Sterylizacja promieniowaniem Rentgena

Lampy Rentgenowskie dużych mocy pozwalają sterylizować ścieki, płynne produkty spożywcze, paczki, owoce i zapakowane materiały. Dzięki dużej przenikliwości promieniowania, sterylizacja promieniowaniem Rentgena płynów jest bardzo pewna. Działa nawet przy brudnym szkle separującym, odwrotnie niż w przypadku lamp UV-C. Duża moc promieniowania, dziesiątki tysięcy razy większa, niż popularnej lampy do prześwietleń medycznych, zabija również pasożyty i owady. Dzięki dużej anodzie wykonanej z stopu zubożonego uranu i szerokiej, cylindrycznej wiązce przyśpieszanych elektronów, lampy sterylizacyjne projektowane przez OTECH mają bardzo wysokie moce i sprawności. Mogą być też zasilane z trójfazowej sieci niskiego napięcia. Komora promieniowania lub zbiornik przepływowy, w którym wytwarzane jest promieniowanie musi pozostawać szczelnie zamknięty. Tak by nie napromieniować znajdujących się w okolicy ludzi. Dodatkowo na wyjściach rur stosuje się eliminatory o małych oporach przepływu. Lampy posiadają solidną konstrukcją i szereg zabezpieczeń eliminujących możliwość rozszczelnienia i wydostania się promieniowania za zewnątrz.

Sterylizacja promieniowaniem Rentgena

Sterylizacja promieniami X-Ray

Sterylizacja produktów i przedmiotów za pomocą promieni rentgenowskich X-Ray o wysokiej energii, zapoczątkowano po raz pierwszy ponad 40 lat temu, a komercyjne wykorzystanie tej metody do sterylizacji wyrobów medycznych rozpoczęto około 15 lat temu. Na świecie jest kilka czynnych zakładów wyposażonych w systemy sterylizacji rentgenowskiej, m.in. w Europie, USA i Japonii. Technika w wytwarzaniu promieni rentgenowskich stale rośnie. Rośnie również skuteczność i bezpieczeństwo wykorzystania akceleratorów elektronów, generujących wiązki promieniowania rentgenowskiego. 

 

wykres widma
Sterylizacja promieniowaniem Rentgena - wykres widma