Sterylizacja promieniowaniem Rentgena

Lampy Rentgenowskie dużych mocy, pozwalają sterylizować ścieki, płynne produkty spożywcze, paczki, owoce i zapakowane materiały. Dzięki dużej przenikliwości promieniowania sterylizacja promieniowaniem Rentgena płynów jest bardzo pewna. Działa nawet przy brudnym szkle separującym, odwrotnie niż w przypadku lamp UV-C.  Duża moc promieniowania, dziesiątki tysięcy razy większa niż popularnej lampy do prześwietleń medycznych, zabija również pasożyty i owady. Dzięki dużej anodzie wykonanej z stopu zubożonego uranu i szerokiej, cylindrycznej wiązce przyśpieszanych elektronów, lampy sterylizacyjne projektowane przez OTECH mają bardzo wysokie moce i sprawności. Mogą być też zasilane z trójfazowej sieci niskiego napięcia. Komora promieniowania lub zbiornik przepływowy, w którym wytwarzane jest promieniowanie musi pozostawać szczelnie zamknięty, tak by nie napromieniować znajdujących się w okolicy ludzi. Na wyjściach rur stosuje się eliminatory o małych oporach przepływu. Lampy posiadają solidną konstrukcją i szereg zabezpieczeń eliminujących możliwość rozszczelnienia i wydostania się promieniowania za zewnątrz.