Wilgotność powietrza względna i bezwzględna

Wilgotność powietrzaWilgotność powietrza jest to najprościej mówiąc ilość pary wodnej w postaci gazowej w powietrzu. Mówiąc precyzyjnie o wilgotności bezwzględnej, mówimy o ilości wody rozpuszczonej w 1 m³ powietrza. Istotny jest fakt, że zdolność powietrza do absorpcji wody rośnie wykładniczo wraz z temperaturą. I tak np. przy temperaturze -18°C, 1 m³ powietrza może zaabsorbować tylko 0.92g wody, natomiast przy 21°C już 15,8 g.

Istotniejszym parametrem z praktycznego punktu widzenia jest wilgotność względna powietrza. To właśnie ona ma wpływ nasze otoczenie, elektrostatykę, skurcz wilgotnościowy drewna i papieru. A także na właściwości fizyczne materiałów, adhezję klejów i farb, korozję, katalizę procesów, itd. Wilgotność względna jest to stosunek ilości wody w powietrzu, do jej maksymalnej ilości jaka może być rozpuszczona przy danej temperaturze. Na przykład 15,8 g wody rozpuszczonej w 1 m³ powietrza o temperaturze 21° to największa ilość wody jaką powietrze może w tej temperaturze zaabsorbować. Wilgotność względna będzie wtedy na poziomie 100%. Natomiast 7,9 g wody w kilogramie powietrza o tej samej temperaturze, to wilgotność względna na poziomie 50%.

Wilgotność względna materiałów, to w uproszczeniu wilgotność równoważna do wilgotności powietrza. Oznacza to, że w danej wilgotności materiał nie pochłania, ani nie wydziela wody. Inaczej mówiąc nie wysycha ani nie wilgotnieje.

Sposoby obliczania wilgotności bezwzględnej

Do przeliczania wilgotności bezwzględnej może posłużyć kalkulator wilgotności, w postaci interakcyjnego wykresu.
Przykład 1: 1 m³ mroźnego, zimowego powietrza o temperaturze -18°C i wilgotności względnej 100% zawiera 0,92 g rozpuszczonej w nim wody. Jeżeli podniesiemy jego temperaturę (np. nagrzewnicą elektryczną) do 21°C otrzymamy wówczas: 0,92/15,8=0,06 czyli tylko 6% wilgotności względnej. Średnia wilgotność względna na Saharze wynosi 12%! Tak suche powietrze może być przyczyną całej masy problemów ».

Przykład 2: 1 m³ powietrza w warunkach pokojowych – temperaturze pokojowej 21°C i wilgotności względnej 50% zawiera 7,9 g wody. Jeżeli obniżymy jego temperaturę (np. w mroźni) do -18°C, otrzymamy 7,9/0,92=8,59 czyli 85,9% wilgotności względnej. W efekcie czego natychmiast nastąpi kondensacja pary wodnej i wszystkie elementy naszej mroźni pokryją się grubą warstwą szronu. W warunkach dodatnich woda będzie skraplała się na ścianach i sprzęcie pomieszczenia powodując korozję metali oraz szereg innych problemów.

wilgotność w mroźni, chłodni, nawilżacze mroźni, pomiar wilgotności w mroźni, nawilżanie powietrza w mroźni
czujnik do przemysłowych nawilżaczy powietrza, systemów nawilżania drukarni fabryk
czujnik wilgotności do przemysłowych nawilżaczy powietrza
nawilżanie powietrza, nawilżacze przemysłowe, wilgotność
nawilżanie powietrza, nawilżacze w przemyśle, produkcja hale produkcyjne, magazyny
nawilżanie powietrza, nawilżacze przemysłowe, wilgotność
czujnik wilgotności temperatury do systemów nawilżania powietrza dla lakierni, drukarni, przepompowni, fabryk, młynów, stref wybuchowych
czujnik wilgotności temperatury do systemów nawilżania powietrza dla lakierni, drukarni, przepompowni, fabryk, młynów, stref wybuchowych