Nawilżanie chłodni – różne sposoby przechowywania żywności

Przechowywanie żywności i produktów spożywczych wymaga oczywiście odpowiednich warunków. Takich jak odpowiednia temperatura, czy nawilżanie chłodni. W zależności od rodzaju produktu, długości przetrzymywania i oczywiście docelowego zastosowania, żywność przechowywana jest w komorach chłodniczych. Dzielą się ona na takie jak:

Rodzaj Temp. od Temp. do
chłodnia 0°C 10°C
chłodnia około-zerowa -1°C 1°C
mroźnia -25°C -5°C
mroźnia standardowa -25°C -18°C
mroźnia głębokiego mrożenia -30°C -30°C
wilgotność w mroźni, chłodni, nawilżacze mroźni, pomiar wilgotności w mroźni, nawilżanie powietrza w mroźni
nawilżanie powietrza, mroźni, chłodni, nawilżanie w ujemnych temperaturach, dysze na zimę, nawilżacze do mroźni

Przechowywanie produktów żywnościowych w odpowiednich warunkach klimatycznych, takich jak odpowiednia temperatura, wilgotność, szokowe mrożenie, powoduje zmniejszenie strat i ubytków masy towaru. Ponadto wpływa korzystnie na jakość produktu. Na przykład produkty spożywcze, w zależności od rodzaju, mogą zawierać do 95% wody w postaci wolnej lub hydratacyjnej.

W czasie przechowywania towaru w chłodniach i mroźniach występuje również zjawisko parowania powierzchniowego wody. Trwa to oczywiście przez cały okres procesu. W rezultacie następuje ubytek masy produktów spożywczych. W zależności od cech produktu, takich jak: rodzaj produktu, wielkość powierzchni produktu, jak również czasu i temperatury chłodzenia oraz wilgotności powietrza, doprowadza to do rożnych zmian. Takich jak zmian właściwości fizycznych i jakościowych żywności.

Ma również negatywny wpływ na wygląd towarów. Produkty przechowywane w chłodniach bez systemu nawilżania, stają się wysuszone, dodatkowo szybko tracą na wyglądzie. W związku z tym, krócej utrzymuje się świeży wygląd np. warzyw i owoców. Wysuszone produkty, poza wyglądem, tracą również swoje pierwotne właściwości. Może mieć to negatywny wpływ na smak produktów spożywczych, ponieważ zmniejsza się ilość wody w nich, czyli soków. Wysuszone produktu posiadają oczywiście krótszą datę przydatności do spożycia. Trudniej je również sprzedać. Ekspozycja warzyw i owoców to przede wszystkim ich wygląd, który zawdzięczamy prawidłowemu przechowywaniu ich w chłodniach i mroźniach.

wilgotność w mroźni, chłodni, nawilżacze mroźni, pomiar wilgotności w mroźni, nawilżanie powietrza w mroźni

Nawilżanie powietrza w chłodniach i mroźniach

Większość produktów powinna być przechowywana oczywiście w odpowiedniej wilgotności, zwykle powyżej 90%. Przede wszystkim produkty takie jak warzywa i mięso. Dlatego konieczne staje się zastosowanie odpowiedniego systemu nawilżaczy. Natomiast nawilżanie powietrza w komorach chłodniczych odbywa się na skutek zmieszania wody z powietrzem. Jest to tak zwany adiabatyczny (czyli ewaporacyjny) proces nawilżania wodą. Dodatkowo obniża to temperaturę. Taki sam proces wykorzystuje się również do chłodzenia hal przemysłowych.

Nawilżanie chłodni i mroźni powinno zapewnić oczywiście odpowiedni poziom wilgotności powietrza otaczającego. Przede wszystkim dla przechowywanych produktów. Temperatura powietrza oraz wilgotność w komorach chłodniczych powinny być oczywiście stale monitorowane. Również z uwagi na wzajemny wpływ na przechowywane produkty. W tym celu stosuje się technologie, takie jak system nawilżania powietrza. Pozwala to na osiąganie zalecanych parametrów przechowalniczych, takich jak temperatura i wilgotność. Można to osiągnąć również z wykorzystaniem procesów ciągłego monitoringu parametrów powietrza.

nawilżacz powietrza pneumatyczny, do drukarni, produkcji elektroniki, hal magazynów, spa, przepompowni paliw, piekarni, sadzonek, kur-czarni, rolnictwa, hodowli pieczarek, boczniaków, grzybów

Porównanie ubytku towarów

Porównanie ubytku towarów bez systemu nawilżania, jak również z systemem nawilżania

towary

brokuły

kapusta

marchewka

kalafior

winogrono

cytryna

sałata

grzyby

pomarańcze

rzodkiew

truskawki

pomidory

średni dzienny ubytek wagi

7,55%

1,39%

4,65%

2,04%

1,46%

1,17%

7,05%

12,06%

0,45%

5,88%

2,43%

0,23%

ubytek wagi nawilżanie +90%

0,75%

0,28%

1,61%

0,41%

0,73%

0,36%

0,92%

5,90%

0,22%

2,94%

1,11%

0,07%

zmniejszenie utraty wagi

90,07%

79,86%

65,38%

79,90%

50,00%

69,23%

86,95%

51,04%

51,11%

50,00%

54,23%

69,30%

zmiana wyglądu

istotna

zauważalna

istotna

zauważalna

zauważalna

niewielka

ogromna

ogromna

niewielka

ogromna

istotna

niewielka