W walce z uciążliwościami zapachowymi i odorami zamgławianie znajduje szerokie zastosowanie. Z koncentratu neutralizującego zapachy tworzy się suchą mgłę. W przypadku zakładów neutralizacji odpadów komunalnych, przetwórstwa śmieci, hodowli drobiu, dezodoryzacja pozwala uniknąć konfliktów z sąsiadami.

Dekontaminacja

Systemy dekontaminacji oparte o technologię OTECH mogą być używane do odkażania pomieszczeń i sprzętu. Można je również stosować w celu zabezpieczania terenu, w tym strefy skażonej i ochronnej.

Dezodoryzacja

Systemy dezodoryzacji oparte o rozwiązanie OTECH mogą neutralizować zapachy z oczyszczalni ścieków, zakładów gospodarki komunalnej, zakładów przetwarzania odpadów, śmieci, zakładów przetwórstwa rolnego, chlewni, kurników, zakładów drobiarskich, pieczarkarni, hodowli grzybów, uprawy grzybów, itd.