Automat gaszenia iskier F-64s

Wysoko ciśnieniowy automat gaszenia iskier 5 generacji.

System detekcji i gaszenia iskier - automat gaśniczy, system gaśniczy wysokociśnieniowy
System detekcji i gaszenia iskier

System detekcji i gaszenia iskier 

System wykorzystuje najnowsze zdobycze współczesnej elektroniki i hydrauliki wysokich ciśnieniowej. Połączenie tych dwóch elementów pozwala kilkukrotnie podnieść skuteczność gaszenia iskier w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Czujniki systemu F-64 

 • wykrywają iskry, ciała gorące i pożary
 • każdy czujnik posiada minimum 3 różne detektory
 • doskonałą skuteczność wykrywania iskier 
 • ponieważ żadne pojedyncze czujniki nie osiągają większej skuteczności niż 99% dlatego stosujemy rozwiązanie 2 czujnikowe. W takim rozwiązaniu nie ma stref martwych lub mało czułych.
 • czujniki posiadają niezbędną kontrolą działania wszystkich trzech detektorów
 • czujniki posiadają kontrolę czystości wizjera
 • czujniki posiadają rozbudowane zabezpieczenia przepięciowe i zakłóceniowe
 • czujniki są zbudowane z elementów niestarzejących się (brak elektrolitów).

Wysoko ciśnieniowe gaszenie zapewnia bardzo dużą skuteczność działania.
W starszych, tradycyjnych rozwiązaniach duża cześć iskier przechodzi przez barierę wodną stanowiąc zagrożenie.

System detekcji i gaszenia iskier zawiera wszystkie elementy systemów 5 generacji.

agregat detekcji i gaszenia iskier i czarnych ciał gorących, wykrywania iskier
Gsterowanie  zaworów
1000 ms = 1 s
opóźnienie sinusoidy moc zaworu w chwili uruchomieniaciśnienie pracy
 1Gprzekaźnik 40 ms6 ms100% Pen16 bar
2Gtriak  1,5 ms6 ms100% Pen40 bar
3Gtranzystor 0,3 ms0 ms100% Pen50 bar
4Gtranzystor 0,2 ms0 ms100% Pen60 bar
5Gtranzystor 0,02 ms0 ms995% Pen90 bar
6Gtranzystor 0,02 ms0 ms2500% Pen390 bar

Systemy 5 generacji mają najlepszy stosunek ceny do wartości, są zaledwie 10% droższe od 1 generacji.

Systemy 6-generacji, w wielu aplikacjach mogą działać jako systemy tłumienia wybuchów, co daje możliwość rozwiązania dwóch problemów jednym systemem.

System automatycznego czyszczenia wizjerów

Jeżeli czujnik komunikuje zabrudzenie wizjera wtedy sterownik uruchamia elektrozawór czyszczenia. Wizjer jest spryskiwany “strzałem wodnym” pod ciśnienie 90..400 bar, co zapewnia skuteczne mycie (działa to na podobnej zasadzie jak spryskiwacze w reflektorach samochodowych). System wymaga montażu dodatkowego elektrozaworu, cieniutkiego przewodu wodnego o średnicy zewnętrznej 4mm, kołnierza ze spryskiwaczem. System doskonale sprawdza się w aplikacjach, w których wizjery ulegają szybkiemu zabrudzeniu.

System spryskiwania wizjerów chroni czujniki przed przegrzaniem w przypadku pożaru w rurociągu. Pożary najczęściej następują w brudnych rurociągach, gdzie ściany rury są oblepione materiałem palnym i pyłem (olej+pył, żywica+pył).

Powstawanie iskier w kanałach wylotowych

Odciągi, kanały wylotowe z maszyn, młynów, pieców niejednokrotnie transportują żarzące się materiały w postaci niedopałków i iskier. Szybka detekcja i gaszenie iskier zabezpiecza przed: wybuchem i rozerwaniem silosu, pożarom filtrów workowych, powstaniem pożaru w rurociągu, pęknięciem nagrzanego kanału i wydostaniem się pożaru na zewnątrz rurociągu, itd.

