OTECH 9 Ochrona antywirusowa 9 Dezodoryzacja – neutralizacja uciążliwych zapachów

W walce z uciążliwościami zapachowymi i odorami zamgławianie znajduje szerokie zastosowanie. Z koncentratu neutralizującego zapachy tworzy się suchą mgłę. W przypadku zakładów neutralizacji odpadów komunalnych, przetwórstwa śmieci, hodowli drobiu, dezodoryzacja pozwala uniknąć konfliktów z sąsiadami.

Dekontaminacja

Systemy dekontaminacji oparte o technologię OTECH można używać do odkażania pomieszczeń, jak również sprzętu. Można je również stosować w celu zabezpieczania terenu, w tym strefy skażonej i ochronnej.

Dekontaminacja, czyli odkażanie to proces oczyszczania przedmiotów, narzędzi, sprzętu, pomieszczeń lub substancji w celu usunięcia zanieczyszczeń. Należą do nich mikroorganizmy lub materiały niebezpieczne, w tym chemikalia, substancje radioaktywne i choroby zakaźne.

Dekontaminacja skutecznie zabija drobnoustroje, bakterie, wirusy, itp. Proces dekontaminacji powoduje, że przedmioty, takie jak materiały, narzędzia, sprzęty i inne, stają się bezpieczne dla zdrowia.

Celem odkażania poprzez dekontaminację jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się mikroorganizmów i innych szkodliwych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te mogą zagrażać zdrowiu ludzi lub zwierząt albo szkodzić środowisku.

Dekontaminacja jest najczęściej stosowana w środowiskach medycznych, w tym w stomatologii, chirurgii i weterynarii, w procesie przygotowywania żywności, w naukach o środowisku oraz w kryminalistyce.

Dezodoryzacja

OTECH - Dezodoryzacja

Systemy dezodoryzacji oparte o rozwiązanie OTECH mogą neutralizować zapachy z oczyszczalni ścieków, zakładów gospodarki komunalnej, zakładów przetwarzania odpadów, śmieci, zakładów przetwórstwa rolnego, chlewni, kurników, zakładów drobiarskich, pieczarkarni, hodowli grzybów, uprawy grzybów, itd.