Chłodzenie hal mgłą wodną

Nowoczesne energooszczędne sposoby chłodzenia hal

W poszukiwaniu poprawy efektywności energetycznej powracają stare, zapomniane sposoby chłodzenia hal. Jednym z nich jest klimatyzacja adiabatyczna nazywana też: klimatyzacją wyparną, klimatyzacją wodną, klimatyzacją ewaporacyjną.

Latem po wejściu do lasu lub nad jezioro odczuwamy przyjemny spadek temperatury, to efekt chłodzenia adiabatycznego, chłodzenia w wyniku parowania wody.

Organizm człowieka wykorzystuje ten sam sposób chłodzenia. Odparowujący ze skóry pot powoduje ochładzanie ciała. Ten sam sposób chłodzenia wykorzystuje się w chłodniach kominowych, w systemach zraszania wymienników wentylatorowych, itd.

Od lat 80-tych wiele firm próbuje zaistnieć na rynku z rozwiązaniami klimatyzacji adiabatycznej. Próby te nie miały jednak szans powodzenia ze względu na duże niedociągnięcia wprowadzanych technologii. Podobnie jak pierwsze samochody, czy GPSy, rozwiązania te sprawiały użytkownikom wiele problemów, więc były używane w wąskim zakresie zastosowań.

Klimatyzacja ewaporacyjna

Klimatyzacja ewaporacyjna (odparowania wody na materiałach porowatych) znalazła szerokie zastosowanie w fabrykach krajów 3 świata. Emisja niebezpiecznych bakterii i zarodników pleśni, nie stanowi tam większego problemu. W Europie urządzeń tych nie stosuje się nawet przy hodowli zwierząt i drobiu, gdyż zwierzęta częściej chorują.

Przełom w rozwoju klimatyzacji adiabatycznych nastąpił około 2014 roku wraz z rozwojem technologii HPS (wysokociśnieniowego wytwarzania mgły wodnej). Kilka innowacyjnych firm z całego świata, nie konkurujących ze sobą terytorialnie zaczęło wymieniać się wiedzą i technologią. Powstał wirtualny klaster technologiczny, który skumulował efekty inwestycji w badania i rozwój wszystkich firm.

Doprowadziło to do użycia lepszych materiałów i wypracowania bezpiecznych rozwiązań technicznych. Rozwiązano też wszystkie wcześniejsze problemy. Systemy HPS (wysokociśnieniowego wytwarzania mgły) stały się BEZPIECZNE, trwałe i niezawodne. Równocześnie seryjna produkcja spowodowała 70..80% spadek cen. 

Systemy szóstej generacji

Tak przez dekadę od systemów 1-generacji doszliśmy do 6-generacji. Różnicę pomiędzy systemami 6-generacji i starszymi.

Systemy 1-generacji są dalej produkowane i mają zastosowanie w uprawach szklarniowych, gdzie możliwość zalania obiektu i bezpieczeństwo sanitarne nie ma znaczenia. Korzystając z braku wiedzy Klientów wielu handlowców nadal sprzedaje niebezpieczne systemy 1-generacji lub ich odpowiedniki do hal fabrycznych. Psuje to opinie wszystkim system wysokociśnieniowym.

W halach produkcyjnych niedopuszczalne jest montowanie systemów pracujących na wodzie zmiękczonej (tak w Polsce wykonuje się większość instalacji). Woda zmiękczona zawiera żrące NaOH. Po odparowaniu wody NaOH pozostaje w powietrzu w postaci pyłu. Najczęściej przekraczając 3..20 krotnie NDS na NaOH.

Porównanie bezpieczeństwa i rozwiązań starszych systemów jak HPS-1 i obecnie stosowanych HPS-6, czytaj więcej…

Hala bez chłodzenia

Hala produkcyjna bez systemu chłodzenia

Klimatyzacja ewaporacyjna, odparowanie wody na materiałach porowatych. Ze względu na wysokie zagrożenie bakteriologiczne i emisję zarodników pleśni, rozwiązanie to po za krajami 3-go świata nie jest stosowane. Stwarza możliwość zakażenia ludzi Legionellą i innymi śmiertelnie groźnymi chorobami.

Wykres przedstawia spadek temperatury w chłodzeniu wyparnym, adiabatycznym. Spadek temperatury uzyskiwany przy odparowywaniu wody zależy od wilgotności powietrza i temperatury powietrza. Największe spadki temperatury uzyskujemy w upalne 

Klimatyzacja freonowa klasy. • bardzo wysokie koszty eksploatacji • bardzo wysokie koszty inwestycji

Chłodzenie ewaporacyjne

Klimatyzacja adiabatyczna poprzez bezpośredni wtrysk mgły w technologii HPS-6. Zawiera bezpieczne rozwiązania techniczne takie jak:

 • miedziane instalacje (duża trwałość, 12 krotny zapas wytrzymałości, bakteriobujcze działanie miedzi likwiduje rozwój bakterii w instalacji rurowej)
 • rubinowe dysze z podwójnymi zaworkami i systemem QSS
 • eliminacja jonowymiennych zmiękczaczy wody, więc brak emisji do powietrza żrącego NaOH
 • nowoczesne zabezpieczenia przed zalaniem obiektu i maszyn typu IFC, HPPL, itd.

Chłodzenie adiabatyczne

 • Obniżenie temperatury powietrza wewnątrz hali
 • Nawilżanie powietrza powoduje redukcję ładunków elektrostatycznych i znaczny spadek zapylenia, najczęściej o 50..75%
 • Nawilżenie powietrza powoduje słabsze odczuwanie zapachów
 • Nawilżanie powietrza ułatwia oddychanie i daje efekt rześkości powietrza
 • Dużą efektywność, z samego ciepła parowania wody uzyskujemy 0,63 kWh/kg. Moc chłodnicza systemu opartego o jeden agregat 540kg/h wynosi ponad 350 kW.

Możliwości obniżenia temperatury przy wykorzystaniu chłodzenia adiabatycznego

temperatura zewnętrznatemperatura uzyskana przy wilgotności
30% RH40% RH50% RH60% RH70% RH
20°C12°C14°C15°C16°C17°C
24°C15°C17°C18°C20°C21°C
28°C18°C20°C22°C23°C25°C
32°C21°C23°C25°C27°C28°C
36°C24°C26°C28°C30°C32°C
40°C27°C29°C32°C34°C36°C

Spadek zapylenia i jego pomiar

Spadek zapylenia najczęściej wynosi 40..75%, za co dopowiadają dwa zjawiska: 
– utrata ładunku elektrostatycznego przez cząsteczki pyły w wyniku czego cząsteczki przestają się wzajemnie odpychać i łącza się w większe struktury. Pył zmienia strukturę na bardziej gruboziarnistą, która grawitacjnie opada. 
– pył który zaciągnie wilgotność z powietrza kilkukrotnie zmniejsza swoją lotność.  

 

Pyłomierz do szybkiej kontroli zapylenia 

 • pomiar frakcji PM 1 
 • pomiar frakcji PM 2,5
 • pomiar frakcji PM 10
 • pomiar stężenia formaldehydu HCHO: 0..1.999mg/m3
 • pomiar stężenia TVOC: 0..9,999mg/m3 
 • alarm dźwiękowy
 • pomiar temperatury
 • pomiar wilgotności
 • zegar wewnętrzny, data i godzina 
 • akumulator litowy, alarm niskiego poziomu akumulatora, 
 • ładowarka do akumulatora
 • instrukcja PL