OTECH - Producent Urządzeń Przemysłowych

Producent Urządzeń Przemysłowych

OTECH 9 Kalkulator wilgotności

Kalkulator wilgotności

OTECH Systemy mgłowe

Producent Urządzeń Przemysłowych

przemysłowe nawilżacze powietrza, polska produkcja, producent systemów mgłowych, stacji odwróconej osmozy, fog system

°C °C
% %
g/m3 g/m3
°C °C
Różnica: 8.17 g/m3

Po lewej stronie należy wpisać minimalną wymaganą do produkcji wilgotność np. 50%. Podajemy też temperaturę jaką będziemy utrzymywać zimą dla komfortu pracy lub dla procesu produkcji np. 20°C. Z tych dwóch wielkości kalkulator liczy wilgotność bezwzględną, co oznacza ilość wody (czyli pary wodnej) rozpuszczonej w 1m3 powietrza.

Po prawej wpisujemy temperaturę i wilgotność “na dworze”, czyli na zewnątrz. Najczęściej w Polsce symuluje się trudne warunki mroźnej zimy, takie jak -15°C i wilgotność 90%. Pesymista może wpisać najgorszy przypadek np. temperaturę -22°C i wilgotność 80%.

Kalkulator wilgotności przelicza

AH – czyli wilgotność bezwzględną powietrza [g/m3].
Tr – czyli temperatura punktu rosy [°C].
Wynik na podstawie wilgotności względnej RH [%], jak również temperatury powietrza [°C].

W pierwsze pole wpisujemy:
temperaturę powietrza w °C.

W drugie pole wpisujemy:
wilgotność względną powietrza w %.

Następnie naciskamy przycisk “Oblicz”.

Otrzymamy wyniki, takie jak:
1. Bezwzględną wilgotność powietrza w g/m3 [czyli gramach wody na metr sześcienny powietrza].
2. Ponadto temperaturę punktu rosy w °C.

Wilgotność bezwzględna powietrza

Wilgotność bezwzględna powietrza, czyli zawartość pary wodnej w powietrzu. Podawana jest w gramach na metr sześcienny (czyli g/m³).
Maksymalna ilość pary wodnej, jaka może znajdować się w powietrzu, zależy przede wszystkim od temperatury powietrza. W powietrzu ciepłym można „rozpuścić” oczywiście więcej pary wodnej. Podobnie jak w ciepłej wodzie można rozpuścić więcej cukru. Na przykład, w metrze sześciennym powietrza o temperaturze -20°C, można „rozpuścić” maksymalnie 1,08 grama pary wodnej. Natomiast w powietrzu o temperaturze +20°C – aż 17,28 gramów.

 

-20°C1,08 g/m3
-10°C2,36 g/m3
0°C4,85 g/m3
+10°C9,39 g/m3
+20°C17,28 g/m3
+30°C30,35 g/m3
+40°C51,18 g/m3

 

Po przekroczeniu tych wartości, następuje jednak skraplanie się wody. Dlatego może objawiać się to w postaci kropel rosy czy mgły. Punkt ten nazywany jest oczywiście temperaturą punktu rosy. Wyjątkiem jest powstanie pary przechłodzonej (czyli pary przesyconej), z powodu braku centrów kondensacji.

Punkt rosy

To temperatura, do której musimy schłodzić przedmiot, aby na jego powierzchni zaczęła skraplać się zawarta w powietrzu para, tworząc rosę.

Wilgotność względna powietrza

Wilgotność względna powietrza waha się w przedziale od 0% do 100%, określa oczywiście nasycenie powietrza parą wodną. Czyli jest to stosunek masy aktualnie znajdującej się pary wodnej w powietrzu, do jej maksymalnej możliwej ilości w danej temperaturze.

Wilgotność względna powietrza powyżej 60% powoduje przede wszystkim korozję stali, utlenianie metali, możliwość rozwoju grzybów. Dlatego wilgotność względna nie powinna stale przekraczać 60%.

Jednakże, gdy trzeba przekraczać 60% wilgotności, należy zabezpieczyć środowisko przed rozwojem bakterii i grzybów. W komorach nawilżania stosuje się lampy UV-C, jak również powłoki z jonami srebra. Jony srebra doskonale spisują się również w przechowywaniu warzyw i owoców, zabezpieczając je przed grzybami i bakteriami.

Czujniki do pomiaru wilgotności względnej często nazywa się oczywiście higrometrami.

Kalkulator online wilgotności bezwzględnej zastępuje również odczytywanie jej z wykresów.

Czujnik wilgotności i temperatury

Czujniki produkowane przez firmę OTECH opierają swą budowę oczywiście na najlepszych, certyfikowanych elementach pomiarowych. Ponadto są to elementy szwajcarskiej firmy SENSIRION. Dlatego ich dokładność jest na wysokim poziomie.

Kalkulator wilgotności - Czujnik wilgotności

Korzystny rozkład wilgotności

Nawilżanie powietrza mgłą wodną powoduje dokładnie odwrotny rozkład wilgotności, niż nawilżanie parą wodną. Taki rozkład niesie za sobą bez wątpienia wiele korzyści.

Nawilżanie mgłowe - Kalkulator wilgotności
System wykrywania i gaszenia iskier, detekcja iskier, gaszenie iskier, tłumienie wybuchów

Producent Urządzeń Przemysłowych

przemysłowe nawilżacze powietrza, polska produkcja, producent systemów mgłowych, stacji odwróconej osmozy, fog system
System wykrywania i gaszenia iskier, detekcja iskier, gaszenie iskier, tłumienie wybuchów
gaszenie iskier, nawilżacze przemysłowe, nawilżanie powietrza, Cennik przeglądów serwisowych Kalkulator wilgotności Nawilżacz