkarnie • uprawa kwiatów • magazyny, • chłodnie warzyw i owoców • nawilżanie produktów

Katalog HPS

Katalog wysokociśnieniowego systemu nawilżania HPS

Katalog AERO

Katalog pneumatycznego systemu nawilżania AERO

Katalog EX

Katalog systemu odpylania mgłowego

Napisz do nas