Nawilżanie chłodni – sposoby przechowywania żywności

Przechowywanie żywności i produktów spożywczych wymaga odpowiednich warunków, takich jak odpowiednia temperatura, czy nawilżanie chłodni. W zależności od rodzaju produktu, długości przetrzymywania i docelowego zastosowania, żywność przechowywana jest w komorach chłodniczych, które dzielą się na:

nazwatemp. odtemp. do
chłodnia0°C10°C
chłodnia około-zerowa-1°C1°C
mroźnia-25°C-5°C
mroźnia standardowa-25°C-18°C
mroźnia głębokiego mrożenia-30°C-30°C

Przechowywanie produktów żywnościowych w odpowiednich warunkach klimatycznych (temperatura, wilgotność, szokowe mrożenie) powoduje zmniejszenie strat i ubytków masy towaru oraz wpływa korzystnie na jakość produktu. Produkty spożywcze, zależnie od rodzaju, mogą zawierać do 95% wody w postaci wolnej lub hydratacyjnej. W czasie przechowywania towaru w chłodniach i mroźniach występuje zjawisko parowania powierzchniowego wody przez cały okres procesu. Następuje ubytek masy produktów spożywczych, w zależności od rodzaju produktu, wielkości powierzchni, czasu i temperatury chłodzenia, wilgotności powietrza, doprowadzając do zmian właściwości fizycznych i jakościowych żywności oraz mający wpływ na wygląd towarów.

Porównanie ubytku towarów

Porównanie ubytku towarów bez systemu nawilżania oraz z systemem nawilżania

produktśredni dzienny
ubytek wagi
ubytek wagi
nawilżanie +90%
zmniejszenie
utraty wagi
zmiana wyglądu
brokuły7,55%0,75%90,07%istotna
kapusta1,39%0,28%79,86%zauważalna
marchewka4,65%1,61%65,38%istotna
kalafior2,04%0,41%79,90%zauważalna
winogrono1,46%0,73%50,00%zauważalna
cytryna1,17%0,36%69,23%niewielka
sałata7,05%0,92%86,95%ogromna
grzyby12,06%5,90%51,04%ogromna
pomarańcze0,45%0,22%51,11%niewielka
rzodkiew5,88%2,94%50,00%ogromna
truskawki2,43%1,11%54,23%istotna
pomidory0,23%0,07%69,30%niewielka

Nawilżanie powietrza w chłodniach i mroźniach

Większość produktów powinna być przechowywana w wilgotności powyżej 90% (zwłaszcza warzywa i mięso). Konieczne staje się zastosowanie odpowiedniego systemu nawilżaczy. Nawilżanie powietrza w komorach chłodniczych odbywa się na skutek zmieszania wody z powietrzem, tzw. adiabatyczny proces nawilżania wodą, obniżając dodatkowo temperaturę.

Nawilżanie chłodni i mroźni powinno zapewnić odpowiedni poziom wilgotności powietrza otaczającego przechowywane produkty. Temperatura powietrza oraz wilgotność w komorach chłodniczych powinny być stale monitorowane, z uwagi na wzajemny wpływ na przechowywane produkty. W tym celu stosuje się technologie nawilżania pozwalające na osiąganie zalecanych parametrów przechowalniczych z wykorzystaniem procesów ciągłego monitoringu parametrów powietrza.