Ochrona przeciwpożarowa kabin lakierniczych

Firma OTECH, wraz ze swoimi partnerami, opracowała system w celu: ochrona przeciwpożarowa kabin lakierniczych. Jest to kolejny komponent firmy OTECH produkowany na potrzeby producentów kabin lakierniczych. Stanowią one integralną część kabiny lakierniczej i zabezpieczają proces malowania przed pożarem lub wybuchem.

Podczas pożaru w kabinie lakierniczej, gwałtownie wzrasta promieniowanie podczerwone, zwane też promieniowaniem cieplnym, promieniowaniem termicznym, lub potocznie “światłem podczerwonym”. Słowo “światło” dotyczy fal widzialnych przez ludzkie oko. Takie promieniowanie podczerwone można wykryć dzięki układom monitorującym proces malowania.

OTECH - Ochrona przeciwpożarowa kabin lakierniczych

Wszystkie ciała (czyli przedmioty, elementy komór lakierniczych, elementy wprowadzane do malowania, itp.) powyżej -273°C wydzielają promieniowanie cieplne. Ciała o temperaturze powyżej 600°C emitują już promieniowanie widzialne przez oko człowieka.

Jeżeli w kabinie dochodzi do pożaru, to czujniki promieniowania podczerwonego wykrywają to tak, jakby ktoś zapalił reflektor w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Czujniki identyfikują pożar bardzo szybko i bezbłędnie. W kabinie montuje się dwa lub cztery czujniki promieniowania podczerwonego. System uruchamia gaszenie dopiero, gdy potwierdzi informację o pożarze.

Wykrycie pożaru przez dwa niezależne czujniki powoduje włączenie gaszenia mgłą wodną.

Systemy gaszenia mgłą wodną gaszą pożary bardzo szybko, ponieważ błyskawicznie reagują na źródło pożaru. Dodatkowo do gaszenia pożaru podają od 8 do 12 razy mniejszy strumień wody, co pozwala uniknąć zalania i strat związanych z gaszeniem.