Detekcja i gaszenie iskier

W wielu procesach przemysłowych powstają iskry, niedopałki, cząstki stałe o wysokiej temperaturze. Ich przyczyną jest tarcie, ładunki elektrostatyczne, pojawienie się ciał obcych w produkcji. Instalacje, takie jak: odciągowe, odpylania, odkurzania, transportu pneumatycznego, itd. transportują powstałe iskry. Iskry mogą spowodować pożar w rurociągach, szczególnie jeżeli ich ścianki są tłuste, brudne lub obklejone materiałem palnym. Jeżeli iskry docierają do filtrów workowych, najczęściej powodują ich pożar. Wpadające iskry do silosów powodują wybuch pyłu, w rezultacie silos może zostać rozerwany wybuchem, później najczęściej następuje pożar.

Wykrywanie i gaszenie

Rzadko spotykane są wybuchy pyłu w samych odciągach. Można je także minimalizować np. podając do odciągów niewielką ilość mgły wodnej, która likwiduje ładunki elektrostatyczne, nawilża powietrze i transportowany materiał. Materiał już po niewielkim nawilżeniu jest znacznie bezpieczniejszy, czyli mniej podatny na wybuch, jest to efekt „wilgotnego prochu”.

Dla zminimalizowania prawdopodobieństwa wybuchu i pożaru firma OTECH oferuje nowoczesne, bardzo proste w obsłudze i montażu systemy, takie jak detekcja i gaszenie iskier. Nowoczesne systemy pracują całkowicie bezobsługowo. Nie ma w nich ciągłej potrzeby czyszczenia wizjerów, ponieważ każdy czujnik posiada system kontroli czystości wizjera i skuteczny wysokociśnieniowy spryskiwacz. Systemy wysoko ciśnieniowe mają cały szereg korzyści w stosunku do starczych rozwiązań, takie jak:

  • są bezobsługowe
  • są niedrogie
  • zużywają kilka razy mniej wody
  • są skuteczniejsze, ponieważ woda pod ciśnieniem 90-400 bar doskonale penetruje przelatujący materiał
  • działają wielokrotnie szybciej
  • są rozbudowa, ponieważ bardzo wiele elementów i funkcji oferują w standardzie
  • ponadto są projektowane i produkowane w Polsce
detekcja i wykrywanie iskier, detekcja wykrywanie gaszenie iskier, system detekcji, otech,, ochrona pożarowa, odciągi trocin, odciąg pyłów aluminium, filtry, silosy
wykrywanie i gaszenie iskier, detekcja iskier, gaszenia iskier
Czujnik wykrywania iskier
szybkie detektory iskier do systemów detekcji i gaszenia iskier
Czujnik wykrywania iskier
Detekcja i gaszenie iskier - czujnik iskier
Czujnik wykrywania iskier
Instalacja wykrywania i gaszenia iskier, detekcja iskier
Detekcja i gaszenie iskier w instalacji odciągowej
agregat detekcji i gaszenia iskier i czarnych ciał gorących, wykrywania iskier
system do testow detekcja i gaszenie iskier, detektory iskier optyczne, magnetyczne
wykrywanie i gaszenia iskier , system 5 generacji
detekcja i gaszenia iskier F-18, generacja 5