Systemy gaszenia iskier najczęściej nie działają

Dzieje się tak ponieważ większość użytkowników zapomina o czyszczeniu szybek wizjerów.  U wielu producentów ta czynność jest uciążliwa ze względu na trudny demontaż i montaż czujników. WSZYSTKIE rozwiązania firmy OTECH eliminują ten problem, ponieważ posiadają:

 • Kontrolę czystości wizjera. Zabrudzenie wizjera wywołuje:
  • alarm optyczny,
  • krótki alarm akustyczny 98 dB,
  • wysyłanie komunikatów do obsługi.
 • Konstrukcję czujników umożliwiającą prosty demontaż i szybkie czyszczenie ręczne, polecamy jednak wyposażyć układ w system automatycznego czyszczenia wizjerów, przez spryskiwanie wodą pod ciśnieniem 90 – 400 bar.  

Czujnik iskier OTECH SD-64T

 1. Funkcja kontroli zabrudzenia szyby wizjera (fUS=22kHz)
 2. Przystosowane do współpracy z systemem automatycznego czyszczenia wizjera
 3. Chłodzenie wizjera w trakcie pożaru w rurociągu, umożliwia przetrwanie pożaru
 4. Wykrywania iskier, wa niezależne detektory na różnych pasmach podczerwieni 
 5. Wykrywania czarnych ciał gorących tzn. elementów nagrzanych do 300°C, które po wpadnięciu do trocin w silosie mogą wywołać pożar lub wybuch. 
 6. Wykrywania pożaru
 7. Precyzyjny pomiar temperatury 200°C
 8. Samo testowanie, wykrywania uszkodzeń własnych i kabla połączeniowego
 9. Dwa pierścienie uszczelniające i tłumiące wibracje, wykonane z NBR lub silikonu
 10. Montaż całkowicie odporny na wibracje, zabezpieczenie pierścieniem Heiermanna
 11. Szybki i prosty montaż/demontaż do czyszczenia wizjera
 12. Stabilną czułość dzięki wewnętrznej stabilizacji temperatury (podgrzewaniu elementów pomiarowych)
 13. Elektronika wykonana na kondensatorach tantalowych i elementach nie starzejących się
 14. Trąbkowe wyprowadzenie kabla, oraz specjalny kabel o wysokiej odporności na tarcie i przełamania
 15. Pełna hermetyczność, test ciśnieniem 100 bar
 16. Zabezpieczenia i filtry przepięciowe, bardzo wysoka odporność na zakłócenia
 17. Obudowa metalowa zapewnia wytrzymałość mechaniczną i ekranowanie elektroniki

Sterownik detekcji i gaszenia iskier OTECH SWI-1749

Co go wyróżnia na tle konkurencji:

 1. Szybkie i niezależne sterowanie trzech elektrozaworów. Zgromadzona w baterii  kondensatorów energia zostaje błyskawicznie, uderzeniowo skierowana do elektrozaworów.
 2. Sterowanie elektrozaworem systemu automatycznego czyszczenia wizjerów
 3. Uruchamiania chłodzenie wizjerów (poprzez zraszanie) w trakcie pożaru w rurociągu, co ratuje wizjery przed zniszczeniem
 4. Wyjście przekaźnikowe “system OK” do kontroli pracy
 5. Współpracuje z wieloma czujnikami iskier, obsługa zaawansowanych funkcji czujników SD-64T
 6. Pięć wejść do podłączenia czujników
 7. Linia komunikacyjna RS-485
 8. Niezależne bezpieczniki na obwodach zasilania i wyjść elektrozaworów, zwiększają bezpieczeństwo
 9. Optyczny sygnalizator alarmu, wbudowane czerwone diody LED dużej mocy
 10. Akustyczny sygnalizator alarmu, wbudowana syrena 98 dB
 11. Przycisk (przyciski) na boku obudowy, do kontroli działania i ręcznego włączania gaszenia
 12. Stabilna praca przy silnych mrozach, wewnętrzna grzałka do stabilizacji temperatury
 13. Wykonanie hermetyczne IP67 lub IP66
 14. Wyświetlacz LCD do konfiguracji i odczytu
 15. W obudowie zielona dioda LED 14 lm, widoczna z kilkudziesięciu metrów, informująca o sprawności systemu
 16. Rozbudowane zabezpieczenia przepięciowe zwiększają bezawaryjność i bezpieczeństwo
 17. Zasilanie elektroniki poprzez transformator separujący
 18. System samo kontroli działania sterownika i czujników
 19. System samo kontroli działanie elektrozaworów gaszenia (opcja dodatkowa, wymaga montażu łopatkowego czujnika przepływu)Wersie specjalne obsługują:
  • pomiar temperatury gorących spalin w przewodzie wentylacyjnym,
  • pomiar prędkości w przewodzie wentylacyjnym (czujnik przepływu dwu termostatowy, konstrukcja bardzo podobna do powszechnie używanych w samochodach),
  • pomiar prędkości  ultradźwiękowy, stosowany dla gazów gorących i spalin.

