Wizualizacja, archiwizacja pomiarów

Wizualizacja, archiwizacja pomiarów to systemy, które w ostatnich latach stały się integralną częścią nowoczesnych instalacji przemysłowych. Urządzenia firmy OTECH w zdecydowanej większości posiadają archiwizację pomiarów i możliwość przesyłania danych do systemu nadrzędnego lub komputera administratora za pomocą RS485, Wi-Fi, sieci LAN. Opcjonalnie wyposażone są w przyłącze światłowodowe. Poza korzystaniem z archiwów, statystyk, można także zdalnie sterować agregatami serii OTECH HPS-6 i zdalnie aktualizować oprogramowania.

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i produkcji:

 • Dedykowanych sterowników programowalnych, które zapewniają wielokrotnie większą bezpieczeństwo sterowania dzięki rozwiązaniom sprzętowym typu HPPL, itd. W przypadku awarii przyśpieszają i bardzo ułatwiają serwis urządzeń i systemów. Eliminują również setki połączeń przewodowych koniecznych w urządzeniach uniwersalnych, co przekłada się na wielokrotnie większą niezawodność,
 • wysoko sprawnych zasilaczy i przetwornic impulsowych,
 • precyzyjnych czujników: temperatury, wilgotności, pola magnetycznego, wibracji, wykrywania iskier,
 • dedykowanych filtrów i zabezpieczeń przepięciowych opartych na: iskrownikach gazowych, warystorach, diodach transil, jak również zabezpieczeń opartych na tranzystorach IGBT otwieranych w trakcie przepięcia.

Bezpieczeństwo oraz niezawodność

Niezawodność systemów sterowania w procesach produkcji jest elementem o najwyższym priorytecie. Aby zapewnić maksymalną niezawodność oraz odporność na przepięcia, stosuje się szereg elementów zabezpieczeń oraz specjalnych rozwiązań:

 • optyczna separacja wszystkich sygnałów wejściowych oraz wyjściowych,
 • wielostopniowe zabezpieczenia przepięciowe (zabezpieczają przed krótkimi impulsami napięciowymi różnego pochodzenia),
 • niezależne, redundantne źródła zasilania dla poszczególnych modułów systemu.

Dodatkowo w celu maksymalnego bezpieczeństwa ciągłości produkcji stosuje się wiele czujników stanów alarmowych, jak czujniki ciśnienia, zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe oraz PPWRP.

Niektóre z zabezpieczeń krytycznych często realizowane są w sposób elektromechaniczny, poza kontrolą sterownika. Zadziałanie któregokolwiek z tego typu zabezpieczeń może spowodować natychmiastowe wyłączenie systemu (lub jego części). Ponowne włączenie wymaga interwencji operatora. Zabezpieczenia posiadają własną pamięć elektromechaniczną oraz sygnalizację optyczną, dzięki czemu operator zawsze posiada informację o przyczynie zatrzymania pracy systemu. Zadziałanie któregokolwiek z zabezpieczeń jest również sygnalizowane przez system wizualizacji.

Systemy sterowania procesami technologicznymi

Linia produkcyjna czy proces technologiczny jest elementem, który wymaga wysokiej pewności oraz ciągłości działania. Między innymi dlatego W przemyśle, zarówno w scentralizowanych jak i rozproszonych układach sterowania, w miejsce komputerów stosuje się niezawodne sterowniki programowalne (PLC). To one realizują funkcje sterowania oraz regulacji urządzeń wykonawczych (zawory, pompy, silniki itp.) oraz zbierają dane z czujników.

Wdrożenie systemu sterowania ciągu technologicznego składa się z kilku podstawowych etapów:

 • szczegółowe opracowanie koncepcji systemu sterowania na podstawie założeń technologicznych oraz konsultacji z Klientem,
 • dobór sprzętu według zapotrzebowania (ilość oraz typ danych wejściowych, wymagane sygnały wyjściowe, warunki pracy wymagana niezawodność działania itp.),
 • sporządzenie dokumentacji projektowej systemu,
 • wykonanie oprogramowania sterowników zgodnie z założeniami technologicznymi,
 • fizyczny montaż urządzeń oraz rozruch systemu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu jak i programowaniu sterowników PLC przy wykorzystaniu języków podstawowych oraz języków wyższego rzędu.

Bezpieczeństwo oraz niezawodność

Niezawodność systemów sterowania w procesach produkcji jest elementem o najwyższym priorytecie. Aby zapewnić maksymalną niezawodność oraz odporność na przepięcia, stosuje się szereg elementów zabezpieczeń oraz specjalnych rozwiązań:

 • optyczna separacja wszystkich sygnałów wejściowych oraz wyjściowych,
 • wielostopniowe zabezpieczenia przepięciowe (zabezpieczają przed krótkimi impulsami napięciowymi różnego pochodzenia),
 • niezależne, redundantne źródła zasilania dla poszczególnych modułów systemu.

Dodatkowo w celu maksymalnego bezpieczeństwa ciągłości produkcji stosuje się wiele czujników stanów alarmowych, jak czujniki ciśnienia, zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, oraz PPWRP.

Niektóre z zabezpieczeń krytycznych często realizowane są w sposób elektromechaniczny, poza kontrolą sterownika. Zadziałanie któregokolwiek z tego typu zabezpieczeń może spowodować natychmiastowe wyłączenie systemu (lub jego części). Ponowne włączenie wymaga interwencji operatora. Zabezpieczenia posiadają własną pamięć elektromechaniczną oraz sygnalizację optyczną, dzięki czemu operator zawsze posiada informację o przyczynie zatrzymania pracy systemu. Zadziałanie któregokolwiek z zabezpieczeń jest również sygnalizowane przez system wizualizacji.