Nawilżanie drukarni

Druk wielkoformatowy na ploterze atramentowym (solwentowy, lateksowy) i offsetowy, wymaga utrzymania odpowiednich warunków temperatury i wilgotności powietrza. Papier jest wysoce higroskopijny i jego właściwości poligraficzne zależą od sposobu jego przechowywania i od warunków klimatycznych podczas wydruku. Dlatego jednym z ważniejszych czynników zapewniających poprawność druku, jest nawilżanie drukarni.

OTECH Nawilżanie drukarni

Jeśli jest duża różnica wilgotności jaką posiada papier, w stosunku do wilgotności pomieszczenia, w którym się znajduje, jest znaczne ryzyko, że podczas druku wystąpią problemy. Już przy różnicy 10% następuje falowaniem krawędzi papieru oraz powstawanie ładunków elektrostatycznych.

Maszyny drukarskie generują spore ilości ciepła, jednocześnie osuszając powietrze w otoczeniu. Schładzanie powietrza, przy użyciu klimatyzatorów, również dodatkowo zmniejsza wilgotność powietrza w drukarni.

Przeprowadzenie prawidłowego procesu klimatyzacji i nawilżania papieru przed drukowaniem, tj. przechowywanie papieru w pomieszczeniu o wilgotności 50-55% RH (niektóre wydruki specjalne – do 65%, wydruki offsetowe 45-60%) eliminuje szereg poniższych problemów. Najbardziej stabilne warunki dla papieru offsetowego to 45-60% wilgotności względnej papieru, przy temperaturze 18-22°C. Wtedy papier offsetowy ma najmniejsze odkształcenia liniowe. Posiadanie odpowiedniej wilgotności papieru offsetowego to wymóg technologiczny związany z prawidłowym przebiegiem procesu drukowania. Zatem papier, przed drukowaniem, musi być przechowywany tak, aby nastąpiło zrównanie temperatury i wilgotności papieru magazynowanego, z temperatura i wilgotnością powietrza w hali maszyn drukujących.

Problemy niskiej wilgotności

Typowe problemy niskiej wilgotności podczas druku oraz podczas składowania papieru w magazynie:

  • brak stateczności wymiarowej – kurczliwość papieru (deformacja liniowa nawet do 30% jego normalnej szerokości),
  • zbyt szybkie schnięcie farby podczas druku,
  • pylenie się papieru,
  • napięcie elektrostatyczne – sklejanie się arkuszy ze sobą.
Nawilżanie magazynu papieru

Problemy zbyt wysokiej wilgotności

Typowe problemy zbyt wysokiej wilgotności podczas druku oraz podczas składowania papieru w magazynie:

  • wydłużone schnięcie farb,
  • falowanie papieru,
  • brak płaskiego leżenia arkuszy papieru.

Problemy przechowywania papieru

Typowe problemy przechowywania papieru w niewłaściwych warunkach wilgotności (różnica wilgotności papieru, do wilgotności pomieszczenia z maszynami drukującymi powinna być mniejsza niż 10%, a w niektórych precyzyjnych wydrukach, nawet mniejsza niż 4%)

  • deformacja papieru,
  • problemy dopasowania koloru,
  • zrywanie powierzchni podczas druku.

Zrywanie powierzchni papieru występuje przy drukowaniu offsetowym powlekanych papierów, kartonów wielowarstwowych, jak również papieru niepowlekanego. Należy pamiętać, że nawilżanie powierzchni do zbyt wysokiej wartości, osłabia jej spoistość. Dlatego należy kontrolować intensywność nawilżania powietrza podczas druku.

Nawilżanie mgłowe, przeznaczone do nawilżania drukarni, zarówno wysokociśnieniowe, jak i pneumatyczne, posiada sterowniki i dokładne czujniki wilgotności. Precyzyjnie regulują one wilgotność w pomieszczeniu według zadanych parametrów.