OTECH - Producent Urządzeń Przemysłowych

Producent Urządzeń Przemysłowych

OTECH 9 Uzdatnianie wody 9 Demineralizacja wody, odwrócona osmoza
Demineralizacja wody - Stacja odwróconej osmozy do wody demineralizowanej

Demineralizacja wody, odwrócona osmoza

Projektowane w firmie OTECH systemy odwróconej osmozy (czyli demineralizacja wody), to systemy całkowicie automatyczne. Oznacza to, że użytkownik nie musi regularnie wymieniać zatkanych membran, badać poziomu bakterii, aplikować środków chemicznych, itd. Ponadto stacje odwróconej osmozy to nierozłączny element systemów nawilżania powietrza.

Budowa i cykliczna praca systemu odwróconej osmozy jest idealnym przykładam rozwiązania, które należy zautomatyzować, podobnie jak zautomatyzowana jest praca pralki automatycznej. Użytkownik nie musi zastanawiać się nad kolejnymi cyklami pracy, nie musi ich pilnować i przełączać ręcznie.

Upraszczane na siłę systemy odwróconej osmozy charakteryzują się niższym kosztem produkcji, ale dostarczają całej masy problemów w trakcie eksploatacji. Przykładowo wyrzucenie sondy pomiaru przewodności wody powoduje, że system staje się skrajnie niebezpieczny. W przypadku pęknięcia membrany, skondensowane po drugiej stronie membrany bakterie przedostają się do wody czystej. Woda czysta jest najczęściej stosowana przy produkcji żywności, a w systemach nawilżania powietrza oddychają nią ludzie.

Wyrzucenie z systemu przepływomierzy powoduje, że tracimy możliwość monitorowania pracy membran. Nie możemy automatycznie po wykryciu pogorszenia wydajności włączać cyklów oczyszczania membran (płukania, prania, dezynfekcji membran).

Bezawaryjność stacji odwróconej osmozy

Demineralizacja wody, czyli systemy odwróconej osmozy to proste, bezawaryjne instalacje, jeżeli spełnia się odpowiednie warunki pracy membran odwróconej osmozy, takie jak:

Ilość uzyskiwanej wody w jednym obiegu nie może przekraczać 10-15% wody przepływającej. Takie wytyczne podają wszyscy renomowani producenci membran. W uproszczonych systemach jest to ponad 50% w efekcie membrany pękają lub ulegają zatkaniu (zniszczeniu).

Nie można dopuścić do zatkania membran bakteriami, dokładniej filmem bakteryjnym. Do takiego zatkania może dojść w kilka tygodni i powoduje ono 70..90% spadek wydajności membrany. Nie należy dopuszczać do dłuższych przestojów membran, niż 2 godziny. Pompa obiegowa musi cyklicznie przemieszać wodę w obiegu, na czas postoju do wody dodaje się środki chemiczne blokujące rozwój bakterii. Środki chemiczne w całości wydostają się z wodą odpadową. Środki te dozuje się przez pompę w precyzyjnych i bardzo niewielkich ilościach. Są to środki nietoksyczne i biodegradowalne, więc mogą trafiać bezpośrednio do kanalizacji.

Nie można dopuścić do zatkania membran osadami mineralnymi, podobnie jak w przypadku bakterii, w bardzo krótkim czasie wydajność membran może spaść o 90%.

Membrany mają też wiele innych wymagań technicznych (ciśnienia, temperatury, itd.) i chemicznych (chlor, ozon, żelazo, itd.), jakich nie można przekraczać. Sterowanie systemu odwróconej osmozy musi to uwzględniać, dlatego niezbędne są czujniki pomiarowe: termometry, przepływomierze, pomiary przewodności wody. Jeżeli w układzie nie ma tych elementów, to ciągłe awarie i zatykanie membran jest nieuniknione.

schemat stacji odwróconej osmozy i innych elementów do produkcji wody demineralizowanej z wykorzystaniem odwróconej osmozy

Dbanie o membrany odwróconej osmozy

Jeżeli dopuścimy do przytkania membran osadami lub bakteriami, to regeneracja jest skuteczna, ale nieopłacalna. Używane w procesie regeneracji kwasy i żrące zasady uszkadzają delikatną strukturę membrany. Zregenerowana membrana charakteryzują się małą trwałością i wielokrotnie większą awaryjnością (pękają).

Regenerowanie ma sens w dużych instalacjach, gdzie regenerowane membrany używane są pod ścisłą kontrolą, przy mniejszych ciśnieniach i mniejszych uzyskach. Dzięki zbiornikom buforowym i pomiarom przewodności wody pęknięcie membrany jest od razu wykrywane i nie zanieczyszcza wody w zbiorniku głównym. Żywotność regenerowanej membrany jest niewielka wynosi około 20-40% nowej.

detektor czujnik gaszenia iskier tył
Nawilżanie powietrza mgła wodną, nawilżacze powietrza przemysłowe, nawilżanie powietrza w halach przemysłowych, drukarniach, lakierniach, przy produkcji drewna. Systemy wytwarzania suchej mgły na potrzeby nawilżania powietrza. Mgła wodna do chłodzenia hal, klimatyzacja adiabatyczna i zmniejszenie zapylenia o 40..70%, odpylanie mgła wodną, zraszacze wysoko ciśnieniowe
generator jonów, nawilżacze przemysłowe
lakiernie, przemysł, komory lakiernicze, śrutownie, lampy UVC

Lampa do sterylizacji wody

Sterylizacja wody lampami bakteriobójczymi UV-C jest bardzo popularna ze względu na bardzo wysoką skuteczność rzędu 99,99% oraz niskie koszty zakupu i eksploatacji lampy.

Wewnątrz lampy w rurze ze szkła kwarcowego mieści się “zwyczajna” niskociśnieniowa świetlówka amalgamatowa (czyli rtęciowa) bez luminoforu. Świetlówka może pracować w układzie klasycznym z statecznikiem (dławikiem, cewką) lub z zasilaczem elektronicznym.

Moc 40W zapewnia duży przepływ 2100 litrów na godzinę.

Demineralizacja wody lampa sterylizacyjna 40W do nawilżaczy przemysłowych, nawilżania powietrza w halach, drukarniach, do systemów odpylania i chłodzenia adiabatycznego mgłą wodną, systemów nawilżania wysoko i nisko ciśnieniowych

Zestaw filtrów 3F2M

Typowe filtry 10″ stały się bardzo popularne ze względu na wysoką jakość wykonania i przystępne ceny. Wkłady filtracyjne są również niedrogie w granicach 1$, wkłady najlepszych firm to koszt 2$.

Filtry występują w typie: 60µ,  20µ,  10µ,  5µ,  1µ
Wkłady 20µ niebieskie są napuszczane środkami bakteriobójczymi.

W Polsce jest około 10 hurtowni zapewniających ich ciągła dostępność w przystępnych cenach.

filtry z manometrami
System wykrywania i gaszenia iskier, detekcja iskier, gaszenie iskier, tłumienie wybuchów

Producent Urządzeń Przemysłowych

przemysłowe nawilżacze powietrza, polska produkcja, producent systemów mgłowych, stacji odwróconej osmozy, fog system
Polski producent system detekcji i gaszenia iskier, gaszenie mgłą wodną, tłumienie wybuchów, detektory iskier, czarnych ciał gorących, pożaru. Ochrona silosów, czujniki iskier, ochrona filtrów i odciągów trocin, spalin
gaszenie iskier, nawilżacze przemysłowe, nawilżanie powietrza, Cennik przeglądów serwisowych Kalkulator wilgotności Nawilżacz