Korzyści nawilżania powietrza

Korzyści nawilżania powietrza – utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza, poprzez korzystanie z odpowiedniego systemu nawilżania, niesie ze sobą szereg korzyści, poprawiających zarówno komfort pracy, jak i poprawę funkcjonowania produkcji.

Ochrona elektroniki

Suche powietrze w połączeniu z kurzem powoduje wyładowania elektrostatyczne, które niszczą elektronikę

Poprawa komfortu pracy

Zanik efektów elektrostatycznych zmniejsza lotność wielu substancji i powoduje spadek poziomu zapylenia nawet o 70%

Poprawa adhezji klejów i lakierów

Procesy lakierowania, klejenia oraz suszenia wymagają wilgotności 45 do 65%. W suchych warunkach przywieralność lakierów i klejów gwałtownie spada

Ochrona produktu

Likwidacja skurczu wilgotnościowego (wysuszeniowego) drewna, papieru, itp.

Redukcja zagrożenia wybuchowego

Zmniejszenie ilości pyłu tworzącego atmosferę wybuchową, likwidacja elektrostatyki, tzn. brak iskier elektrostatycznych, zwiększenie energii iskry samozapłonu

Poprawa chłodzenia elektroniki

Suche powietrze (poza próżnią i azotem) jest najlepszym termicznym izolatorem. To zawarta w powietrzu para wodna (wilgoć) powoduje przewodnictwo cieplne

Poprawa kondycji maszyn

Wnikający w najmniejsze szczeliny pył niszczy łożyska, siłowniki i inne elementy maszyn

Ochrona kartonów

W niskiej wilgotności kartony są podatne na rozdzieranie. Najwyższą wytrzymałość uzyskuje się w 60% RH

Większa precyzja

Kurczliwość drewna spowodowana zbyt małą wilgotnością powietrza uniemożliwia osiągnięcie dużej precyzji

Redukcja zagrożenia pożarowego

Większa wilgotność to zmniejszenie palności wielu materiałów