Sterylizacja promieniowaniem Rentgena

Lampy Rentgenowskie dużych mocy pozwalają sterylizować ścieki, płynne produkty spożywcze, paczki, owoce, jak również zapakowane materiały. Dzięki dużej przenikliwości promieniowania, sterylizacja promieniowaniem Rentgena płynów jest bardzo pewna. Działa nawet przy brudnym szkle separującym, odwrotnie niż w przypadku lamp UV-C. Duża moc promieniowania, dziesiątki tysięcy razy większa, niż popularnej lampy do prześwietleń medycznych, zabija również pasożyty i owady. Zastosowana duża anoda, wykonana ze stopu zubożonego uranu i szeroka, cylindryczna wiązka przyśpieszanych elektronów, sprawia, że lampy sterylizacyjne projektowane przez OTECH mają bardzo wysokie moce i sprawności. Mogą być też zasilane z trójfazowej sieci niskiego napięcia. Komora promieniowania lub zbiornik przepływowy, w którym wytwarzane jest promieniowanie, musi pozostawać szczelnie zamknięty. Przede wszystkim po to, aby nie napromieniować znajdujących się w okolicy ludzi. Dodatkowo na wyjściach rur stosuje się eliminatory o małych oporach przepływu. Lampy posiadają solidną konstrukcją, jak również szereg zabezpieczeń eliminujących możliwość rozszczelnienia i wydostania się promieniowania za zewnątrz.

Sterylizacja promieniowaniem Rentgena

Sterylizacja promieniami X-Ray

Sterylizacja produktów i przedmiotów za pomocą promieni rentgenowskich X-Ray o wysokiej energii, zapoczątkowano po raz pierwszy ponad 40 lat temu, a komercyjne wykorzystanie tej metody do sterylizacji wyrobów medycznych rozpoczęto około 15 lat temu. Na świecie jest kilka czynnych zakładów wyposażonych w systemy sterylizacji rentgenowskiej, m.in. w Europie, USA i Japonii. Technika w wytwarzaniu promieni rentgenowskich również stale rośnie. Rośnie również skuteczność i bezpieczeństwo wykorzystania akceleratorów elektronów, generujących wiązki promieniowania rentgenowskiego.

Sterylizacja promieniowaniem Rentgena - wykres widma

Sterylizacja powietrza w wentylacji

W najnowszych układach wentylacji powietrze poddaje się dekontaminacji poprzez promieniowanie UVC, zwane też światłem UVC, to odmiana światła UV o znacznie większej energii fotonów niż światło UV ultra fioletowe słoneczne. Przy niewielkich kosztach instalacji i eksploatacji możemy bardzo podnieść bezpieczeństwo ludzi przebywających w obiekcie.

hotel, podniesienie standardu, podniesienie bezpieczeństwa, wentylacja, lampa UVC, dekontaminacja, filtr UV, UVC, UV-C, sterylizator, lampa bakteriobójcza, ochrona covid, lampa covid, koronawirus,
wentylacja, lampa UVC, dekontaminacja, filtr UV, UVC, UV-C, sterylizator, lampa bakteriobójcza, ochrona covid, lampa covid, lampa przepływowa, antycovid, lampy bakteriobójcze, lampy covid, , ochrona koronawirus, dezynfekcja powierzchni, lampy uvc, sterylizator uv, lampa wirusobójcza, sterylizacja medyczna, lampy przepływowe
wentylacja, lampa UVC, dekontaminacja, filtr UV, UVC, UV-C, sterylizator, lampa bakteriobójcza, ochrona covid, lampa covid, koronawirus,