OTECH - Producent Urządzeń Przemysłowych

Producent Urządzeń Przemysłowych

OTECH 9 Oferta 9 Odpylanie przemysłowe przesypów i hal

Odpylanie przesypów

Systemy mikro mgły (suchej mgły) zrewolucjonizowały odpylanie przesypów głównie poprzez 12 krotne zmniejszenie zużycia wody. Ma to duże znaczenia dla materiałów suchych, w których wilgoć, czy woda jest niepożądana.  

Jednym z takich rozwiązań jest lanca MP-6 
System sterujący może zamówić w 3 wersjach uruchamiania odpylania tzn. z zaworem:
– elektrycznym
– pneumatycznym 
– ręcznym 

 System sterujący posiada filtr wody, filtr powietrza, manometry, układ zapowietrzania instalacji chroniący ją przed mrozem (zabezpiecza przed zamarznięciem wody), itd. 

MP-6 bardzo energooszczędnie wykorzystuje wodę i sprężone powietrze. 

MP-6 może działać na twardej wodzie.  

Odpylanie przesypów węgla, biomasy, kamienia, śmieci, odpylanie mgłą wodną, sucha mgła, zraszanie, systemy mgłowe, strefa wybuchowa odpylanie, dysze odpylające, taśma z motorem, odpylacze mokre, bart, wyciągi, wentylacja, odpylacze
Odpylanie przesypów węgla, biomasy, kamienia, śmieci, odpylanie mgłą wodną, sucha mgła, zraszanie, systemy mgłowe, strefa wybuchowa odpylanie, dysze odpylające, taśma z motorem, odpylacze mokre, przeładunek materiałów sypkich, strefy wybuchowe 20 21 22
Strefa 20 Odpylanie mgłą wodną, zraszanie, odpylanie kamienia, odpylanie węgla, odpylanie biomasy mgłą wodną, śmieci, młyny, sortownie, przeładunek materiałów sypkich

Sterowanie 

Odpylanie mgłą wodną, zraszanie, odpylanie kamienia, odpylanie węgla, odpylanie biomasy mgłą wodną, śmieci, młyny, sortownie, przeładunek materiałów sypkich, strefy wybuchu kopalnie
lance odpylające, dysze odpylanie, odpylanie zsypów, odpylanie przesypów, kruszyw, węgla, biomasy, system mgłowy, sucha mgła, zraszanie, przenośniki taśmowe z motorem, odciągi pyłów, odpylacze mokre, strefy wybuchowe, kopalnie, składy, kruszarki
odpylanie mgłą, zraszanie, przesypy węgla, biomasy, kamienia, urobku, telesto

Sonda typu BOCIAN

Sonda umożliwia uruchamianie odpylania tylko w chwili, gdy taśmą jedzie urobek.

Końcówka sondy znajduje się kilka centymetrów nad taśmą. W związku z tym, jeżeli taśma pozostaje pusta, sonda wisi nieruchomo. Natomiast jeżeli taśmą przemieszcza się urobek, wtedy sonda się odchyla i podskakuje na jadącym urobku. W górnej części sondy znajdują się maleńkie magnesy, a czujnikiem jest cewka Ex z elektrozaworu. Zmiany pola magnetycznego indukują w cewce napięcie. Energia ta idzie na prymitywny układ detekcyjny, w którym jest dioda i układ różniczkujący. Tak samo jak w zabytkowych, prymitywnych radiach z lat 60-tych (detekcja transmisji modulowanej amplitudowo AM).

Pomimo skrajnie prymitywnej techniki, rozwiązanie takie bardzo dobrze działa i jest niezawodne. Rozwiązanie prymitywne , ale doskonale działa i jest bardzo tanie (zestaw 390zł.). 

BOCIAN posiada: łożyska kulkowe, szybko wymienną sondę (te rureczkę), różne przeciwwagi do zmian częstotliwości rezonansowych wahadła.  

Czujniki laserowe to przyszłość mają ogromne możliwości, wykrywają urobek, zapylenie, skład pyłu, ruch taśmy, itd. Niestety wymagają od obsługi wysokiej kultury technicznej. Bardzo ważna jest umiejętność doboru właściwych czujników, dobór filtrów optycznych, kalibracja i rozumne ustawienie filtrów pasmowych wycinanych niepożądane częstotliwości drgań. 

Odpylanie przesypów - czujnik urobku

Odpylanie przemysłowe mgłą wodną

W wielu fabrykach odpylanie mgłą wodną jest jedynym skutecznym i ekonomicznie rozsądnym sposobem odpylania, ponieważ mgła wodna bardzo skutecznie wyłapuje pyły drobne (frakcje respirabilne). Pył drobny o średnicy poniżej 2.5 µm jest najbardziej szkodliwy. Dociera on do pęcherzyków płucnych, a stamtąd do krwi, wraz z krwią do całego organizmu.

Wiele analiz pokazuje, że narażanie pracowników na wdychanie pyłu jest nieopłacalne, ponieważ szybko rujnuje ich zdrowie. U pracowników spada przede wszystkim koncentracja, samopoczucie, jak również wydajność pracy. Już po dwóch latach pracy w pyle, pojawia się ciągłe poczucie zmęczenia. W halach o dużym zapyleniu nawet kilka razy rośnie ilość zagrożeń, takich jak: wypadków, błędów produkcyjnych, urlopów zdrowotnych (w efekcie osłabienia układu odpornościowego). W latach 70-tych, kiedy układy odpylania i maski przeciwpyłowe działały słabo, 70% górników miało pylice, a średnia długość ich życia wynosiła 45 lat.

