przemysłowe nawilżacze powietrza, polska produkcja, producent systemów mgłowych, stacji odwróconej osmozy, fog system
Dekontaminacja powietrza w kanałach i centralach wentylacyjnych, z użyciem promieniowania UVC, lampy bakteriobójcze do wentylacji, układów HVAC (heating, ventilation, air conditioning), projekty nowoczesnej wentylacji, zwalczanie zakażeń wirusowych, covid,
OTECH

Kalkulator wilgotności

Kalkulator wilgotności bezwzględnej on-line

www.otech.pl/kalkulator-wilgotnosci

Znając wilgotność względną powietrza i temperaturę możemy wyliczyć:

  1. AH – wilgotność bezwzględną powietrza [g/m³]
  2. Tr –  temperatura punktu rosy [°C]

UWAGA!!! Wilgotność bezwzględną powietrza podaje się w g/m³, lub g/kg. Z tego powodu jest wiele pomyłek w projektach. Masa m³ powietrza to około 1,2 kg i masa ta zależy od temperatury.

OTECH

Kalkulator wilgotności bezwzględnej on-line, rozbudowany

Po lewej stronie należy wpisać minimalną wymaganą do produkcji wilgotność np. 50%. Podajemy też temperaturę jaką będziemy utrzymywać zimą dla komfortu pracy lub dla procesu produkcji np. 20°C. Z tych dwóch wielkości kalkulator liczy wilgotność bezwzględną, co oznacza ilość wody (czyli pary wodnej) rozpuszczonej w 1m3 powietrza.

Po prawej wpisujemy temperaturę i wilgotność zewnętrzną, czyli “na dworze”, “na polu”. Najczęściej w Polsce symuluje się trudne warunki mroźnej zimy, takie jak -15°C i wilgotność 90%. Pesymista może wpisać najgorszy przypadek np. temperaturę -25°C, a w górach nawet -30°C

Przeliczenia fizyczne

 

nawilżanie powietrza, nawilżacze w przemyśle, produkcja hale produkcyjne, magazyny

Przeliczenie wielomianem

Maleńkie procesorki 8 bitowe umieszczone w czujnikach wydzielają ciepło, które powoduje dodatkowy błąd termiczny. W celu wielokrotnego zmniejszenia ilości wydzielanego ciepła przeliczenia dokonywane są nie z algorytmu fizycznego tylko wielomianem.

nawilżanie powietrza, nawilżacze przemysłowe, wilgotność

Wilgotność bezwzględna powietrza

Wilgotność bezwzględna powietrza, czyli zawartość pary wodnej w powietrzu. Podawana jest w gramach na metr sześcienny (czyli g/m³).
Maksymalna ilość pary wodnej, jaka może znajdować się w powietrzu, zależy przede wszystkim od temperatury powietrza. W powietrzu ciepłym można „rozpuścić” oczywiście więcej pary wodnej. Podobnie jak w ciepłej wodzie można rozpuścić więcej cukru. Na przykład, w metrze sześciennym powietrza o temperaturze -20°C, można „rozpuścić” maksymalnie 1,08 grama pary wodnej. Natomiast w powietrzu o temperaturze +20°C – aż 17,28 gramów.

-20°C 1,08 g/m³
-10°C 2,36 g/m³
0°C 4,85 g/m³
+10°C 9,39 g/m³
+20°C 17,28 g/m³
+30°C 30,35 g/m³
+40°C 51,18 g/m³

Po przekroczeniu tych wartości, następuje jednak skraplanie się wody. Dlatego może objawiać się to w postaci kropel rosy czy mgły. Punkt ten nazywany jest oczywiście temperaturą punktu rosy. Wyjątkiem jest powstanie pary przechłodzonej (czyli pary przesyconej), z powodu braku centrów kondensacji.

Punkt rosy

To temperatura, do której musimy schłodzić przedmiot, aby na jego powierzchni zaczęła skraplać się zawarta w powietrzu para, tworząc rosę.

Wilgotność względna powietrza

Wilgotność względna powietrza waha się w przedziale od 0% do 100%, określa oczywiście nasycenie powietrza parą wodną. Czyli jest to stosunek masy aktualnie znajdującej się pary wodnej w powietrzu, do jej maksymalnej możliwej ilości w danej temperaturze.

Wilgotność względna powietrza powyżej 60% powoduje przede wszystkim korozję stali, utlenianie metali, możliwość rozwoju grzybów. Dlatego wilgotność względna nie powinna stale przekraczać 60%.

Jednakże, gdy trzeba przekraczać 60% wilgotności, należy zabezpieczyć środowisko przed rozwojem bakterii i grzybów. W komorach nawilżania stosuje się lampy UV-C, jak również powłoki z jonami srebra. Jony srebra doskonale spisują się również w przechowywaniu warzyw i owoców, zabezpieczając je przed grzybami i bakteriami.

Czujniki do pomiaru wilgotności względnej często nazywa się oczywiście higrometrami.

Kalkulator online wilgotności bezwzględnej zastępuje również odczytywanie jej z wykresów.

Czujnik wilgotności i temperatury NSP-Ex

Czujniki produkowane przez firmę OTECH opierają swą budowę oczywiście na najlepszych, certyfikowanych elementach pomiarowych. Są to elementy szwajcarskiej firmy SENSIRION. Dlatego ich dokładność jest na wysokim poziomie.

Kalkulator wilgotności - Czujnik wilgotności
czujnik do przemysłowych nawilżaczy powietrza, systemów nawilżania drukarni fabryk
czujnik wilgotności do przemysłowych nawilżaczy powietrza

Czujnik wilgotności i temperatury NSP-2

Dokładność czujników produkowanych przez firmę OTECH jest każdorazowo sprawdzana. Jeżeli wszystkie testy wyjdą właściwie, wtedy jest wydawany certyfikat. Każdy czujnik posiada swój numer seryjny, zapisany na kablu i w pamięci procesora.

czujnik wilgotności i temperatury, certyfikat, produkcji otech, do przemysłowych nawilżaczy powietrza i systemów wentylacji HVAC, kalkulator wilgotności w procesorze

Korzystny rozkład wilgotności

Nawilżanie powietrza mgłą wodną powoduje dokładnie odwrotny rozkład wilgotności, niż nawilżanie parą wodną. Taki rozkład niesie za sobą bez wątpienia wiele korzyści.

Nawilżanie mgłowe - Kalkulator wilgotności