OTECH - Producent Urządzeń Przemysłowych

Producent Urządzeń Przemysłowych

OTECH 9 Oferta 9 Chłodzenie hal mgłą wodną
System mgłowy, zraszacze, sucha-mgła, mikro-mgła, chłodzenie adiabatyczne, ewaporacyjne, chiller 400kW, tanie chłodzenie hal, fabryk w przemyśle. Systemy zraszania, zamgławiania, redukcji zapylenia i chłodzenia. Alternatywa dla klimatyzacji redukcja zużycia energii elektrycznej, jak zaoszczędzić na klimatyzacji, koszty eksploatacji klimatyzacji, chillera, agregatu wody lodowej Chłodzenie hal przemysłowych
Zraszacze, system mgłowy, sucha-mgła, mikro-mgła, chłodzenie adiabatyczne, ewaporacyjne, chiller 400kW, tanie chłodzenie hal, fabryk w przemyśle. Systemy zraszania, zamgławiania, redukcji zapylenia i chłodzenia. Alternatywa dla klimatyzacji redukcja zużycia energii elektrycznej, jak zaoszczędzić na klimatyzacji
korzyści z adiabatycznego chłodzenia, adiabatycznej klimatyzacji hal przemysłowych, nawilżania powietrza w przemyśle, nawilżaczy przemysłowych w systemie HPS wysoko ciśnieniowe suchej-mgł wodnej generowanej z wody demineralizowanej metodą odwróconej osmozy

Chłodzenie hal mgłą wodną

Chłodzenie hal mgłą wodną – Wykorzystanie mgły wodnej zrewolucjonizowało użycie klimatyzacji wyparnej. Klimatyzacji, w której zamiast odparowania freonu wykorzystujemy odparowanie wody. Nie ma więc ogromnych sprężarek elektrycznych i chłodnic do skraplania freonu.

Efektem jest minimalne zużycie energii elektrycznej, dlatego klimatyzacja wyparna jest nazywana, też klimatyzacją pasywną.

Technologia odparowania mgły pozwala:

 • odparowywać ogromne ilości wody, tanio uzyskiwać bardzo dużą moc chłodnicza,
 • eliminować większość negatywnych skutków klimatyzacji ewaporacyjnej.
Oszczędzanie energii elektrycznej, tanie chłodzenie hal, klimatyzacja wyparna, klimatyzacja ewaporacyjna, sposoby na oszczędności energii, chłodzenie hal magazynów fabryk przemysłowych, Otech, Żory

Opłacalność chłodzenia wodą

Wydajności systemów chłodzenia mgłą wodną to temat najbardziej niezrozumiały.

Podobnie jak w określeniu wydajności paneli fotowoltaicznych, temat wymaga głębszego zrozumienia szczegółów. W fabrykach najszybciej opanuje to energetyk lub fizyk.

Warto poznać zagadnienie szczegółowo, gdyż opłacalność korzystania z klimatyzacji mgłowej jest wielokrotnie większa, niż z stosowania paneli fotowoltaicznych.

Przy dzisiejszych cenach energii, panele fotowoltaiczne są opłacalne, a klimatyzacja mgłowa bardzo opłacalna.

Analizy długoterminowe cen energii

Koszty energii w 2022 bardzo wzrosły, na tę sytuację złożyło się klika czynników, które zaszły równocześnie. Większość tych czynników ma charakter długoterminowy, więc liczenie na szybki powrót do niskich cen energii jest bardziej życzeniowe, niż realne.