Zalety wysokociśnieniowych systemów detekcji i gaszenia iskier

 1. Niewiele droższe od starszych systemów niskociśnieniowych (przykładowo bezpieczne systemy 5 generacji są około 10 % droższe od 1 generacji).
 2. Umożliwiają gaszenie zużywając niewielkie ilości wody. System wysokociśnieniowy nie powoduje silnego zalewania materiału.
 3. Bardzo wysoka skuteczność. W systemach standardowych (działających na ciśnieniach niskich, do 30 bar) mimo użycia bardzo dużych ilości wody trudno uzyskać wysoką skuteczność, zdarza się że iskra lub niedopałek przeleci przez barierę wodną.
 4. Możliwość automatycznego czyszczenia wizjerów. Wysokie ciśnienie wody umożliwia skuteczne czyszczenie wizjerów tzw. “strzałem wodnym”.
 5. Bardzo duża szybkość działania. Nowoczesna elektronika sterująca jest tak szybka, że jej opóźnienie jest pomijalne małe, zupełnie nieistotne. Prędkość działania systemów gaszenia iskier zależy od:  prędkości otwarcia elektrozaworu (która zależy od głównie ciśnienia wody i sposobu sterowania cewki) i przyśpieszenia wody płynącej do dyszy (które też zależy głównie od ciśnienia wody).

Temperatury zapłonu pyłu i warstwy materiału palnego w filtrze lub silosie

Niskie temperatury zapłonu warstwy pokazują jak ważne jest wykrywanie czarnych ciał gorący. Czujniki starszej konstrukcji są w tym zakresie słabo skuteczne, wykrywają zaledwie 10..30% przelatujących ciał gorących.  Przykładowo jeżeli gorący kawałek drewna przeleci niewidocznie do silosu to w efekcie wywoła pożar lub wybuch pyłu. Szybkie fotonowe detektory podczerwieni w technologii MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) pozwalają wykrywać ciała gorące z bardzo dużą skutecznością ponad 99%

agregat systemu wykrywania i gaszenia iskier i czarnych ciał gorących, detekcja iskier

DBiR

Testowanie systemów detekcji i gaszenia iskier

 • wykrywania iskier
 • pomiaru ich radiacji
 • wykrywania “czarnych ciał gorących”
 • stabilności w środowisku drgań mechanicznych
 • stabilności w środowisku zanieczyszczeń elektromagnetycznych
 • stabilności uzyskiwanej poprzez systemy wielodetektorowe
 • obniżania szumów własnych detektorów
 • przyśpieszania bariery wodnej
 • samo testowania systemów
 • poprawy trwałości co przekłada się na niezawodność komponentów

Detektor iskier SD-64T

Detektory serii SD-64  współpracują z wysokociśnieniowym układem mycia wizjerów. Spryskiwanie szyby wizjera może odbywać się pod ciśnieniem do 400 bar.