Nowoczesne instalacje mgłowe odmieniają warunki pracy w fabrykach. Firma OTECH produkuje urządzenia do:

  • bezpośredniego odpylania przesypów węgla, kruszyw, materiałów sypkich (również mogące pracować na wodzie brudnej prosto z hydrantu PPOŻ)
  • bezpośredniego odpylania hal produkcyjnych
  • pośredniego odpylania powietrza płynącego w kanałach (czyli komory odpylania mgłą 5 000 – 50 000 m3/h)
Porównanie systemów nawilżania

ZUS rozdaje pieniądze

ZUS rozdaje pieniądze za darmo!!! Niemożliwe, a jednak prawdziwe. Jeszcze za rządów PIS wymyślono dotacje na poprawę warunków i bezpieczeństwa stanowisk pracy, ogólnie na BHP. 

W rozdawnictwie tym unika się darowizn na klimatyzację, fotele, mebelki, ale bardzo przyjaźnie traktowane są wydatki na systemy odpylania i systemy redukujące zapylenie. 

Każda firma może skorzystać, puki rozdają. 

2024r. będzie kolejnym rokiem rozdawnictwa. 

odpylanie, dofinasowanie zus, redukcja zapylenia, odciągi, odpylacze, instalacje odciągowe
Zsyp z Tira - Odpylanie przesypów
Wagony kolejowe - Odpylanie
Odpylanie przesypów
Odpylanie przesypów
odpylanie przesypów biomasy, kamienia, węgla, drewna, odpylanie mgłą, strefa wybuchowa, skład węgla
Silos - Odpylanie przesypów
Załadunek - Odpylanie
odpylanie przesypów mgłą wodną, zraszanie, węgla, biomasy, kamienia, kruszarek, maszyn, zapylenie

Odpylanie przemysłowe mgłą wodną, system Ex-7 na brudną twardą wodę

Systemy nawilżania
Odpylanie przesypów - dysza
Układ odpylania przesypów

System odpylania przesypów Ex-7.
System, w przeciwieństwie do podobnych innych rozwiązań, nie ulega cyklicznym awariom spowodowanym przez brudną i twardą wodę. W celu uzyskania odporności na zanieczyszczenia wykorzystano elementy, takie jak:

  • PTFE, czyli teflon i szlifowaną ceramikę na wykonanie mieszacza, zaworów i dysz,
  • zjawisko kawitacji,
  • zjawisko mikroogniw.

Przewidywany czas eksploatacji systemu 25 lat.

Układ odpylania przesypów

Ograniczenie pylenia w technologii mgły wodnej

Mgła wodna jest jedną z najbardziej efektywnych metod odpylania powietrza na halach produkcyjnych i odpylania przeładunków materiałów sypkich. W górnictwie węgla kamiennego, odpylanie mgłą, w porównaniu ze starszymi układami zraszania, pozwala ograniczyć zużycie wody o 95%, przy zachowaniu takiej samej skuteczności.

Mgła do odpylania wytwarzana jest przez wysokociśnieniowe dysze rubinowe lub przez systemy pneumatyczne. Systemy pneumatyczne OTECH Ex-6  przystosowane są do pracy na brudnej, twardej wodzie przemysłowej. Systemy wysoko ciśnieniowe potrzebują do pracy wodę demineralizowaną lub wodę miękką i czystą.

Mgła wodna o wielkości kropel rzędu kilkunastu mikronów jest w stanie bardzo skutecznie wyłapywać najdrobniejsze nawet drobiny pyłu. Dodatkowo, zwiększenie wilgotności powietrza znacznie zmniejsza lotność cząstek stałych. Systemy mgłowe ograniczają pylenie o 50..95% wpływając zarówno na komfort pracy pracowników jak również trwałość urządzeń przemysłowych oraz oczywiście minimalizują ryzyko wybuchu substancji typu pył węglowy, drzewny, celuloza, biomasa itp.

Katalog EX

Pobierz PDF

Katalog systemu odpylania mgłowego

Odpylanie kruszywa na taśmie

Odpylanie mgłą wodną przesypu obudowanego. W systemie zużycie wody wynosi 20..30 l/h, jest więc 20-krotnie mniejsze niż w starszych systemach.

Odpylanie kruszywa na taśmie

Wyjątkową zaletą systemu jest możliwość eksploatacji na brudnej, twardszej wodzie, ponieważ dysze nie ulegają zatkaniu.

Odpylanie kruszywa na taśmie
Montaż urządzeń jest bardzo prosty, system podłącza się najczęściej pod instalację sprężonego powietrza i wodę z hydrantu P.POŻ. System jest uruchamiany razem z ruchem taśmy lub w bardziej zaawansowanych aplikacjach z czujników materiału/urobku.
Odpylanie przesypów
nawilżanie powietrza w lakierni, nawilżacze przemysłowe, nawilżanie drukarni, włókiennictwo, odwrócona osmoza, wilgotność w lakierni
Mgłowe odpylanie hali

Przeładunek kruszyw bez systemu odpylania
Zastosowanie odpylania w obróbce kamienia, ograniczenie pylenia w transporcie oraz przeładunku materiałów sypkich. Odpylanie mglą wodna pyłów metali ciężkich, pyłów szkodliwych w hutnictwie, węgla, również biomasy

sterownik do systemów otech, nawilżaczy powietrza, systemów gaszenia iskier, nawilżania powietrza w lakierniach, urządzeń energetyki, stacji odwróconej osmozy, demineralizacji wody
sterowanie nawilżanie powietrza w lakierni, hali, magazynie, HVAC, centrale wentylacyjne