Detekcja i gaszenie iskier

W wielu procesach przemysłowych powstają iskry, niedopałki, cząstki stałe o wysokiej temperaturze. Ich przyczyną jest tarcie, ładunki elektrostatyczne, pojawienie się ciał obcych w produkcji. Instalacje: odciągowe, odpylania, odkurzania, transportu pneumatycznego, itd. transportują powstałe iskry. Iskry mogą spowodować pożar w rurociągach szczególnie jeżeli ich ścianki są tłuste, brudne, obklejone materiałem palnym. Jeżeli iskry docierają do filtrów workowych najczęściej powodują ich pożar. Wpadające iskry do silosów powodują wybuch pyłu, jeżeli silos zostanie rozerwany wybuchem wtedy najczęściej następuje pożar.

Wykrywanie i gaszenie

Rzadko spotykane są wybuchy pyłu w samych odciągach. Można je także minimalizować np. podając do odciągów niewielką ilość mgły wodnej która likwiduje ładunki elektrostatyczne, nawilża powietrze i transportowany materiał. Materiał już po niewielkim nawilżeniu jest znacznie bezpieczniejszy, mniej podatny na wybuch, jest to efekt „wilgotnego prochu”.

Dla zminimalizowania prawdopodobieństwa wybuchu i pożaru firma OTECH oferuje nowoczesne, bardzo proste w obsłudze i montażu systemy: detekcja i gaszenie iskier. Nowoczesne systemy pracują całkowicie bezobsługowo. Nie ma w nich ciągłej potrzeby czyszczenia wizjerów, każdy czujnik posiada system kontroli czystości wizjera i skuteczny wysokociśnieniowy spryskiwacz. Systemy wysoko ciśnieniowe mają cały szereg korzyści w stosunku do starczych rozwiązań np.:

  • są bezobsługowe
  • są niedrogie
  • zużywają kilka razy mniej wody
  • są skuteczniejsze (woda pod ciśnieniem 90 – 400 bar doskonale penetruje przelatujący materiał)
  • działają wielokrotnie szybciej
  • bardzo wiele elementów i funkcji oferują w standardzie
  • są projektowane i produkowane w Polsce
Detekcja i gaszenie iskier - czujnik iskier
Detekcja i gaszenie iskier - czujnik iskier
Detekcja i gaszenie iskier - czujnik iskier