OTECH - Producent Urządzeń Przemysłowych

Producent Urządzeń Przemysłowych

OTECH 9 Nawilżanie powietrza 9 Nawilżanie chłodni

Nawilżanie chłodni – różne sposoby przechowywania żywności

Przechowywanie żywności i produktów spożywczych wymaga oczywiście odpowiednich warunków. Takich jak odpowiednia temperatura, czy nawilżanie chłodni. W zależności od rodzaju produktu, długości przetrzymywania i oczywiście docelowego zastosowania, żywność przechowywana jest w komorach chłodniczych. Dzielą się ona na takie jak:

nazwatemp. odtemp. do
chłodnia0°C10°C
chłodnia około-zerowa-1°C1°C
mroźnia-25°C-5°C
mroźnia standardowa-25°C-18°C
mroźnia głębokiego mrożenia-30°C-30°C

Przechowywanie produktów żywnościowych w odpowiednich warunkach klimatycznych, takich jak odpowiednia temperatura, wilgotność, szokowe mrożenie, powoduje zmniejszenie strat i ubytków masy towaru. Ponadto wpływa korzystnie na jakość produktu. Na przykład produkty spożywcze, w zależności od rodzaju, mogą zawierać do 95% wody w postaci wolnej lub hydratacyjnej.

W czasie przechowywania towaru w chłodniach i mroźniach występuje również zjawisko parowania powierzchniowego wody. Trwa to oczywiście przez cały okres procesu. W rezultacie następuje ubytek masy produktów spożywczych. W zależności od cech produktu, takich jak: rodzaj produktu, wielkość powierzchni produktu, jak również czasu i temperatury chłodzenia oraz wilgotności powietrza, doprowadza to do rożnych zmian. Takich jak zmian właściwości fizycznych i jakościowych żywności.

Ma również negatywny wpływ na wygląd towarów. Produkty przechowywane w chłodniach bez systemu nawilżania, stają się wysuszone, dodatkowo szybko tracą na wyglądzie. W związku z tym, krócej utrzymuje się świeży wygląd np. warzyw i owoców. Wysuszone produkty, poza wyglądem, tracą również swoje pierwotne właściwości. Może mieć to negatywny wpływ na smak produktów spożywczych, ponieważ zmniejsza się ilość wody w nich, czyli soków. Wysuszone produktu posiadają oczywiście krótszą datę przydatności do spożycia. Trudniej je również sprzedać. Ekspozycja warzyw i owoców to przede wszystkim ich wygląd, który zawdzięczamy prawidłowemu przechowywaniu ich w chłodniach i mroźniach.

Porównanie ubytku towarów

Porównanie ubytku towarów bez systemu nawilżania, jak również z systemem nawilżania

produktśredni dzienny
ubytek wagi
ubytek wagi
nawilżanie +90%
zmniejszenie
utraty wagi
zmiana wyglądu
brokuły7,55%0,75%90,07%istotna
kapusta1,39%0,28%79,86%zauważalna
marchewka4,65%1,61%65,38%istotna
kalafior2,04%0,41%79,90%zauważalna
winogrono1,46%0,73%50,00%zauważalna
cytryna1,17%0,36%69,23%niewielka
sałata7,05%0,92%86,95%ogromna
grzyby12,06%5,90%51,04%ogromna
pomarańcze0,45%0,22%51,11%niewielka
rzodkiew5,88%2,94%50,00%ogromna
truskawki2,43%1,11%54,23%istotna
pomidory0,23%0,07%69,30%niewielka

Nawilżanie powietrza w chłodniach i mroźniach

Większość produktów powinna być przechowywana oczywiście w odpowiedniej wilgotności, zwykle powyżej 90%. Przede wszystkim produkty takie jak warzywa i mięso. Dlatego konieczne staje się zastosowanie odpowiedniego systemu nawilżaczy. Natomiast nawilżanie powietrza w komorach chłodniczych odbywa się na skutek zmieszania wody z powietrzem. Jest to tak zwany adiabatyczny (czyli ewaporacyjny) proces nawilżania wodą. Dodatkowo obniża to temperaturę. Taki sam proces wykorzystuje się również do chłodzenia hal przemysłowych.

Nawilżanie chłodni i mroźni powinno zapewnić oczywiście odpowiedni poziom wilgotności powietrza otaczającego. Przede wszystkim dla przechowywanych produktów. Temperatura powietrza oraz wilgotność w komorach chłodniczych powinny być oczywiście stale monitorowane. Również z uwagi na wzajemny wpływ na przechowywane produkty. W tym celu stosuje się technologie, takie jak system nawilżania powietrza. Pozwala to na osiąganie zalecanych parametrów przechowalniczych, takich jak temperatura i wilgotność. Można to osiągnąć również z wykorzystaniem procesów ciągłego monitoringu parametrów powietrza.