Korzyści nawilżania powietrza

Korzyści nawilżania powietrza – utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza, poprzez korzystanie z odpowiedniego systemu nawilżania, niesie ze sobą szereg korzyści, poprawiających zarówno komfort pracy, jak i poprawę funkcjonowania produkcji.

Korzyści nawilżania powietrza - ochrona elektroniki

Ochrona elektroniki przed elektrostatyką

Suche powietrze w połączeniu z kurzem powoduje wyładowania elektrostatyczne, które uszkadzają podzespoły elektroniczne

Korzyści nawilżania powietrza - poprawa komfortu pracy

Poprawa komfortu pracy

Zanik efektów elektrostatycznych zmniejsza lotność wielu substancji i powoduje spadek poziomu zapylenia nawet o 70%, poprawiając komfort pracowników

Korzyści nawilżania powietrza - poprawa adhezji klejów

Poprawa adhezji klejów i lakierów

Procesy lakierowania, klejenia oraz suszenia wymagają wilgotności 45 do 65%. W suchych warunkach przywieralność lakierów i klejów gwałtownie spada
Korzyści nawilżania powietrza - ochrona produktu

Ochrona produktu

Likwidacja skurczu wilgotnościowego (wysuszeniowego) drewna, papieru, itp.
Korzyści nawilżania powietrza - redukcja zagrożenia wybuchowego

Redukcja zagrożenia wybuchowego

Zmniejszenie ilości pyłu tworzącego atmosferę wybuchową, likwidacja elektrostatyki, tzn. brak iskier elektrostatycznych, zwiększenie energii iskry samozapłonu

Poprawa chłodzenia elektroniki

Suche powietrze (poza próżnią i azotem) jest najlepszym termicznym izolatorem. To zawarta w powietrzu para wodna (wilgoć) powoduje przewodnictwo cieplne

Poprawa kondycji maszyn

Wnikający w najmniejsze szczeliny pył niszczy łożyska, siłowniki i inne elementy maszyn

Ochrona kartonów

W niskiej wilgotności kartony są podatne na rozdzieranie. Najwyższą wytrzymałość uzyskuje się w 60% RH

Większa precyzja

Kurczliwość drewna spowodowana zbyt małą wilgotnością powietrza uniemożliwia osiągnięcie dużej precyzji

Redukcja zagrożenia pożarowego

Większa wilgotność to zmniejszenie palności wielu materiałów