Nawilżanie chłodni – różne sposoby przechowywania żywności

Przechowywanie żywności i produktów spożywczych wymaga oczywiście odpowiednich warunków. Takich jak odpowiednia temperatura, czy nawilżanie chłodni. W zależności od rodzaju produktu, długości przetrzymywania i oczywiście docelowego zastosowania, żywność przechowywana jest w komorach chłodniczych. Dzielą się ona na takie jak:

nazwa temp. od temp. do
chłodnia 0°C 10°C
chłodnia około-zerowa -1°C 1°C
mroźnia -25°C -5°C
mroźnia standardowa -25°C -18°C
mroźnia głębokiego mrożenia -30°C -30°C

Przechowywanie produktów żywnościowych w odpowiednich warunkach klimatycznych, takich jak odpowiednia temperatura, wilgotność, szokowe mrożenie, powoduje zmniejszenie strat i ubytków masy towaru. Ponadto wpływa korzystnie na jakość produktu. Na przykład produkty spożywcze, w zależności od rodzaju, mogą zawierać do 95% wody w postaci wolnej lub hydratacyjnej.

W czasie przechowywania towaru w chłodniach i mroźniach występuje również zjawisko parowania powierzchniowego wody. Trwa to oczywiście przez cały okres procesu. W rezultacie następuje ubytek masy produktów spożywczych. W zależności od cech produktu, takich jak: rodzaj produktu, wielkość powierzchni produktu, jak również czasu i temperatury chłodzenia oraz wilgotności powietrza, doprowadza to do rożnych zmian. Takich jak zmian właściwości fizycznych i jakościowych żywności.

Ma również negatywny wpływ na wygląd towarów. Produkty przechowywane w chłodniach bez systemu nawilżania, stają się wysuszone, dodatkowo szybko tracą na wyglądzie. W związku z tym, krócej utrzymuje się świeży wygląd np. warzyw i owoców. Wysuszone produkty, poza wyglądem, tracą również swoje pierwotne właściwości. Może mieć to negatywny wpływ na smak produktów spożywczych, ponieważ zmniejsza się ilość wody w nich, czyli soków. Wysuszone produktu posiadają oczywiście krótszą datę przydatności do spożycia. Trudniej je również sprzedać. Ekspozycja warzyw i owoców to przede wszystkim ich wygląd, który zawdzięczamy prawidłowemu przechowywaniu ich w chłodniach i mroźniach.

Porównanie ubytku towarów

Porównanie ubytku towarów bez systemu nawilżania, jak również z systemem nawilżania

produkt średni dzienny
ubytek wagi
ubytek wagi
nawilżanie +90%
zmniejszenie
utraty wagi
zmiana wyglądu
brokuły 7,55% 0,75% 90,07% istotna
kapusta 1,39% 0,28% 79,86% zauważalna
marchewka 4,65% 1,61% 65,38% istotna
kalafior 2,04% 0,41% 79,90% zauważalna
winogrono 1,46% 0,73% 50,00% zauważalna
cytryna 1,17% 0,36% 69,23% niewielka
sałata 7,05% 0,92% 86,95% ogromna
grzyby 12,06% 5,90% 51,04% ogromna
pomarańcze 0,45% 0,22% 51,11% niewielka
rzodkiew 5,88% 2,94% 50,00% ogromna
truskawki 2,43% 1,11% 54,23% istotna
pomidory 0,23% 0,07% 69,30% niewielka

Nawilżanie powietrza w chłodniach i mroźniach

Większość produktów powinna być przechowywana oczywiście w odpowiedniej wilgotności, zwykle powyżej 90%. Przede wszystkim produkty takie jak warzywa i mięso. Dlatego konieczne staje się zastosowanie odpowiedniego systemu nawilżaczy. Natomiast nawilżanie powietrza w komorach chłodniczych odbywa się na skutek zmieszania wody z powietrzem. Jest to tak zwany adiabatyczny (czyli ewaporacyjny) proces nawilżania wodą. Dodatkowo obniża to temperaturę. Taki sam proces wykorzystuje się również do chłodzenia hal przemysłowych.

Nawilżanie chłodni i mroźni powinno zapewnić oczywiście odpowiedni poziom wilgotności powietrza otaczającego. Przede wszystkim dla przechowywanych produktów. Temperatura powietrza oraz wilgotność w komorach chłodniczych powinny być oczywiście stale monitorowane. Również z uwagi na wzajemny wpływ na przechowywane produkty. W tym celu stosuje się technologie, takie jak system nawilżania powietrza. Pozwala to na osiąganie zalecanych parametrów przechowalniczych, takich jak temperatura i wilgotność. Można to osiągnąć również z wykorzystaniem procesów ciągłego monitoringu parametrów powietrza.