Czynniki długoterminowo wpływające na ceny energii:

 • dekarbonizacja gospodarki UE będzie skutkować ciągle rosnącymi cenami za prawa do emisji CO2,
 • zamykanie przez Niemcy elektrowni atomowych z przyczyn woli społeczeństwa,
 • uniezależnienie się od rosyjskich surowców, generuje wielkie koszty rozbudowy infrastruktury energetycznej, podnosi tez koszty pozyskiwania surowców (gazu, ropy, węgla),
 • budowa nowych elektrowni atomowych dostarczy na rynek prąd, który w pierwszym okresie eksploatacji elektrowni, trwającym 20 lat jest bardzo drogi,
 • gwałtowny (3 krotny) wzrost cen uranu w około 3 lata przeniesie się na ceny energii dostarczanej z elektrowni atomowych,
 • przeniesienie na odbiorców kosztów rozbudowy sieci przesyłowych i budowy bardzo drogich magazynów energii współpracujących z OZE.

Skuteczność chłodzenia mgła wodną

Mgła wodna pozwoliła uzyskiwać “ogromne” w stosunku do innych rozwiązań spadki temperatury. Spadki bardzo bliskie granicy technologii, wynikające z fizycznych właściwości wody, a więc ograniczeń wynikłych z wilgotności i ciśnienia powietrza.

Warunki klimatyczne w Polsce są sprzyjające do zastosowania klimatyzacji wyparnej, a nawet bardzo sprzyjające. W czasie upału wilgotność powietrza silnie spada, dając możliwość uzyskania znacznych spadków temperatury.

Pogoda tropikalna w Polsce (kiedy mamy upał i bardzo wysoką wilgotność powietrza) występuje incydentalnie, bardzo rzadko i bardzo krótkotrwale.

Systemy mieszane

W systemie mieszanym wykorzystującym klimatyzację tradycyjną i klimatyzację mgłową uzyskujemy duże spadki temperatury jak w klimatyzacji tradycyjnej i podniesienie sprawności klimatyzatorów.

W efekcie podniesienia sprawności klimatyzatorów uzyskujemy oszczędności energii. Na wysokich halach dodatkowo uzyskujemy pozytywny zróżnicowanie temperatur. Na dole hali gdzie pracują ludzie temperatura spada bardziej, a pod stropem jest nieco cieplej.

Ponadto zmniejszamy zapylenie na hali. Klimatyzacja tradycyjna intensywnie działająca również zmniejsza zapylenie, więc w tym przypadku spadek zapylenia może być niewielki rzędu 5..40%.

 

klimatyzacja wyparna, klimatyzacja adiabatyczna, klimatyzacja pasywna, klimatyzacja bez prądu, chłodzenie hal produkcyjnych, tanie klimatyzowanie hal, klimatyzacja ewaporacyjna, klimatyzacja mgłą wodną, chłodzenie przez odparowanie wody skuteczność, ile stopni schłodzimy wodą przez odparowanie, naturalna klimatyzacja, otech
chłodzenie hal produkcyjnych, pasywne chłodzenie hal, adiabatyczne, wyparne chłodzenie hal mgłą wodną, obniżenie kosztów chłodzenia hal

Chłodzenie hal mgłą wodną

Nowoczesne energooszczędne sposoby chłodzenia hal

W poszukiwaniu poprawy efektywności energetycznej, powracają stare i zapomniane sposoby chłodzenia hal. Jednym z nich jest chłodzenie hal mgłą wodną, czyli klimatyzacja adiabatyczna, nazywana również: klimatyzacją wyparną, klimatyzacją wodną, czy klimatyzacją ewaporacyjną.
Latem, po wejściu do lasu lub nad jezioro, odczuwamy przyjemny spadek temperatury, to efekt chłodzenia adiabatycznego, czyli chłodzenia w wyniku parowania wody.

Organizm człowieka wykorzystuje ten sam sposób chłodzenia, gdyż odparowujący ze skóry pot powoduje ochładzanie ciała. Ten sam sposób chłodzenia wykorzystuje się również w chłodniach kominowych oraz w systemach zraszania wymienników wentylatorowych.

Od lat 80-tych wiele firm próbuje zaistnieć na rynku z rozwiązaniami klimatyzacji adiabatycznej. Próby te nie miały jednak szans powodzenia, ze względu na duże niedociągnięcia wprowadzanych technologii. Podobnie tak jak pierwsze samochody, czy GPSy, rozwiązania te sprawiały użytkownikom wiele problemów, więc były używane w wąskim zakresie zastosowań.

