Dezynfekcja

Urządzenia firmy OTECH doskonale sprawdzają się jako dezynfekcja pomieszczeń i znajdującego się w nich sprzętu. Pomieszczenie zamgławia się z użyciem środka odkażającego, bakteriobójczego lub utleniającego. Drobna mgła z preparatu chemicznego dociera do najbardziej niedostępnych miejsc. Dyfuzja suchej mgły, niewidocznej mgły to jeden z najskuteczniejszych sposobów walki z patogenami i szkodnikami.

Zabiegi chemiczne, odkażanie suchą mgłą stosuje się jako ochrona przed patogenami występującymi w produkcji roślin i uprawie grzybów.  W przemyśle spożywczym odkażanie mgła jest znacznie bardziej efektywne i szybsze niż odkażanie pianą.

Dekontaminacja

Systemy dekontaminacji oparte o technologię Otech mogą być używane do odkażania pomieszczeń i sprzętu oraz zabezpieczania terenu w tym strefy skażonej i ochronnej.

Systemy stosuje się: oczyszczalni ścieków, zakładów gospodarki komunalnej, zakładów przetwarzania odpadów, śmieci, zakładów przetwórstwa rolnego, chlewni, kurników, zakładów drobiarskich, pieczarkarni, hodowli grzybów, uprawy grzybów, itd.