Pompy do wysoko ciśnieniowych układów nawilżania HPS-2..HPS-6

Pompy do wysoko ciśnieniowych układów nawilżania HPS-2..HPS-6

Pompy wysokociśnieniowe HPSW jedno-mediowych układach nawilżania minimalne wymagane ciśnienie pracy wynosi 50 bar. Poniżej tego ciśnienia układ nie działa prawidłowo. Dla systemu nawilżania gdzie dysze są umieszczone bardzo wysoko, powyżej 15m nad ziemią można...
Porównanie systemów nawilżania

Porównanie systemów nawilżania

Porównanie systemów nawilżania System HPS-1 (w sprzedaży  HPS-AGRO) to standardowy system nawilżania 1-generacji wykonany z niedrogich materiałów, bez zabezpieczeń przed zalaniem obiektu, awariami, skażeniem powietrza bakteriami wodnymi itd. Natomiast system...
Nawilżanie kabin lakierniczych

Nawilżanie kabin lakierniczych

Komory nawilżania powietrza do kabin lakierniczych. Proekologiczne przepisy wymuszają na producentach farb zmiany w ich składzie. Z nowych farb i lakierów usuwa się toluen, wiele innych węglowodorów i dodatków uszlachetniających. Zmiana składu powoduje, iż farby,...
Wydajność systemu nawilżania powietrza. Jak wyliczyć ?

Wydajność systemu nawilżania powietrza. Jak wyliczyć ?

Wydajność systemu nawilżania powietrza Podstawą wyliczenia wydajności nawilżania jest wymiana powietrza podana w m³/h. System przelicza się dla warunków zimowych, standardowo -15°C i 93%RH, wtedy przyjmuje się że w powietrzu zewnętrznym mamy 1,5g pary wodnej...
Problemy w zraszaniu wymienników wentylatorowych

Problemy w zraszaniu wymienników wentylatorowych

Zraszanie chłodnic wentylatorowych W ostatnich latach wielką popularność zdobywa zraszanie wymienników wentylatorowych ciepła, wentylatorowych chłodnic glikolu, wymienników lamelowych. Nazywane też adiabatycznym lub mokrym chłodzeniem wymienników. Rozwiązanie to...
Rodzaje nawilżaczy powietrza i koszty eksploatacji

Rodzaje nawilżaczy powietrza i koszty eksploatacji

Rodzaje nawilżaczy powietrza Różne technologie nawilżania i rodzaje nawilżaczy powietrza (kliknij obrazek aby powiększyć). Porównanie efektywności energetycznej systemów nawilżania System serii OTECH HPS pobiera moc elektryczną: 900 W – 1.4 kW, w zależności od...