Chłodzona pasywnie, mgłą wodną

Chłodzenie kopalni mgłą wodną – Kopalnia Bitcoinów chłodzona adiabatycznie przy użyciu, bez wątpienia, innowacyjnej technologii mgły wodnej HPS-6 firmy OTECH. Pasywne chłodzenie zapewnia opłacalność wydobycia Bitcoinów, ponieważ każdy agregat HPS przy mocy zaledwie 1kW wytwarza mgłę wodną w ilości 540kg/h, która odparowując przekłada się na moc chłodniczą 350kW. Są to dedykowane rozwiązania do potrzeb kopalni krypto-walut i serwerowni, gdyż posiadają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji. Kopalnia fedruje 24h/dobę, ze względu na dużą ilość ciepła odpadowego, wytwarza ponad 11MW ciepła. System chłodzenia działa 24h/dobę, na wszystkich poziomach parter, P1, P2. Ponadto mgła wodna, po za chłodzeniem, likwiduje ładunki elektrostatyczne oraz redukuje zapylenie. Jedne z największych światowych kopalni Bitcoin znajdują się w Polsce i Czechach.

Chłodzenie kopalni mgłą wodną

Tradycyjna koparka

Koparka to 50 modułów zasilanych z 3 zasilaczy impulsowych (12V; 37,5A = 450W). Ich łączna moc zasilaczy 1350W jest przenoszona za pośrednictwem 18 przewodów (9 dodatnich i 9 ujemnych). Całość jest przedmuchiwana przez 5 wentylatorków 12V, fi 90mm, o łożyskach ceramicznych. Komputer Raspberry PI spełnia funkcję kontrolera koparki. Więcej informacji.

Rok produkcji 2016, urobek w Bitcoinach, moc elektryczna 1350W, produkcja Polska, gwarancja 2 lata.

Chłodzenie kopalni mgłą wodną
Moduł kopalni BitCoin

Przyszłość kopalni bitcoin

Kopalnie Bitcoinów i innych krypto walut są coraz częściej budowane modułowo w kontenerach morskich,  dzięki zastosowaniu takiej konstrukcji kopalnie nie potrzebują hali produkcyjnej, ponieważ stoją na zewnątrz, pod chmurką. W kontenerze znajduje się oczywiście elektronika lub transformator i elektronika.

Ponadto do kontenera morskiego dołącza się niezbędną komorę mgłową. Dzięki kondenserom umieszczonym w komorze mgłowej, moduł może pracować podczas ulewnego deszczu. Bez komory mgłowej podczas deszczu lub porannej mgły dochodzi do zalewania filtrów i elektroniki, w wyniku czego powstają zwarcia, kosztowne awarie i natychmiastowa konieczność wyłączenia modułu.

Bardzo duża ilość powietrza przechodzącego przez kontener, dochodzące nawet do 15000..60000 m3/h, pozostawia na filtrach wiele pyłu, w rezultacie powodując ich zapychanie. Na dobę przez kontener przechodzi 1728 ton powietrza i w rezultacie może pozostawić 2..20 kg pyłów. Dla komory mgłowej duża ilość pyłu nie stanowi żadnego problemu, ponieważ pył wyrzucany jest odpływem w postaci szlamu. Skuteczność odpylania powietrza mgłą jest bardzo wysoka, nawet 90..99,5%.

Komora mgłowa OTECH-VR4 zapewnia pasywne, adiabatyczne chłodzenie powietrza. Przykładowo typowa maksymalna moc chłodnicza wynosi 350 kW.

Posobnie jak w serwerowniach, nawilżanie powietrza jest ważniejsze od samego chłodzenia, ponieważ zwiększa przewodność cieplną powietrza 2..3 krotnie. Wilgotne powietrze, likwiduje problemy ładunków elektrostatycznych. Przy dużych przepływach suchego powietrza gromadzone ładunki elektrostatyczne osiągają dużą energię. Na tyle dużą, że ich wielokrotne rozładowanie niszczy elektronikę (warystory i diody zabezpieczające) powodując awarie i przestoje.

Wentylator wyciągowy, odśrodkowy, zewnętrzny

Wentylatory ośrodkowe, o wyrzucie 360° posiadają wysoką efektywność energetyczną, ze względu na konstrukcję.

wentylator odsrodkowy w obudowie