Z doświadczenia wiadomo , że Ciśnienie powyżej 80 bar zapewnia skuteczne usuwanie zabrudzeń, ciśnienie 300 bar idealnie usuwa wszystkie zabrudzenia. 

Czujniki iskier SD-25

Starsze modele detektorów są dostępne na zamówienie, zalecamy ich wymianę na nowe rozwiązania 3 detektorowe o większej skuteczności.  

Tłumienie wybuchów

Bardzo duże prędkości działania systemów wysokociśnieniowych umożliwia również tłumienie wybuchów pyłu drzewnego, a nawet pył aluminium (pył bardzo silnie wybuchowy, KNW=3, K=55MPa*m/s). W celu tłumienia wybuchów system musi posiadać szybkie czujniki ciśnienia i podczerwieni. Czujniki podczerwieni powinny posiadać detekcję czystości wizjera i spryskiwacz do czyszczenia wizjera.  Systemy oparte na gaszeniu mgłą wodną można testowo uruchamiać co kilka miesięcy. Taka procedura daje pewność że zawory nie uległy zapieczeniu.

Coraz częściej do tłumienia wybuchów zamiast klasycznych systemów HDR bazujących na proszkach gaśniczych używa się systemów WS, Water Shot „Wodny Strzał”. Są to systemy wysokociśnieniowe gdzie proszek gaśniczy zastępuje czysta woda.  Układy WS nie mogą jednak pracować na zewnątrz w ujemnych temperaturach. Układy WS, Water Shot są stosowane w przemyśle spożywczym gdzie zadziałanie systemu nie powoduje konieczności zatrzymania produkcji i usuwania czynnika gaśniczego.  Układy WS bazują na wysokich ciśnieniach i cylindrach wodnych z stali nierdzewnej. Po każdym zadziałaniu cylindry są automatycznie napełniana wodą. Żywotność cylindrów wynosi 8 lat lub 2000 strzałów, potem podlegają wymianie.
Brudne wizjery  czujników, lub niesprawny system detekcji i gaszenia iskier może doprowadzić do wybuchu. Najczęściej po wybuchu następuje pożar.

Sterowanie szybkimi elektrozaworami

Im większe napięcie podłączymy do cewki tym szybciej dostarczymy energii i szybciej dokonamy przesunięcia trzpienia. Podnosząc napięcie w pierwszej fazie otwierania możemy bezpiecznie przyśpieszyć otwarcie elektrozaworu 5..15 krotnie w zależności od konstrukcji zaworu i cewki. W drugiej fazie otwierania gdy trzpień pokonał już ponad połowę drogi otwierania wyhamowujemy trzpień.

Trzecia faza to kontrola pozycji trzpienia i kontrola dobicia. Gwałtowne dobicie trzpienia objawia się „igłę napięciową  na uzwojeniu”.  Dobicie należy kontrolować i automatycznie eliminować, poprzez zmianę parametrów otwierania zaworu. Dla każdego zaworu dobicie kontroluje się indywidualnie, jest to niezbędne, ponieważ zmienia się one z czasem eksploatacji, temperaturą, itd. W czwartej fazie już niewielkim prądem utrzymujemy trzpień w pozycji zawór-otwarty.

System detekcji i gaszenia iskier posiada prawidłowo wykonane szybkie sterowanie elektrozaworami, które po za dużą szybkością działania, wydłuża żywotność zaworów i cewek oraz podnosi bezawaryjność. W procesie tym musimy zachować dużą ostrożność. Porcja energii podana na zawór i czas jej podawania musi być pod ścisła kontrolą aby: nie uszkodzić uzwojenia, nie doprowadzić do samozniszczenia w wyniku dobić (uderzania trzpienia w obudowę po ściśnięciu sprężyny odbijającej), jeżeli sterujemy napięciem nie należy przekraczać punktu nasycenia rdzenia, nie możemy też przegrzać uzwojenia, itd.  Do szybkiego sterowania nadają się tylko cewki „klejone”, cewki zalewane w trakcie nawijania. W_takich cewkach duże prądy impulsowe nie powodują mikro ruchów uzwojenia, drgań uzwojenia.