Kalkulator wilgotności

Kalkulator wilgotności - detekcja i gaszenie iskier, wykrywanie iskier, separator iskier, spark

°C
%
g/m3
°C

Kalkulator wilgotności przelicza

AH – wilgotność bezwzględną powietrza [g/m3]
Tr – temperaturę punktu rosy [°C]
Wynik na podstawie wilgotności względnej RH [%], jak również temperatury powietrza [°C]

W pierwsze pole wpisujemy:
temperaturę powietrza w °C

W drugie pole wpisujemy:
wilgotność względną powietrza w %

Naciskamy przycisk “Oblicz”

Otrzymamy wyniki:
1. Bezwzględną wilgotność powietrza w g/m3 [gramach wody / metr sześcienny powietrza].
2. Temperaturę punktu rosy w °C.

system wykrywania i gaszenia iskier, detekcja iskier, gaszenie iskier, tłumienie wybuchów

Wilgotność bezwzględna powietrza

Jest to zawartość pary wodnej w powietrzu. Podawana jest w gramach na metr sześcienny (czyli g/m³).
Maksymalna ilość pary wodnej, jaka może znajdować się w powietrzu, zależy przede wszystkim od temperatury powietrza. W powietrzu ciepłym można „rozpuścić” oczywiście więcej pary wodnej. Podobnie jak w ciepłej wodzie można rozpuścić więcej cukru. Na przykład, w metrze sześciennym powietrza o temperaturze -20°C, można „rozpuścić” maksymalnie 1,08 grama pary wodnej. Natomiast w powietrzu o temperaturze +20°C – aż 17,28 gramów.

 

-20°C1,08 g/m3
-10°C2,36 g/m3
0°C4,85 g/m3
+10°C9,39 g/m3
+20°C17,28 g/m3
+30°C30,35 g/m3
+40°C51,18 g/m3

 

Po przekroczeniu tych wartości, następuje jednak skraplanie się wody. Dlatego może objawiać się to w postaci kropel rosy czy mgły. Punkt ten nazywany jest oczywiście temperaturą punktu rosy. Wyjątkiem jest powstanie pary przechłodzonej (czyli pary przesyconej), z powodu braku centrów kondensacji.

Punkt rosy

To temperatura, do której musimy schłodzić przedmiot, aby na jego powierzchni zaczęła skraplać się zawarta w powietrzu para, tworząc rosę.

Wilgotność względna powietrza

Wilgotność względna powietrza waha się w przedziale od 0% do 100%, określa oczywiście nasycenie powietrza parą wodną. Czyli jest to stosunek masy aktualnie znajdującej się pary wodnej w powietrzu, do jej maksymalnej możliwej ilości w danej temperaturze.

Wilgotność względna powietrza powyżej 60% powoduje przede wszystkim korozję stali, utlenianie metali, możliwość rozwoju grzybów. Dlatego wilgotność względna nie powinna stale przekraczać 60%.

Jednakże, gdy trzeba przekraczać 60% wilgotności, należy zabezpieczyć środowisko przed rozwojem bakterii i grzybów. W komorach nawilżania stosuje się lampy UV-C, jak również powłoki z jonami srebra. Jony srebra doskonale spisują się również w przechowywaniu warzyw i owoców, zabezpieczając je przed grzybami i bakteriami.

Czujniki do pomiaru wilgotności względnej często nazywa się oczywiście higrometrami.

Kalkulator online wilgotności bezwzględnej zastępuje również odczytywanie jej z wykresów.

Czujnik wilgotności i temperatury

Czujniki produkowane przez firmę OTECH opierają swą budowę oczywiście na najlepszych, certyfikowanych elementach pomiarowych. Ponadto są to elementy szwajcarskiej firmy SENSIRION. Dlatego ich dokładność jest na wysokim poziomie.

Kalkulator wilgotności - Czujnik wilgotności
Nawilżanie mgłowe
Premium Brand
mapa Otech Żory, www.otech.pl, nawilżacze przemysłowe, gaszenie iskier