OTECH - Producent Urządzeń Przemysłowych

Producent Urządzeń Przemysłowych

OTECH 9 Oferta 9 Odpylanie przemysłowe przesypów i hal

Odpylanie przemysłowe mgłą wodną

W wielu fabrykach odpylanie mgłą wodną jest jedynym skutecznym i ekonomicznie rozsądnym sposobem odpylania, ponieważ mgła wodna bardzo skutecznie wyłapuje pyły drobne (frakcje respirabilne). Pył drobny o średnicy poniżej 2.5 µm jest najbardziej szkodliwy. Dociera on do pęcherzyków płucnych, a stamtąd do krwi, wraz z krwią do całego organizmu.

Wiele analiz pokazuje, że narażanie pracowników na wdychanie pyłu jest nieopłacalne, ponieważ szybko rujnuje ich zdrowie. U pracowników spada przede wszystkim koncentracja, samopoczucie, jak również wydajność pracy. Już po dwóch latach pracy w pyle, pojawia się ciągłe poczucie zmęczenia. W halach o dużym zapyleniu nawet kilka razy rośnie ilość zagrożeń, takich jak: wypadków, błędów produkcyjnych, urlopów zdrowotnych (w efekcie osłabienia układu odpornościowego). W latach 70-tych, kiedy układy odpylania i maski przeciwpyłowe działały słabo, 70% górników miało pylice, a średnia długość ich życia wynosiła 45 lat.

Nowoczesne instalacje mgłowe odmieniają warunki pracy w fabrykach. Firma OTECH produkuje urządzenia do:

  • bezpośredniego odpylania przesypów węgla, kruszyw, materiałów sypkich (również mogące pracować na wodzie brudnej prosto z hydrantu PPOŻ)
  • bezpośredniego odpylania hal produkcyjnych
  • pośredniego odpylania powietrza płynącego w kanałach (czyli komory odpylania mgłą 5 000 – 50 000 m3/h)
Porównanie systemów nawilżania
Zsyp z Tira - Odpylanie przesypów
Wagony kolejowe - Odpylanie
Odpylanie przesypów
Odpylanie przesypów
Silos - Odpylanie przesypów
Załadunek - Odpylanie
odpylanie przesypów, odpylanie składów, zraszanie śmieci, zraszanie kopalnie, dysze odpylające, systemy odpylania, instalacje odpylania, otech, bart
odpylanie przesypów, odpylanie składów, zraszanie śmieci, zraszanie kopalnie, dysze odpylające, systemy odpylania, instalacje odpylania, otech, bart , montaż

Odpylanie przemysłowe mgłą wodną, system Ex-7 na brudną twardą wodę

Systemy nawilżania
Odpylanie przesypów - dysza
Układ odpylania przesypów

System odpylania przesypów Ex-7.
System, w przeciwieństwie do podobnych innych rozwiązań, nie ulega cyklicznym awariom spowodowanym przez brudną i twardą wodę. W celu uzyskania odporności na zanieczyszczenia wykorzystano elementy, takie jak:

  • PTFE, czyli teflon i szlifowaną ceramikę na wykonanie mieszacza, zaworów i dysz,
  • zjawisko kawitacji,
  • zjawisko mikroogniw.

Przewidywany czas eksploatacji systemu 25 lat.

Układ odpylania przesypów

Ograniczenie pylenia w technologii mgły wodnej

Mgła wodna jest jedną z najbardziej efektywnych metod odpylania powietrza na halach produkcyjnych i odpylania przeładunków materiałów sypkich. W górnictwie węgla kamiennego, odpylanie mgłą, w porównaniu ze starszymi układami zraszania, pozwala ograniczyć zużycie wody o 95%, przy zachowaniu takiej samej skuteczności.

Mgła do odpylania wytwarzana jest przez wysokociśnieniowe dysze rubinowe lub przez systemy pneumatyczne. Systemy pneumatyczne OTECH Ex-6  przystosowane są do pracy na brudnej, twardej wodzie przemysłowej. Systemy wysoko ciśnieniowe potrzebują do pracy wodę demineralizowaną lub wodę miękką i czystą.

Mgła wodna o wielkości kropel rzędu kilkunastu mikronów jest w stanie bardzo skutecznie wyłapywać najdrobniejsze nawet drobiny pyłu. Dodatkowo, zwiększenie wilgotności powietrza znacznie zmniejsza lotność cząstek stałych. Systemy mgłowe ograniczają pylenie o 50..95% wpływając zarówno na komfort pracy pracowników jak również trwałość urządzeń przemysłowych oraz oczywiście minimalizują ryzyko wybuchu substancji typu pył węglowy, drzewny, celuloza, biomasa itp.

Katalog EX

Pobierz PDF

Katalog systemu odpylania mgłowego

Odpylanie kruszywa na taśmie

Odpylanie mgłą wodną przesypu obudowanego. W systemie zużycie wody wynosi 20..30 l/h, jest więc 20-krotnie mniejsze niż w starszych systemach.

Odpylanie kruszywa na taśmie

Wyjątkową zaletą systemu jest możliwość eksploatacji na brudnej, twardszej wodzie, ponieważ dysze nie ulegają zatkaniu.

Odpylanie kruszywa na taśmie
Montaż urządzeń jest bardzo prosty, system podłącza się najczęściej pod instalację sprężonego powietrza i wodę z hydrantu P.POŻ. System jest uruchamiany razem z ruchem taśmy lub w bardziej zaawansowanych aplikacjach z czujników materiału/urobku.
Mgłowe odpylanie hali

Przeładunek kruszyw bez systemu odpylaniaPrzeładunek kruszyw z systemem odpylania
Zastosowanie odpylania w obróbce kamienia, ograniczenie pylenia w transporcie oraz przeładunku materiałów sypkich. Odpylanie mglą wodna pyłów metali ciężkich, pyłów szkodliwych w hutnictwie, węgla, również biomasy

Odpylanie przesypów - czujnik urobku

Sonda typu BOCIAN, umożliwia uruchamianie odpylania tylko w chwili, gdy taśmą jedzie urobek.

Końcówka sondy znajduje się kilka centymetrów nad taśmą. W związku z tym, jeżeli taśma pozostaje pusta, sonda wisi nieruchomo. Natomiast jeżeli taśmą przemieszcza się urobek, wtedy sonda się odchyla i podskakuje na jadącym urobku. W górnej części sondy znajdują się maleńkie magnesy. Czujnik dodatkowo, którym jest cewka elektryczna lub halotron, wykrywa zmiany pola magnetycznego. Zmiany te idą na układ detekcyjny. W najprostszym przypadku, jest to dioda detekcyjna i układ różniczkujący, tak samo jak przy detekcji transmisji modulowanych amplitudowo AM.

Pomimo prymitywnej techniki, rozwiązanie takie dobrze działa i jest niezawodne. Czujniki laserowe mają swoje dodatkowe zalety, wymagają natomiast większej kultury technicznej. Bardzo ważna jest oczywiście umiejętność doboru właściwych czujników laserowych i ich odpowiedniej konfiguracji.

Odpylanie przesypów
Kabina odpylająca