Klimatyzacja ewaporacyjna

Klimatyzacja ewaporacyjna (czyli odparowania wody na materiałach porowatych) znalazła szerokie zastosowanie w fabrykach krajów trzeciego świata, ponieważ emisja niebezpiecznych bakterii i zarodników pleśni, nie stanowi tam większego problemu. Dlatego w Europie urządzeń tych nie stosuje się nawet przy hodowli zwierząt i drobiu, gdyż zwierzęta częściej chorują.

Przełom w rozwoju klimatyzacji adiabatycznych nastąpił około 2014 roku, wraz z rozwojem technologii HPS (czyli wysokociśnieniowego wytwarzania mgły wodnej). Kilka innowacyjnych firm z całego świata, jednak niekonkurujących ze sobą terytorialnie, zaczęło wymieniać się wiedzą i technologią. Powstał wirtualny klaster technologiczny, który oczywiście skumulował efekty inwestycji w badania i rozwój wszystkich firm.

Doprowadziło to do użycia lepszych materiałów i wypracowania bezpiecznych rozwiązań technicznych. Ponadto rozwiązano też wszystkie wcześniejsze problemy. Systemy HPS (czyli wysokociśnieniowego wytwarzania mgły) stały się BEZPIECZNE, trwałe, jak również niezawodne. Równocześnie seryjna produkcja spowodowała 70..80% spadek cen.

Systemy szóstej generacji

Tak przez dekadę od systemów 1-generacji doszliśmy do 6-generacji. Zobacz różnicę pomiędzy systemami 6-generacji i starszymi »

Systemy 1-generacji są dalej produkowane i mają zastosowanie w uprawach szklarniowych, gdzie możliwość zalania obiektu i bezpieczeństwo sanitarne nie ma znaczenia. Korzystając z braku wiedzy Klientów, wielu handlowców oczywiście nadal sprzedaje niebezpieczne systemy 1-generacji lub ich odpowiedniki do hal fabrycznych. Dzięki temu psuje to opinie wszystkim system wysokociśnieniowym.

Schemat - Hala bez chłodzenia

Hala produkcyjna bez systemu chłodzenia

Chłodzenie na złożach

Klimatyzacja oparta na złożach porowatych

Starsze rozwiązania klimatyzacji wyparnej (czyli ewaporacyjnej) były oparte na złożach porowatych, które za pośrednictwem niewielkiej pompki polewano wodą. Pomimo bardzo dobrej skuteczności i minimalnego zużycia energii, rozwiązanie te większość producentów wycofało.

Technologia ta przeszła do historii, podobnie jak silniki parowe i dwusuwowe (stosowane nadal w krajach 3-go świata). W tym przypadku problemem jest zanieczyszczanie się złoża, a w związku z tym, rozwój bakterii i pleśni na mokrej powierzchni. Bakterie i pleśń ze złoża są emitowane do chłodzonego powietrza, stwarzając przede wszystkim śmiertelne zagrożenia dla ludzi. Tworzy się inkubator dla rozwoju Legionelli, jak również innych niebezpiecznych bakterii wodnych.

Dodawanie do wody środków bakteriobójczych np. chloru lub benzoesan sodu, powoduje, że ludzie oddychając, pochłaniają duże ilości tych szkodliwych substancji.

Obecnie technologia ta jest wycofywana nawet z rolnictwa (hodowli zwierząt). Rozwiązanie doskonale nadaje się do np. magazynów i innych obiektów, gdzie nie przebywają stale ludzie lub zwierzęta.

