OTECH - Producent Urządzeń Przemysłowych

Producent Urządzeń Przemysłowych

OTECH 9 Nawilżanie powietrza 9 Co to jest wilgotność powietrza?

Wilgotność powietrza względna i bezwzględna

Wilgotność powietrzaWilgotność powietrza jest to najprościej mówiąc ilość pary wodnej w postaci gazowej w powietrzu. Mówiąc precyzyjnie o wilgotności bezwzględnej, mówimy o ilości wody rozpuszczonej w 1 m3 powietrza. Istotny jest fakt, że zdolność powietrza do absorpcji wody rośnie wykładniczo wraz z temperaturą. I tak np. przy temperaturze -18°C, 1 m3 powietrza może zaabsorbować tylko 0.92g wody, natomiast przy 21°C już 15.8g.

Istotniejszym parametrem z praktycznego punktu widzenia jest wilgotność względna powietrza. To właśnie ona  ma wpływ nasze otoczenie, elektrostatykę, skurcz wilgotnościowy drewna i papieru, właściwości fizyczne materiałów, adhezję klejów i farb, korozję, katalizę procesów, itd. Wilgotność względna jest to stosunek ilości wody w powietrzu, do jej maksymalnej ilości jaka może być rozpuszczona przy danej temperaturze. Na przykład 15.8g wody rozpuszczonej w 1 m3 powietrza o temperaturze 21° to największa ilość wody jaką powietrze może w tej temperaturze zaabsorbować. Wilgotność względna będzie wtedy na poziomie 100%. Natomiast 7.9g wody w kilogramie powietrza o tej samej temperaturze, to wilgotność względna na poziomie 50%

Wilgotność względna materiałów, to w uproszczeniu wilgotność równoważna do wilgotności powietrza. Oznacza to, że w danej wilgotności materiał nie pochłania, ani nie wydziela wody. Inaczej mówiąc nie wysycha ani nie wilgotnieje.

Sposoby obliczania wilgotności bezwzględnej

Do przeliczania wilgotności bezwzględnej może posłużyć kalkulator wilgotności, w postaci interakcyjnego wykresu.
Przykład 1: 1 m3 mroźnego, zimowego powietrza o temperaturze -18°C i wilgotności względnej 100% zawiera 0.92g rozpuszczonej w nim wody. Jeżeli podniesiemy jego temperaturę (np. nagrzewnicą elektryczną) do 21°C otrzymamy wówczas: 0.92/15.8=0.06 czyli tylko 6% wilgotności względnej. Średnia wilgotność względna na Saharze wynosi 12%! Tak suche powietrze może być przyczyną całej masy problemów ».

Przykład 2: 1 m3 powietrza w warunkach pokojowych – temperaturze pokojowej 21°C i wilgotności względnej 50% zawiera 7.9g wody. Jeżeli obniżymy jego temperaturę (np. w mroźni) do -18°C, otrzymamy 7.9/0.92=8,59 czyli 859% wilgotności względnej. W efekcie czego natychmiast nastąpi kondensacja pary wodnej i wszystkie elementy naszej mroźni pokryją się grubą warstwą szronu. W warunkach dodatnich woda będzie skraplała się na ścianach i sprzęcie pomieszczenia powodując korozję metali oraz szereg innych problemów ».