Kalkulator wilgotności

Kalkulator online wilgotności bezwzględnej powietrza

Kalkulator wilgotności pozwala szybko przeliczyć wilgotność bezwzględną i punkt rosy. Górnymi suwakami ustawiamy wilgotność względną powietrza w % i temperaturę powietrza w °C. Przydatne narzędzie przy doborze systemów nawilżania.

Wilgotność bezwzględna powietrza jest to zawartość pary wodnej w powietrzu, podawana w gramach na metr sześcienny (g/m³).
Maksymalna ilość pary wodnej jaka może znajdować się w powietrzu zależy od temperatury powietrza. W powietrzu ciepłym można „rozpuścić” więcej pary wodnej, podobnie jak w ciepłej wodzie można rozpuścić więcej cukru. Przykładowo w metrze sześciennym powietrza o temperaturze -20°C można „rozpuścić” maksymalnie 1,08 grama pary wodnej, a w powietrzu o temperaturze +20°C aż 17,24 gramów.
-20°C                  1,08 g/m3
-10°C                  2,36 g/m3
0°C                  4,85 g/m3
+10°C                 9,38 g/m3
+20°C                 17,24 g/m3
+30°C                 30,26 g/m3
+40°C                 50,98 g/m3

Po przekroczeniu  tych wartości następuje skraplanie się wody, dlatego może objawiać się to w postaci kropel rosy czy mgły. Punkt ten nazywany jest temperaturą punktu rosy. Wyjątkiem jest powstanie pary przechłodzonej (pary przesyconej) z powodu braku centrów kondensacji.

Wilgotność względna powietrza waha się w przedziale od 0% do 100%, określa nasycenie powietrza parą wodną. Dokładniej jest to stosunek mas aktualnie znajdującej się pary wodnej w powietrzu do jej maksymalnej możliwej ilości w danej temperaturze.

Wilgotność względna powietrza powyżej 60% powoduje korozję stali, utlenianie metali, możliwość rozwoju grzybów. Dlatego wilgotność względna nie powinna stale przekraczać 60%.

Jeżeli musimy przekraczać 60% należy zabezpieczyć środowisko przed rozwojem bakterii, rozwojem grzybów. W komorach nawilżania stosuje się lampy UV-C i powłoki z jonami srebra. Jony srebra doskonale spisują się również a przechowywaniu warzyw i owoców, zabezpieczając je przed grzybami i bakteriami.

Czujniki do pomiaru wilgotności względnej często nazywa się  higrometrami.

Kalkulator online wilgotności bezwzględnej zastępuje odczytywanie jej z wykresów.

Punktu rosy to temperatura do której musimy schłodzić przedmiot, aby na jego powierzchni zaczęła skraplać się zawarta w powietrzu para tworząc rosę.

Czujnik wilgotności i temperatury

Czujniki produkowane przez firmę OTECH opierają swą budowę na najlepszych, certyfikowanych elementach pomiarowych. Są to elementy szwajcarskiej firmy SENSIRION, dlatego ich dokładność jest na wysokim poziomie.

Kalkulator wilgotności - Czujnik wilgotności
Nawilżanie mgłowe
Premium Brand