Odpylanie przemysłowe przesypów i hal

Odpylanie przemysłowe mgłą wodną

W wielu fabrykach odpylanie mgłą wodną jest jedynym skutecznym i ekonomicznie rozsądnym sposobem odpylania. Mgła wodna bardzo skutecznie wyłapuje pyły drobne (frakcji respirabilnej). Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest najbardziej szkodliwy. Dociera on do pęcherzyków płucnych, a stamtąd do krwi, wraz z krwią do całego organizmu.

Wiele analiz pokazuje, że narażanie pracowników na wdychanie pyłu jest długoterminowo nieopłacalne. U pracowników spada koncentracja, samopoczucie i wydajność pracy. Równocześnie rośnie ilość: wypadków, błędów produkcyjnych, urlopów zdrowotnych (skutek osłabienia układu odpornościowego).

Nowoczesne instalacje mgłowe odmieniają warunki pracy w fabrykach. Firma OTECH produkuje urządzenia do:

  • bezpośredniego odpylania przesypów węgla, kruszyw, materiałów sypkich (również mogące pracować na wodzie brudnej prosto z hydrantu PPOŻ)
  • bezpośredniego odpylania hal produkcyjnych
  • pośredniego odpylania powietrza płynącego w kanałach (komory odpylania mgłą 5 000 – 50 000 m3/h)

System odpylania przesypów Ex-6

System odpylania przesypów Ex-7
System w przciwieństwie do podobnych innych rozwiązań nie ulega cyklicznym awariom spowodowanym przez brudną, twardą wodę. W celu uzyskania odporności na zanieczyszczenia wykożystano: 
• PTFE (teflon) i szlifowaną ceramikę na wykonanie mieszacza, zaworów, dysz… 
• zjawisko kawitacji 
• zjawisko mikroogniw 
Przewidywany czas eksploatacji systemu 25 lat.

Odpylanie przemysłowe - Dyfuzor EX

Katalog EX

Katalog systemu odpylania mgłowego

Ograniczenie pylenia w technologii mgły wodnej

Mgła wodna jest jedną z najbardziej efektywnych metod odpylania powietrza na halach produkcyjnych i odpylania przeładunków materiałów sypkich. W górnictwie węgla kamiennego odpylanie mgłą w porównaniu z starszymi układami zraszania pozwala ograniczyć zużycie wody o 95% przy zachowaniu takiej samej skuteczności.

Mgła do odpylania wytwarzana jest przez wysokociśnieniowe dysze rubinowe, lub przez systemy pneumatyczne. Systemy pneumatyczne OTECH Ex-6  przystosowane są do pracy na brudnej, twardej wodzie przemysłowej. Systemy wysoko ciśnieniowe potrzebują do pracy wodę demineralizowaną lub wodę miękką i czystą.

Mgła wodna o wielkości kropel rzędu kilkunastu mikronów jest w stanie bardzo skutecznie wyłapywać najdrobniejsze nawet drobiny pyłu. Dodatkowo zwiększenie wilgotności powietrza znacznie zmniejsza lotność cząstek stałych. Systemy mgłowe ograniczają pylenie o 50..95% wpływając zarówno na komfort pracy pracowników jak i trwałość urządzeń przemysłowych, oraz minimalizują ryzyko wybuchu substancji typu pył węglowy, drzewny, celuloza, biomasa itp.

Odpylanie mgłą wodną przesypu obudowanego. W systemie zużycie wody wynosi 20..30l/h jest więc 20 krotnie mniejsze niż w starszych systemach.
Wyjątkową zaletą systemu jest możliwość eksploatacji na brudnej, twardszej wodzie. Dysze nie ulegają zatkaniu.
przesyp odpylanie mgłą wodną
Montaż urządzeń jest bardzo prosty, system podłącza się najczęściej pod instalację sprężonego powietrza i wodę z hydrantu P.POŻ. System jest uruchamiany razem z ruchem taśmy lub w bardziej zaawansowanych aplikacjach z czujników materiału/urobku.
Przeładunek kruszyw bez systemu odpylaniaPrzeładunek kruszyw z systemem odpylania

Zastosowanie odpylania w obróbce kamienia, ograniczenie pylenia w transporcie oraz przeładunku materiałów sypkich. Odpylanie mglą wodna pyłów metali ciężkich, pyłów szkodliwych w hutnictwie, węgla, biomasy