Porównanie systemów nawilżania

Porównanie systemów nawilżania

Porównanie systemów nawilżania HPS-1 i HPS-6 HPS-1 to standardowy system nawilżania 1-generacji wykonany z niedrogich materiałów, nie posiadają instalacji miedzianej, pompy stalowej,  zabezpieczeń przed zalaniem obiektu, przepięciami, itd. Systemy HPS-1 stosuje się na...
Pompy wysokociśnieniowe do układów nawilżania HPS-2..HPS-6

Pompy wysokociśnieniowe do układów nawilżania HPS-2..HPS-6

Pompy wysokociśnieniowe HPSW jedno-mediowych układach nawilżania minimalne wymagane ciśnienie pracy wynosi 50 bar. Poniżej tego ciśnienia układ nie działa prawidłowo. Dla systemu nawilżania, gdzie dysze są umieszczone bardzo wysoko, powyżej 15 m nad ziemią, można...
Nawilżanie kabin lakierniczych

Nawilżanie kabin lakierniczych

Komory nawilżania powietrza do kabin lakierniczych.Proekologiczne przepisy wymuszają na producentach farb zmiany w ich składzie. Z nowych farb i lakierów usuwa się toluen, wiele innych węglowodorów i dodatków uszlachetniających. Zmiana składu powoduje, iż farby,...
Wydajność systemu nawilżania powietrza. Jak wyliczyć?

Wydajność systemu nawilżania powietrza. Jak wyliczyć?

Wydajność systemu nawilżania powietrzaPodstawą wyliczenia na wydajność systemu nawilżania jest wymiana powietrza podana w m³/h. System przelicza się dla warunków zimowych. Standardowo -15°C i 93%RH, wtedy przyjmuje się że w powietrzu zewnętrznym mamy 1,5 g pary wodnej...
Rodzaje nawilżaczy powietrza i koszty eksploatacji

Rodzaje nawilżaczy powietrza i koszty eksploatacji

Rodzaje nawilżaczy powietrza Różne technologie nawilżania i rodzaje nawilżaczy powietrza (kliknij obrazek aby powiększyć). Porównanie efektywności energetycznej systemów nawilżania System serii OTECH HPS pobiera moc elektryczną: 900 W – 1.4 kW, w zależności od...