Schemat - Klimatyzacja klasyczna

Klimatyzacja freonowa (czyli klasyczna) wysokiej klasy A++

 • bardzo wysokie koszty eksploatacji
 • bardzo wysokie koszty inwestycji

Schemat - Chłodzenie adiabatyczne

Chłodzenie – Klimatyzacja adiabatyczna

Klimatyzacja adiabatyczna poprzez bezpośredni wtrysk mgły w technologii HPS-6. Zawiera bezpieczne rozwiązania techniczne takie jak:

 • miedziane instalacje (zalety takie jak: duża trwałość, 12 krotny zapas wytrzymałości, bakteriobójcze działanie miedzi likwiduje rozwój bakterii w instalacji rurowej),
 • trwałe kompozytowe dysze, wraz z systemem QSS,
 • eliminacja jonowymiennych zmiękczaczy wody, w rezultacie brak emisji do powietrza żrącego NaOH,
 • zabezpieczenia przed zalaniem obiektu, takie jak: IFC, HPPL, itd.
 • zabezpieczenia przed rozpyleniem bakterii wodnych, takie jak: sterylizator UVC, DCMS, PRS, ACS, CCMS, siatki antybakteryjne Cu+Ag do zbiorników, SIG.
  Szczegóły »
Chłodzenie wyparne

Wykres przedstawia spadek temperatury w chłodzeniu wyparnym, czyli adiabatycznym. Spadek temperatury uzyskiwany przy odparowywaniu wody zależy od wilgotności powietrza i temperatury powietrza. Największe spadki temperatury uzyskujemy oczywiście w upalne dni.

Woda zmiękczona

W halach produkcyjnych niedopuszczalne jest montowanie systemów pracujących na wodzie zmiękczonej (w taki sposób w Polsce wykonuje się połowę instalacji). Woda zmiękczona zawiera NaOH, czyli wodorotlenek sodu. Jest to substancja przede wszystkim żrąca (najbardziej żrąca zasada). Po odparowaniu wody, NaOH pozostaje w powietrzu w postaci pyłu, który jest silnie szkodliwy. Nawilżając wodą zmiękczoną, najczęściej przekraczamy normę na NaOH 3-20 krotnie.
Woda zmiękczona nadaje się do picia i kąpieli. Małe stężenie NaOH nie stanowi tutaj problemu, nie jest również szkodliwe.

Chłodzenie adiabatyczne

Wykres przedstawia odczuwalną przez ludzi temperaturę, na którą wpływa temperatura powietrza i natężenie promieniowania podczerwonego (czyli promieniowania cieplnego), wynikłego z temperatury otaczających nas obiektów. Wyparne chłodzenie hal zmniejsza temperaturę nagrzania hali i aktualną temperaturę powietrza. Ze względu na bardzo niskie koszty eksploatacji (takie jak zużywanie zaledwie 1..3% energii tradycyjnego układu chłodniczego), chłodzenie wyparne pozostawia się włączone non-stop, tak aby utrzymać możliwie niską temperaturę hali.

Inne pasywne rozwiązania

Bardzo ciekawym rozwiązaniem chłodzenia pasywnego, częściowo wyparnego, jest chłodzenia posadzki i betonowych stropów (jeżeli takie stropy występują). Rury z wodą są umieszczane w posadzce i stropie, którymi płynie woda, połączona z zewnętrzną chłodnią wodną. System chłodzi w dzień, natomiast w nocy potrafi skutecznie schłodzić budynek, przy minimalnym zużyciu energii.
System ten można rozbudować o tzw. akumulator ciepła, czyli bufor ziemny (rury zakopane w ziemi na głębokości poniżej 2,5 m). W chłodne dni i w nocy, akumulator zostaje wychłodzony, a jego dużą pojemność cieplną wykorzystuje się do chłodzenia w dzień.

Chłodzenie hal mgłą wodną i korzyści dodatkowe

 • Obniżenie temperatury powietrza wewnątrz hali.
 • Wzrost wilgotności powietrza powoduje redukcję ładunków elektrostatycznych, jak również znaczny spadek zapylenia, najczęściej o 50..75%.
 • Nawilżenie powietrza powoduje słabsze odczuwanie zapachów.
 • Nawilżanie powietrza ułatwia oddychanie i daje efekt rześkości powietrza (ważne np. na halach i obiektach sportowych).
 • Duża moc chłodzenia, zatem z samego ciepła parowania wody uzyskujemy 0,63 kWh/kg. Moc chłodnicza systemu opartego o jeden agregat 540 kg/h wynosi ponad 340 kW, pomijając chłodzenie związane z wtłaczaniem zimnej wody.

Możliwości obniżenia temperatury przy wykorzystaniu chłodzenia adiabatycznego

temperatura zewnętrzna temperatura uzyskana przy wilgotności
  30% RH 40% RH 50% RH 60% RH 70% RH
20°C 12°C 14°C 15°C 16°C 17°C
24°C 15°C 17°C 18°C 20°C 21°C
28°C 18°C 20°C 22°C 23°C 25°C
32°C 21°C 23°C 25°C 27°C 28°C
36°C 24°C 26°C 28°C 30°C 32°C
40°C 27°C 29°C 32°C 34°C 36°C

Porównanie kosztów eksplantacji

Chłodzenie hal mgłą wodną jest niezwykle tanie w eksploatacji. W Polsce nie mamy pogody tropikalnej, łączącej wysokie temperatury z wysoką wilgotnością powietrza.
Dlatego nad jeziorem lub w lesie czujemy przyjemny chłód, z odparowania wody.

W lecie wraz z falami upałów spada wilgotność powietrza. Dzięki czemu systemy mgłowe skutecznie chłodzą hale i obiekty przemysłowe. Im większa temperatura tym większy spadek temperatury system pozwala uzyskać (szczegóły w tabeli).

Koszt schładzania hal są minimalne, co pokazuje poniższe przeliczenie.

Chłodzenie hal przemysłowych, system mgłowy, zraszacze, sucha-mgła, mikro-mgła, chłodzenie adiabatyczne, ewaporacyjne, chiller 400kW, tanie chłodzenie hal, fabryk w przemyśle. Systemy zraszania, zamgławiania, redukcji zapylenia i chłodzenia. Alternatywa dla klimatyzacji redukcja zużycia energii elektrycznej, jak zaoszczędzić na klimatyzacji, koszty eksploatacji klimatyzacji, chillera, agregatu wody lodowej

Uruchom system i zobacz poprawę

Odpylanie mgłowe

Spadek zapylenia i jego pomiar

Zmniejszenie zapylenia najczęściej wynosi 40..75%, za co dopowiadają dwa zjawiska:

 1. Utrata ładunku elektrostatycznego przez cząsteczki pyłu, w wyniku czego cząsteczki przestają się wzajemnie odpychać i łącza się w większe struktury. Taki pył zmienia strukturę na bardziej gruboziarnistą, która grawitacyjnie opada.
 2. Pył, który zaciągnie wilgotność z powietrza, kilkukrotnie zmniejsza swoją lotność.

Pyłomierz do szybkiej kontroli zapylenia

 • pomiar frakcji PM 1
 • pomiar frakcji PM 2,5
 • alarm dźwiękowy
 • pomiar frakcji PM 10
 • pomiar stężenia formaldehydu HCHO: 0..1.999 mg/m3
 • zegar wewnętrzny, data i godzina
 • pomiar stężenia TVOC: 0..9,999 mg/m3
 • pomiar temperatury i wilgotności
 • akumulator litowy, alarm niskiego poziomu akumulatora,
 • ładowarka do akumulatora
 • instrukcja PL

UWAGA!!! Systemy 1-generacji HPS-1, są przeznaczone dla upraw szklarniowych; absolutnie nie należy ich stosować w przemyśle. Systemy 6-generacji HPS-6 są przeznaczone dla przemysłu, obiektów sportowych, itd.

Tabela porównania systemów 1 i 6 generacji »